Werken in domein Roomacker om biodiversiteit te verhogen

TIELRODE – In het provinciaal domein Roomacker in Tielrode plant de provincie in samenwerking met het Regionaal Landschap Schelde-Durme enkele ingrepen om de biodiversiteit te verhogen.

Zo worden de bestaande poelen voor salamanders geherprofileerd en uitgediept zodat ze langer water kunnen bevatten. Daarnaast worden nieuwe poelen gegraven, specifiek gericht op de Europees beschermde Kamsalamander. Hierbij wordt de afwatering van het domein in zijn historische loop hersteld, richting de Vlierbeek. De uitgegraven grond wordt gebruikt voor de creatie van een klein moerasbiotoop om onder meer libellen aan te trekken.

Voor de graafwerken is het noodzakelijk om een aantal bomen te rooien. Al het hout daarvan wordt ter plaatse gestapeld als zomer- en winterverblijf voor de salamanders uit de poelen.

De komende herfst worden er dan op de kapzones nieuwe inheemse bomen en struiken geplant met veel bloesems en bessen voor insecten en vogels. Zo ontstaat een zuid-gerichte bosrand als geleidelijke overgang naar de hogere bomen.

Om de nieuwe flora en fauna de nodige kansen te geven, wordt het doorgaand wandelpad in die zone verlegd van de middelste naar de noordelijke vijver. Alle werken zijn voorzien in het goedgekeurde natuurbeheerplan voor het domein en op die manier ook vergund. Het rooien van de bomen is tevens goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos in uitvoering van het beheerplan.

De aanvang van de werken is voorzien vanaf de week van 19 augustus met een vermoedelijke duur van ongeveer twee weken.
Tijdens de werken zal de werfzone niet toegankelijk zijn voor wandelaars.

(C) Radio 2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *