Renovatie Scheldebrug Bornem-Temse start op 6 mei

TEMSE/BORNEM – Op maandag 6 mei 2019 start De Vlaamse Waterweg met het structurele onderhoud van de oude Scheldebrug Bornem-Temse. Ter voorbereiding verwijdert de aannemer op 2 en 3 mei alvast de camera’s op de brug. Hij neemt daarvoor één rijstrook in.

In een eerste fase zal de aannemer de stalen geraamten van de brug zandstralen en schilderen. Van 6 mei (4.00 u) tot en met 18 mei (23.00 u) is er tijdelijk geen verkeer op de brug mogelijk, want dan plaatst de aannemer de mobiele stelling van waarop hij zal werken. Met uitzondering van enkele korte periodes van onderbreking, zal de brug tijdens het zandstralen en schilderen toegankelijk blijven voor het verkeer.

De Scheldebrug Bornem-Temse (of oude Scheldebrug) werd gebouwd in 1955 en is onderdeel van de gewestweg N16 die Mechelen met Sint-Niklaas verbindt. Ze wordt al meer dan 60 jaar intensief gebruikt en dat moet ook de volgende decennia in alle veiligheid mogelijk zijn. Daarom start De Vlaamse Waterweg nv op 6 mei 2019 met de grondige renovatie van het vaste gedeelte van de brug.

Renovatie in fasen
Voor de renovatie doet De Vlaamse Waterweg nv beroep op een gespecialiseerd aannemer. Die voert de werken ruwweg in drie fases uit.

– De eerste fase: 6 mei tot eind november 2019
Zandstralen en schilderen van de metalen geraamten van de brug.

– De tweede fase: van begin maart 2020 tot eind april 2020.
Vernieuwen van brugdek en voetpaden.

– De derde fase: begin mei 2020 tot midden november 2020.
Vernieuwen van het uitkragende fietspad.

Mobiele stelling voor minder hinder
Begin volgende week, op 6 mei om 4.00 u, gaat de eerste fase van de werken in: het zandstralen en schilderen van de metalen geraamten van de brug. Ter voorbereiding van de eigenlijke renovatiewerken verwijdert de aannemer op 2 en 3 mei alvast de camera’s op de brug. Daarbij neemt hij één rijstrook in. Het wegverkeer kan op één rijstrook aan beperkte snelheid passeren.

Om de hinder voor het verkeer tijdens het zandstralen en schilderen beperkt te houden, is bewust gekozen om te werken vanop een mobiele stelling. Zo blijven tijdens de eerste fase twee (weliswaar versmalde) rijstroken beschikbaar voor het wegverkeer. Bestuurders moeten wel rekening houden met een snelheidsbeperking van 30 km/h.

Enkel voor het monteren, verplaatsen en demonteren van de stelling zal de aannemer de brug moeten afsluiten. Alle verkeer zal dan tijdelijk via de nieuwe Scheldebrug rijden; één rijstrook per rijrichting. Er zal een snelheidsbeperking van 50 km/h gelden. Dat is het geval tijdens de volgende periodes:
– Van 6 mei (om 4.00 u) tot en met 18 mei (23.00 u) (monteren stelling);
– Van 7 juli tot en met 10 juli (verplaatsen stelling);
– Van 22 september tot en met 26 september (verplaatsen stelling);
– Van 8 november tot en met 16 november (demonteren stelling).

De werken hebben geen impact op het treinverkeer en op fietsers en voetgangers. Die laatste groep kan het fiets- en voetpad op de nieuwe brug blijven gebruiken.

Minderhindermaatregelen
Om de duur van de hinder zo kort mogelijk te houden, engageert de aannemer zich om -waar de werken dit toelaten- in shiften te werken.

Bepaalde deelwerken, zoals het zandstralen van het metalen geraamte, kunnen geluidshinder met zich meebrengen. Zij zullen dan ook zoveel mogelijk overdag worden uitgevoerd. Om overlast door stof voor omwonenden te beperken, voorziet de aannemer een stof- en winddichte afsluiting rondom de brug.

Voor actuele werfinformatie kunnen geïnteresseerden steeds de projectwebsite bekijken: www.vlaamsewaterweg.be/scheldebrug-bornem-temse.

Nauw overleg
De Vlaamse Waterweg nv voert de herstellingswerken uit in nauw overleg en coördinatie met de betrokken gemeentebesturen, het Vlaams Verkeerscentrum en het Agentschap Wegen en Verkeer.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *