Gemeentebestuur ziet geen heil in winkel – of horecabon voor inwoners

TEMSE – Gemeenteraadslid Bart Van Geyt, fractieleider van Open VLD, stelde tijdens de gemeenteraad van april de vraag of het mogelijk is om inwoners en ondernemers, naar aanleiding van de coronacrisis, te ondersteunen met een winkel – en/of horecabon.

“We zijn bezig met de nodige initiatieven op poten te zetten samen met Unizo”
Schepen van Lokale Economie Stephan Vandergucht

Bart Van Geyt

“De corona-crisis slaat wild om zich heen wat een grote impact heeft op vele inwoners en ondernemers in Temse”, stelde Bart Van Geyt tijdens de laatste gemeenteraad.

“Het lokaal bestuur heeft al mooie inspanningen gedaan door correct en tijdig te informeren naar getroffen ondernemers, het opschorten van de inning van lokale belastingen voor inwoners en ondernemers, het organiseren van een bloemenactie en het kenbaar maken van initiatieven om afhaal & levering en online verkoop te stimuleren van lokale ondernemers.

We kunnen echter nog een stap verder gaan om inwoners en ondernemers van Temse tijdens en na deze coronacrisis bijkomend te ondersteunen.”

Winkel- en/of horecabon

“Wanneer de crisis voorbij is, zullen lokale ondernemingen opnieuw moeten opstarten”, klonk het bij Van Geyt. Daarom wil ik het voorstel lanceren om aan de inwoners een winkel- en/of horecabon te schenken. Hierbij dient uiteraard wel voorafgaand de financiële haalbaarheid bekeken te worden binnen het budget van de gemeente.”

“Hiermee kunnen we niet alleen de koopkracht van de inwoners verhogen maar kunnen we de getroffen lokale ondernemers op dat moment meteen een duwtje in de rug geven zodat zij opnieuw sneller vertrokken zijn. Het lokaal bestuur zou hierbij zelf de modaliteiten kunnen invullen zoals bijvoorbeeld één bon per inwoner, die beperkt is in tijd en enkel kan ingewisseld worden bij ondernemingen die verplicht hebben moeten sluiten.”

Geen heil in voorstel

“Hiervoor zou bijvoorbeeld de huidige geschenkcheque gebruikt kunnen worden wat een extra stimulans zou kunnen zijn om de aanvaarding en het gebruik van de geschenkcheque te verbreden in de toekomst zonder dat dit een extra administratieve belasting zou teweeg brengen in de eigen administratie”, besluit Bart Van Geyt.

Het gemeentebestuur ziet evenwel geen heil in het voorstel.

“We zijn bezig met de nodige initiatieven op poten te zetten en dit in samenwerking met Unizo”, antwoordde schepen van Lokale Economie Stephan Vandergucht. (N-VA). “Het toekennen van een bon is dit echter niet omdat dit voor de financiën van de gemeente niet mogelijk is.”

In buurgemeente Kruibeke werd een soortgelijk initiatief wel goedgekeurd. Daar moeten horecazaken ook vijf jaar geen terrasbelasting betalen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *