Overzichtstentoonstelling ‘Watch Me’ van Lucille Feremans in het Gemeentemuseum

Tot zondag 27 maart loopt in het Gemeentemuseum de fototentoonstelling Watch Me van Lucille Feremans in het Gemeentemuseum, een organisatie van het Gemeentelijk Cultuurcentrum.

Op de vernissage (vrijdag 4 maart) analyseerde Freddy Van Vlaenderen, voorzitter van het Centrum voor Beeldexpressie, het oeuvre van de exposante. Burgemeester Luc De Ryck onderstreepte het superieur vakmanschap en de grote verscheidenheid van haar werk, en opende de tentoonstelling.

Lucille Feremans, dochter van een beroepsfotograaf, begon al op zeer jonge leeftijd met algemene fotografie. Naast publicitaire en industriële fotografie maakt zij vooral portretten. Buiten haar commercieel werk gaat haar interesse uit naar de schoonheid van het menselijk lichaam. Dat thema maakt het belangrijkste deel uit van haar werk.

Watch Me is een overzichtstentoonstelling van meer dan vier decennia fotografisch oeuvre. De collectie toont niet alleen de meest memorabele beelden uit haar rijk gevulde internationale carrière, maar geeft ook een inkijk in het creatieve proces en haar artistieke taal. Intrigerende foto’s van succesvolle tentoonstellingen als Velata, Talking Hats, Polaroid Works en Portraits, tonen – in de ruimste zin van het woord – de kracht en de schoonheid van het menselijk lichaam.

De tentoonstelling is gratis te bezoeken: elke zaterdag van 14 tot 18 u., zondag van 10 tot 12 u. en van 14 tot 18 u.
of op afspraak

V.l.n.r. Debby Vermeiren, Eddie Van der Vieren, Freddy Van Vlaenderen, Koen De Jonghe, Lucille Feremans, Franky De Graeve, burgemeester Luc De Ryck, Hugo Maes, Eddy Stockman, Rita Heerwegh, Luc Verhulst en Fonny Boesmans
V.l.n.r. Debby Vermeiren, Eddie Van der Vieren, Freddy Van Vlaenderen, Koen De Jonghe, Lucille Feremans, Franky De Graeve, burgemeester Luc De Ryck, Hugo Maes, Eddy Stockman, Rita Heerwegh, Luc Verhulst en Fonny Boesmans

Temse stelt voorwaarden voor uitvoeringsplan oostelijke tangent

De gemeenteraad van Temse stelt voorwaarden bij haar gunstig advies voor het ontwerp van het uitvoeringsplan voor de oostelijke tangent.

beeldot_uitnodiginginfomarkt_0-page1De oostelijke tangent is de nieuwe verbinding tussen N70/R42 en de E17, langs de spoorlijn Sint-Niklaas-Mechelen. Die moet de verkeersdruk in het centrum van Sint-Niklaas verminderen. Een fietsas moet voor veilig fietsverkeer zorgen vanaf Eigenlo tot het station van Sint-Niklaas.

Momenteel loopt een openbaar onderzoek rond het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van de oostelijke tangent. Niet alleen in Sint-Niklaas maar ook in Temse, want de oostelijke tangent heeft ook daar impact. De Temsese gemeenteraad gaf alvast een positief advies, mét voorwaarden.

“De aan- en afvoer van de materialen bij de aanleg van de wegen moet gebeuren via de Hoogkamerstraat en niet via Velle en Eigenlo, zodat die omgeving niet te zwaar belast wordt. Eigenlo moet maximaal open en bereikbaar blijven. De bereikbaarheid van de bedrijven in de Laagstraat moet gegarandeerd zijn”, zegt schepen Freddy Verbeke (CD&V). “Een onderzoek naar de haalbaarheid om op termijn een fietspad te creëren langs de spoorlijn tussen Eigenlo en het centrum van Temse, als aansluiting met de tangent, is wenselijk. De ontsluiting van de TTS-zone langs de Hoogkamerstraat en N16 moet in de richting van Sint-Niklaas geoptimaliseerd worden.”

Bron: HN/GVH

Geschiedenis Jeugdclub Broebelke in Jaarboek Gemeentemuseum

Initiatiefnemers historiek op zoek naar documentatie
Jeugdclub Broebelke: een begrip in de recente geschiedenis van Temse. Van 1969 tot 1978 kleurde zij het socio-culturele leven van de Scheldegemeente en bepaalde zij wezenlijk mede de vrije tijd van honderden jongeren.
Nu alles nog relatief vers in het geheugen ligt, alle tenoren nog kunnen getuigen – én steunend op de essentiële schriftelijke bronnen die bewaard zijn gebleven, hebben 2 sleutelfiguren van de jeugdclub het initiatief genomen om de geschiedenis te reconstrueren: Dirk Lauwers hanteert de pen, huisfotograaf Erik Westerlinck stelt zijn omvangrijke fototheek ter beschikking.

De rijk geïllustreerde historiek zal worden gepubliceerd in het Jaarboek van het Gemeentemuseum, dat officieel wordt voorgesteld op vrijdag 25 november. De voorstelling gaat gepaard met een multimediapresentatie, met een greep uit de 600 dia’s van Erik Westerlinck. Het spreekt vanzelf: Broebelmuziek zal de soundtrack vormen. Ook hier berust de leiding bij een sleutelfiguur van weleer: Rudy Bredael (i.s.m. de Waaslandse Videoclub Temse).
Belangstellenden en in het bijzonder oud-Broebelaars: noteer alvast de datum, want het wordt een absolute hoogdag!

Oproep
Met het oog op de publicatie doen de initiatiefnemers een beroep op oud-Broebelaars. Wie bijzondere herinneringen en/of documentatie heeft, wordt verzocht in contact te treden met Dirk Lauwers via e-mail: dirk1.lauwers@skynet.be, of per brief: Fonteinstraat 23, Temse, of via een babbel met de auteur.

Auteur Dirk Lauwers:
“Jeugdclub Broebelke: het belang voor de jeugd van Temse en omstreken in de jaren ‘70 (en later) kan nauwelijks worden overschat. De overal in Europa veranderende jeugdcultuur in de gouden jaren ‘60 ging ook in onze gemeente niet onopgemerkt voorbij. Hippe popcultuur in kleding en vooral muziek kwam tot ons via zwart/wit-tv (Brussel Vlaams, Holland 1 en 2) in Avro’s Toppop en Tienerklanken. We luisterden naar Radio Veronica, Nordsea, Luxemburg en Caroline (later Mi Amigo). Beatles, Stones, Who, Kinks… schalden door de boxen op onze kamer.

De teenagers van Temse hadden nood aan bewegingsvrijheid en vormen van ontspanning die hier nog niet gekend waren. Buiten de klassieke jeugdbewegingen – die zeker grote verdiensten hadden, maar niet echt meegingen in de veranderende jeugdcultuur – was er in Temse niets. Dat veranderde in 1969 met de oprichting van het bescheiden jongerenontmoetingscentrum Pop-Size in het leegstaande houten kerkje op de tuinwijk Hollebeek. Het zou op korte tijd uitgroeien tot thé place to be voor honderden jongeren.

Op socio-cultureel en ontspanningsgebied bood Broebelke heel wat mogelijkheden die toen in Temse niet voorhanden waren: sociale contacten, ontspanning, hobby- en sportclubs. En niet te vergeten de eerste danscontacten met het andere geslacht, vaak de aanloop tot de liefde. Voor velen ook de eerste kennismaking met cultuur, kunst, sport, sociale beleving… Broebelke had een groot aanbod aan hobby- en interesseclubs. De wortels van toneelvereniging Oberon gaan terug op Broebelke. Er werden reizen georganiseerd naar Londen, Spanje, Italië…
Voor die tijd: een uitzonderlijk palmares!

Broebelke (11)
1972: Broebelke op fietstocht naar Antwerpen, gecombineerd met een Flandria-boottocht.

ZVC Reinaert bestaat 30 jaar

Zaalvoetbalclub Reinaert bestaat 30 jaar.

“We zijn al die tijd lid van de Temse liga en spelen in de weekendreeks, meestal in sporthal Tilroda”, aldus voorzitter Bart Vandermeulen. “De club werd gesticht in het gelijknamig café op de Markt in Temse”.

Voor het tweede jaar op rij organiseerde men een eetfestijn met zowat 160 sympathisanten. Zij konden genieten van steak of kipfilet a volonté.

Met de inkomkaarten waren leuke prijzen te winnen onder het motto ‘Iedereen prijs’. De hoofdprijs was een ballonvlucht.

ZVC Reinaert Tielrode 2016

 

Ruime belangstelling voor netwerkavond van Ondernemend Temse

Ondernemend Temse organiseerde net zoals vorig jaar en netwerkavond met een gastspreker uit de bedrijfswereld.
Ditmaal werd gekozen voor Bart Verhaeghe, vooral bekend als voorzitter van Club Brugge. Hij werd geinterviewd door moderator Jurgen Boel, in de aanwezigheid van zowat 170 aanwezigen. Bart Verhaeghe stichtte enkele jaren geleden ook het vastgoedbedrijf ‘Uplace’, waarmee hij onder meer in Machelen een winkel- en ontspanningsproject wil ontwikkelen.

Ondernemend Temse is opgericht door bedrijfsleiders uit Temse die de belangen van de lokale economie, en in het bijzonder van ondernemingen uit Temse, op een positieve wijze mee willen verdedigen en ondersteunen.

Door het organiseren van netwerk-activiteiten wil de vzw bijdragen tot extra netwerking onder lokale ondernemers, om zo in een aangenaam kader buiten de werkomgeving elkaar als buren en collega’s beter te leren kennen, ervaringen uit te wisselen en waar mogelijk samen te werken.

Meer foto’s, klik hier

Netwerkavond Ondernemend Temse 2016
Gastspreker Bart Verhaeghe met voorzitter van Ondernemend Temse Philippe Van Robaeys

Ouderenadviesraad Temse pleit voor oprichting van een vrijwilligersloket voor ouderen

In Vlaanderen zet 16% van de zestigplussers zich in als vrijwilliger en nog eens 16% wenst dat in de toekomst te doen.

Een sterk potentieel dus. De vraag is wie zijn deze potentiële vrijwilligers en waarom zijn ze nog niet actief ?

Recente studies van de VUB hebben getracht de voornaamste factoren te benoemen die een rol kunnen spelen in de beslissing om al dan niet vrijwilligerswerk te doen.

Naast de karakteriële kenmerken en de fysieke toestand van het individu zijn er andere hefbomen die minstens even belangrijk zijn zoals het sociale netwerk waartoe men behoort, het verenigingsleven, de brugfunctie van de lokale besturen tussen vrijwilligersorganisaties en ouderen, de buurtbetrokkenheid van het individu.

De rol van de lokale besturen als brugfunctie tussen vragers en aanbieders is dus een belangrijke factor.

Daarom zijn een aantal gemeenten en steden (onder meer in Gent) gestart met de oprichting van een vrijwilligersloket voor ouderen in de schoot van het lokaal bestuur.

Hier kunnen enerzijds ouderen die een bepaald soort vrijwilligerswerk willen doen en anderzijds organisaties die een vrijwilligersvraag hebben mekaar vinden.

Dit vrijwilligersloket voor ouderen kan zowel fysisch als digitaal of telefonisch beschikbaar zijn met als doel:

-luisteren naar de wensen en verwachtingen van de vrijwilliger -zoeken naar geschikt vrijwilligerswerk in de gemeente

-een aanbod doen op maat van de aanvrager en hulp bieden om de stappen te zetten

-de nodige informatie verschaffen over het wettelijk kader van vrijwilligerswerk.

“Temsese organisaties, diensten, VZW’s, verenigingen kunnen dan met het loket contact opnemen teneinde een aanbod te krijgen van mogelijke kandidaten”, schetst voorzitter van de Ouderenadviesraad, Jos Verhulst. “Als ouderenadviesraad zijn wij pleitbezorger voor de oprichting van een vrijwilligersloket voor ouderen in de schoot van de gemeente en dit niet toevallig tijdens de week van de vrijwilliger die loopt van 27 februari tot 6 maart”.

Ouderenadviesraad 2016
(ARCHIEF) Op de foto o.m. (staand links) schepen van Ouderenbeleid Hugo Maes (CD&V) en Voorzitter Ouderenadviesraad Jos Verhulst (staand 3e van rechts)

 

Gemeentelijke ceremoniemeester neemt afscheid

Albert De Ryck begeleidde 1.600 huwelijken
Albert De Ryck, bode-ceremoniemeester bij het gemeentebestuur van Temse, gaat met pensioen. Sinds zijn indienstneming op 1 juni 2001 heeft hij meer dan 1.600 huwelijken begeleid. Vrijdag 26 februari was zijn laatste: het huwelijk van Urbain Behiels en Marie-Josée Van Landeghem.

Burgemeester De Ryck, neef van Albert, officialiseerde het afscheid met een korte toespraak, waarbij hij de grote kwaliteiten van Albert prees. Hij kreeg bovendien als geschenk de attentie die uitsluitend aan trouwers wordt geschonken: 2 champagneglazen met daarin gegrift het wapenschild van Temse.

Maandag 29 februari werd zijn laatste werkdag. Later op de week nam het gemeentebestuur officieel afscheid.

Albert De Ryck 2016
Foto V.l.n.r. gemeentebeambte Joeri Noens, burgemeester Luc De Ryck, Marie-Josée Van Landeghem, Urbain Behiels en Albert De Ryck

Bart Verhaeghe, ondernemer en voorzitter Club Brugge, gastspreker op netwerkavond Ondernemend Temse

Grote interesse bij bedrijfsleiders, ondernemers en zelfstandigen uit de regio

ontwerp 1Netwerkavond

Philippe Van Robaeys (bestuurder Ondernemend Temse vzw) : “Wij zijn trots Bart Verhaeghe te mogen verwelkomen als top-spreker op onze netwerkavond. Gezien de vele vragen voor dergelijke lezingen en andere openbare verplichtingen was het niet evident hem hiervoor te kunnen strikken.

Bart Verhaeghe heeft een heel eigen visie op ondernemen, zijn gedachten die hij neerpende in zijn boek (Zeg niet aan mijn moeder dat ik ondernemer ben…ze denkt dat ik op zoek ben naar een job) waren toen zelfs visionair als we daar nu op terugkijken. De afsluitende netwerkreceptie zal dan ook voldoende gesprekstof hebben”.

Ondernemend Temse vzw

Ondernemend Temse vzw is opgericht door bedrijfsleiders uit Temse die de belangen van de lokale economie, en in het bijzonder van ondernemingen uit Temse, op een positieve wijze mee willen verdedigen en ondersteunen. Op de voorbije jaarprogramma’s stonden eerder reeds o.a. de Nacht van de Ondernemer (gala-avond met ruim 500 gasten), de Jobbeurs in Temse met als thema ‘Werken in eigen streek’, de Openbedrijvendag Temse, etc. Voor meer info of duiding zie ook www. ondernemend-temse.be . Door het organiseren van netwerkactiviteiten wil de vzw bijdragen tot extra netwerking onder lokale ondernemers, om zo in een aangenaam kader buiten de werkomgeving elkaar als buren en collega’s beter te leren kennen, ervaringen uit te wisselen en waar mogelijk samen te werken. De vzw wil lokaal haar rol vervullen in dialoog, politiek neutraal en met een open geest tot samenwerking met eenieder. De jaarlijkse ondersteuning van een plaatselijk goed doel met een deel van de bijdragen van de sponsors en jaarpartners onderstreept mee onze lokale verbondenheid.

Bart Verhaeghe

Dhr. Bart Verhaeghe begon zijn loopbaan als management consultant bij KPMG, waar hij betrokken was bij de start van VTM. Daarna stapte hij over naar de industriebouwer Verelst waar hij als CEO mee de projectontwikkelaar Eurinpro uitbouwde, gespecialiseerd in logistiek vastgoed. Deze vennootschap groeide aanzienlijk en werd in 2006 verkocht. Hij stichtte vervolgens het vastgoedbedrijf ‘Uplace’, waarmee hij o.a. in Machelen een winkel- en ontspanningsproject wil ontwikkelen. Hij is ook bekend als voorzitter van Club Brugge.

“Wij kijken uit naar zijn visie op ondernemen, en bieden op het einde ook de mogelijkheid tot vraagstelling”.

 

De Sharky’s lukken dubbelslag in Temse

Carnavalsvereniging de Sharky’s uit Steendorp werd overtuigend winnaar van de carnavalsstoet in Temse, met hun thema: ‘Uiltje vangen in Mysteryland (we zein gein uilen)’.

Zo maakten ze de ambitie waar om in Temse een dubbelslag te scoren. Zowel winnaar worden bij de zelfjury, waar de groepen elkaar punten geven, en bij de jury van Temse.

Ze scoorden bij de groepen met wagen met 1322 punten maar liefst 42 eenheden meer dan de tweede in de uitslag, Schief Rechtendeur uit Hamme. De Titti Twisters werden derde met 1250 punten.

Op de vierde plaats eindigde Nabukodonosor uit Bazel met 1215 punten.
“Wij proberen met onze groep ambiance te maken voor de toeschouwers maar dat wordt duidelijk niet beloond”, klonk het een beetje teleurstellend.

Bij de groepen zonder wagen won De orde van de Baksteen met 601 punten voor De Dolle Mina’s en de afscheidnemende Orde Der Scheenlappen.

Meer foto’s, klik hier

Carnavalsstoet Temse 2016 winnaars
De Sharky’s lukten een dubbelslag in Temse

Veel volk voor 39ste carnavalsstoet

Veel volk voor de 39ste carnavalsstoet in Temse. Dankzij de zon, die volop van de partij was, genoot de massa van het kleurrijke spektakel. De Sharky’s uit Steendorp werden winnaar van de ‘zelfjury’. Afwachten wie maandagavond de eerste plaats in de wacht sleept van de Jury van Temse.
DSC_0307
Ook radio 2 Oost-Vlaanderen coverde de carnavalsstoet

“We kregen veel positieve reacties over de kwaliteit van de stoet. Proficiat aan alle groepen”, vertelde voorzitter van het carnavalscomité Dirk Mettepenningen.

Ook radio 2 Oost-Vlaanderen was met een reporter ter plaatse om een reportage te maken over de carnavalsstoet. “We plaatsen bij radio 2 slechts twee stoeten in de kijker, dat is Aalst en Temse”, klonk het.

Tijdens de stoet waren er geen grote problemen. Een carnavalswagen kreeg wel een lekke band in de August Wautersstraat, waardoor de achterliggende wagens niet konden passeren en een half uur geduld moesten oefenen.

’s Avonds was er in de feestzaal van het gemeentehuis de uitslag van de ‘zelfjury’. Dat is de jury van de groepen die zelf punten geven.

DSC_0269
De Sharky’s met ‘Een uiltje in Mysteryland’

Daar werden, bij de groepen met wagen, de Sharky’s uit Steendorp, met hun thema ‘Een uiltje in Mysteryland’ de winnaars gevolgd door de Titti Twisters uit Hamme en Nabuko Donosor uit Bazel. Of dat een indicatie is voor de de uitslag van de Jury Van Temse die maandagavond bekend gemaakt wordt, na de popverbranding op het plein voor het gemeentehuis, zal moeten blijken.

Meer foto’s, klik hier

DSC_0119

Kinderen in de wolken dankzij kindercarnaval

Heel wat kinderen kwamen zich amuseren in de feestzaal van het gemeentehuis met het kindercarnaval. Mieke en Sofie van Kids on the Dancefloor zorgden voor de vierde keer voor de muzikale ambiance in de tent.
Met een spelletje stoelendans en eitjes uitkiezen werd spelenderwijs de Jeugdprins en – Prinses 2016 gekozen.
Voor Naomi Verbeke (10) kwam, met een beetje geluk, een lang gekoesterde droom uit. Verkozen worden tot Jeugdprinses. “Ze probeert het al drie jaar”, verklapte mama. “En nu is het eindelijk gelukt”.
Naomi volgt les in de Heilig Hartschool. Ze volgt Zang aan de muziekacademie en droomt er toch wel een klein beetje van om zangeres te worden. “Ik vond het heel leuk en ben superblij”.

Bij de jongens werd Thami De Gendt (9) de winnaar. “Thami is het petekind van Keizer carnaval Davy”, klonk het bij mama. Thami gaat naar de Vierklaver en houdt vooral van zwemmen.

Samen met de verliezers mogen de fiere winnaars zondag tijdens de 39ste carnavalsstoet, vanop de jeugdprinsenwagen snoep en voetballen uitgooien.

Meer foto’s, klik hier

Kindercarnaval Temse 2016

Voorbereidingen carnavalstoet 2016…

Vrijdag  waren de laatste voorbereidingen voor de 39ste carnavalsstoet in Temse in volle gang.

Na de wekelijkse markt kwamen de gemeentelijke diensten in actie, ondermeer voor het plaatsen van de toeschouwerstribune voor het gemeentehuis. Ook de kermisatracties werden opgesteld en in allerijl moesten enkele brandweervrijwilligers de kabels verwijderen van de wintervlaggen. Normaal ging een gespecialiseerde firma die kabels verwijderen maar dat was niet gebeurd. Doordat de Kasteelstraat voor die werken afgesloten was, en dit gebeurde tijdens de avondspits, was er op het knooppunt van de Markt/Kasteelstraat/Akkerstraat even een verkeersinfarct…