Groen stapt uit kartel met SP.A

TEMSE – Groen stapt uit het progressief kartel in Temse en trekt op eigen kracht naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Eerder besliste Groen in Sint-Niklaas ook al om het progressief kartel met SP.A op te blazen.

“We willen rond bepaalde thema’s wel blijven samenwerken”
Raf Catthoor

Het kartel SP.A-Groen heeft momenteel vijf gemeenteraadsleden, waarbij Raf Catthoor de enige verkozene is voor Groen. Tijdens de zittingen van de gemeenteraad werd al duidelijk dat de beide kartelpartners een heel andere stijl hanteren. Het scherpe taalgebruik van SP.A-fractieleider Bert Bauwelinck is niet te horen bij Raf Catthoor.

Nu gaan de kartelpartners effectief andere wegen. Dat Groen het goed doet in de nationale peiling speelt ongetwijfeld een rol in de keuze, maar het is niet de voornaamste reden. “Groen Temse heeft zich de laatste twee jaar versterkt met jonge dynamische krachten, met een nieuwe en eigen stijl. Deze groep wil focussen op een langetermijnvisie, en niet op snel politiek gewin”, zeggen gemeenteraadslid Raf Catthoor en Thomas Goffa, de voorzitter van Groen Temse.

Groen wil het direct contact met de bevolking hoog op de agenda zetten. “Om het draagvlak bij de inwoners te verhogen, willen we intensieve participatietrajecten. Nieuwe ontwikkelingen moeten getoetst worden aan de plaatselijke noden op het gebied van onder meer volksgezondheid, duurzaamheid en mobiliteit.”

Het is dan ook de ambitie van de partij om deel uit te maken van de meerderheid. “Het huidige en het vorige bestuur hebben in sneltempo verkavelingen doorgevoerd, waardoor groenzones verloren gingen. Er zijn nog waardevolle open ruimten waarboven concrete plannen zweven, waarbij het privébelang het algemeen belang ver overstijgt”, zegt Catthoor.

SP.A betreurt beslissing

Dat er een eind komt aan het kartel, betekent niet dat Groen van plan is om SP.A de rug toe te keren. “Onze bereidheid om samen te werken rond bepaalde thema’s blijft. Maar vooraf een samenwerking in een kartel gieten, werkt de links-rechts tegenstellingen in de hand.” Een lijsttrekker heeft Groen nog niet, maar uittredend gemeenteraadslid Raf Catthoor is zeker kandidaat.

SP.A betreurt dat Groen uit het kartel stapt. “Wij waren er voorstander van om het kartel te behouden. We zijn ervan overtuigd dat we samen sterker staan. Bovendien hebben we op veel vlakken dezelfde standpunten. Jammer genoeg is Groen daar minder van overtuigd en die keuze respecteren we. SP.A gaat ook met een eigen lijst naar de verkiezingen en die zal opnieuw aangevoerd worden door Bert Bauwelinck”, reageert de Temsese SP.A-voorzitter Pascal De Dycker.
(bron:HN_GVA – Guy Van Vliet)

Groen Temse gaat alleen verder

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *