CD&V Temse wil juridische zekerheid rond impact Nationaal Park Scheldevallei

TEMSE – CD&V Temse eist van minister Demir dat alle deadlines omtrent het indienen van visies en plannen rond de kandidaat Nationaal Parken worden opgeschoven tot het Parkendecreet in voege is en gestemd door het Vlaams Parlement.

Vanuit het college hebben burgemeester Hugo Maes en Schepen Debby Vermeiren mee een principeverklaring goedgekeurd rondom de kandidatuur als Nationaal Park Scheldevallei omdat men de vele mogelijkheden en kansen voor natuur en toerisme zien.

“Maar we geloven ook heel hard dat dit enkel kan werken in dialoog en harmonie met de landbouwers”, klinkr het. “De principeverklaring spreekt dan wel het doel uit om aan de partners voor de werking van het kandidaat Nationaal Park Scheldevallei zekerheid te bieden binnen het wettelijke kader.

Maar daar wringt voor ons net het schoentje. Er is tot op vandaag namelijk geen volledig wettelijk kader bij gebrek aan decreet. Het huiswerk van minister Demir is niet af en toch worden de diverse lokale besturen al onder (tijds)druk gezet om hun fiat te geven over principes de we nog niet aan een juridisch kader kunnen toetsen. We hebben vandaag als lokaal bestuur geen juridische zekerheid en we kunnen onze landbouwers vandaag geen juridische gestaafde garanties of antwoorden bieden. Er is teveel onduidelijkheid.”

“Wij stappen op dit moment dus met het nodige voorbehoud en veel vraagtekens mee in het Nationaal Park Scheldevallei”, stelt Maes. Samen met de schepen van Landbouw, en de fractie hebben gesprekken gevoerd met de sector én individuele landbouwers en wij hebben naar hen geluisterd en de kaart tot op perceelsniveau aangepast om tegemoet te komen aan hun zorgen en verzuchtingen.”

“Maar onze partij heeft binnen het college ook de bevoegdheden en de verantwoordelijkheid voor natuur, milieu en toerisme. Het spreekt voor zich dat deze kandidatuur tot Nationaal Park op vele vlakken mogelijkheden en opportuniteiten biedt voor onze gemeente. Als goede rentmeesters zijn wij uiteraard strijders voor de toekomst van de landbouw in onze gemeente, maar ook voor de toekomst van ons erfgoed en onze natuur langs beide rivieren in onze gemeente. Er moet absoluut een evenwicht zijn tussen natuur, recreatie en landbouw. Maar om aan dat evenwicht te kunnen werken is het decretale kader cruciaal.”

CD&V Temse hoopt dus dat minister Demir snel maar zorgvuldig haar huiswerk maakt en dat in tussentijd de deadlines tot verbintenissen en visies voor de kandidaat Nationaal Parken uitgesteld worden zodat elk lokaal bestuur geruggesteund door een juridisch kader hun beslissingen kunnen nemen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *