Welzijnschakels start met Pamperbank

TEMSE – Naar aanleiding van De Dag tegen Extreme armoede) onderneemt Welzijnsschakel Temse actie en stelt een aantal pijnpunten in het armoedebeleid in de gemeente vast. De vrijwilligersgroep startte alvast met een nieuw initiatief: de Pamperbank voor mensen in armoede.

Op 17 oktober, de Dag tegen Extreme Armoede onderneemt Welzijnsschakel Temse actie en stelt in Temse een aantal pijnpunten vast.

“Zo zijn er te strenge regels voor voedselpakketten en is er nog altijd geen Uitpas in Temse (waardoor mensen in armoede goedkoop kunnen deelnemen aan culturele en sportieve activiteiten”, klinkt het.

Verwentoets

Welzijnsschakel Temse grijpt de ‘dag tegen extreme armoede’ dit jaar aan om iets extra’s te doen voor mensen in armoede:

“Op dinsdag 17 oktober bedelen vrijwilligers bij een aantal behartenswaardige gezinnen in Temse een voedselpakket, met een (beperkte) verwentoets. Voedselbedeling is helaas voor heel wat arme gezinnen een noodzakelijk iets. In Temse neemt het OCMW deze taak wel erg minimaal ter harte. Regelmatig kloppen gezinnen in armoede die uit de OCMW-boot vallen aan bij Welzijnsschakels voor hulp. Welzijnsschakel Temse bepleit al lang een meer sociale opstelling van het OCMW in deze problematiek”.

Welzijnsschakel Temse werkt al 6 jaar met 19 vrijwilligers aan armoedebestrijding mee:

“Door middel van maandelijkse samenkomsten (soepbabbels met broodbedeling, huisbezoeken, een jaarlijks kersfeest, bedeling van voedselpakketten en sinds kort een pamperbank..…).

Pamperbank

In de pas opgerichte Pamperbank kunnen hulpbehoevende gezinnen terecht voor goedkope pampers. Een gezin betaalt immers gemiddeld 100 euro per maand aan pampers en een kind gebruikt zo’n 5000 luiers tot het zindelijk is: een hele hap uit een klein budget. Bij de handelaars in Temse staan collectebussen om geld in te zamelen voor dit noodzakelijke project.
Op basis van de ervaringen van de mensen in armoede ziet Welzijnsschakel Temse nog andere pijnpunten en vraagt uitdrukkelijk aan het lokaal beleid om dringend concreet werk te maken van de bestrijding van armoede in de gemeente. Wanneer komt er in Temse eindelijk een echte “Uitpas” die de doelgroep werkelijk helpt? Al jaren wordt gevraagd om dit instrument in te schakelen zodat ook mensen met een klein budget kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten op sportief en cultureel gebied .

Blijkbaar is Temse bezig aan een processie van Echternach (met dien verstande dat men daar nog vooruitgaat) Welzijnsschakel Temse stelt vast dat men in Temse gewoon ter plaatse blijft trappelen.
Welzijnsschakel Temse (waar zowel mensen met als zonder armoede- ervaring als vrijwilliger samenwerken ) vraagt om meer betrokken te worden bij het plaatselijk armoedebeleid.

Wie meer info wenst over de werking van Welzijnsschakel Temse of wie wil meewerken kan terecht bij volgende vrijwilligers: : Magda De Meyer (0476 94 91 31) ; Herman De Cock (0477 68 45 25) en Gerrit Van Landeghem (0473 84 57 23)

Info: www.welzijnsschakels.be

Op 22 december 1992 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 17 oktober uit tot Internationale dag voor de uitroeiing van armoede. Staten en verenigingen werden hiermee opgeroepen armoede op de agenda te zetten en praktische stappen te ondernemen om armoede daadwerkelijk te bestrijden. Deze datum verwijst naar de samenkomst op het Mensenrechtenplein te Parijs op 17 oktober 1987, toen daar de Gedenksteen werd onthuld ter ere van alle slachtoffers van honger, uitsluiting en geweld. Wereldwijd komen op deze dag mensen samen om eraan te herinneren dat armoede een schending van de mensenrechten is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *