De waterbus wil vanaf 1 juli uitvaren

Temse niet in de eerste fase, Kruibeke mogelijk wel

ANTWERPEN/TEMSE – Voor de derde keer in bijna 20 jaar is een project-waterbus in de maak. Waar het bij de vorige initiatieven bij onderzoek en overleg bleef, is de 3de keer de goeie keer. Het Antwerpse Havenbedrijf, voorgezeten door schepen Marc Van Peel, plant de start op 1 juli. Kruibeke maakt een goede kans om van in het begin een halte te krijgen op het traject. Temse en Bornem hopen op een volgende fase.

Op initiatief van de burgemeester van Temse waren ook de burgemeesters van Bornem en Kruibeke en de projectleider van ‘Schelde Sterk Merk’ onlangs te gast op het kabinet van Marc Van Peel. Zij bespraken de stand van zaken en de mogelijke ontwikkelingen.

Wat vooraf ging
De toenemende overbelasting van het wegennet inspireerde Vlaams minister van Mobiliteit Steve Stevaert begin deze eeuw om de haalbaarheid van een waterbuslijn Antwerpen – Temse te onderzoeken, met haltes over het hele traject. Het project vond om meerdere redenen geen doorgang, voornamelijk omwille van de wanverhouding investeringskost – aantal gebruikers.
Het Instituut Duurzame Mobiliteit van de Universiteit van Gent startte in 2005 een nieuwe poging. Voor de realisatie wilde het gebruik maken van Europese subsidies. Het project moest voldoen aan de criteria van het Europees programma ‘Intelligent Energy’ en beoogde de inzet van waterbussen op basis van hernieuwbare energietechnologie. Het vervoer zou proper, goedkoper en sneller dan de bestaande transportmiddelen zijn. Maar ook hier geraakte de financiering niet rond.

Derde keer, goeie keer
Vorig jaar lanceerde de Antwerpse schepen Marc Van Peel, voorzitter van het Havenbedrijf, een nieuw project m.b.t. de inzet van een waterbus, met als doel auto’s van de weg te halen en het fileleed te milderen tijdens de werken in Antwerpen in de komende 5 jaar.
Op de eerste plaats wordt ingezet op woon-werkverkeer, in tweede instantie op recreatie-toerisme. De procedure zit in de fase van de gunning i.v.m. de exploitatie. Op basis van een marktbevraging hebben 5 bedrijven uit binnen- en buitenland interesse betoond. Tegen april zal de exploitant bekend zijn.
Het project verloopt gefaseerd en laat zodoende mogelijkheden open voor nieuwe trajecten en stopplaatsen. Er wordt geopteerd voor een snelle boot waarop plaats is voor passagiers (en hun fietsen). De waterbus maakt het op die manier mogelijk om je op een alternatieve manier te verplaatsen. De weg is niet langer een must.
De zuidelijke lijn die de waterbus aflegt, ligt vast: ze vertrekt in Hemiksem, met een tussenstop in Kruibeke of Hoboken en eindigt in Antwerpen. De gemeenten dragen hun steentje bij in de realisatie: zij zorgen voor (fiets)parkings of wachtruimten voor passagiers. Het Havenbedrijf stelt alles in het werk om de lijn op 1 juli te laten starten.

Temse-Bornem
Temse-Bornem zit niet in de eerste fase als halte. Vijftig minuten vaartijd is te lang: met de voorziene frequentie zou daarvoor een extra boot moeten worden ingezet. Daarvan is de kostprijs te hoog.
Het project biedt evenwel, zoals gezegd, mogelijkheden voor toekomstige initiatieven, zodat het basisscenario kan uitgebreid worden.
De betrokken gemeenten en bedrijven langs de huidige en toekomstige trajecten zullen door het kabinet-Van Peel en het Havenbedrijf verder betrokken worden in de gesprekken rond het eerste vervoerplan, de evaluatie en mogelijke ontwikkelingen.

waterbrug3
Burgemeester Luc De Ryck met Tom Wezenbeek, projectleider ‘Schelde Sterk Merk’, en burgemeester Luc De Boeck (Bornem).

2 gedachtes over “De waterbus wil vanaf 1 juli uitvaren”

  1. Veronderstel dat dit zou doorgaan vanaf Temse kaai?Waar kun je dan je auto kwijt er is nu al bijna géén parking meer na de vernieuwing van de kaai en achter het Gemeentehuis is het ook beperkt.

  2. Hopelijk duurt het geen 10 jaar eer de waterbus ook in Temse en Bornem komt! Wij vinden dit al een goede start en hopen op een spoedig vervolg!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *