“De gemeente wil een mastodont laten bouwen naast een stukje Bokrijk in onze straat”

TEMSE – Actiecomité ‘Vrienden van de Fontein’ uit de Fonteinstraat heeft opnieuw beroep aangetekend tegen het verlenen van een omgevingsvergunning door de gemeente voor het bouwen van een meergezinswoning met 24 appartementen in het begin van de straat.

“We vinden het jammer dat de buurt niet betrokken wordt om mee te denken en een compromis te vinden”

‘Vrienden van de Fontein’

In 2019 kreeg de projectontwikkelaar van de gemeente een vergunning voor de afbraak van de villa huisnummer 8 en het bouwen van een complex met 38 appartementen. Het actiecomité ontdekte echter dat er een foute procedure was gevolgd. De projectontwikkelaar trok daarom zijn aanvraag in omdat hij besefte dat hij een njet zou krijgen bij de provincie.

“Niet tegen bouw van meergezinswoningen”

In 2020 deed men opnieuw een aanvraag met een bijna identiek ontwerp. Het actiecomité startte daarop een procedure op bij de Bestendige deputatie. Er werden hierbij ook meer dan 100 bezwaarschriften ingediend. De Deputatie besloot begin 2021 dat de vergunning voor het complex moest geweigerd worden.

“Begin dit jaar kwam er dan een aanvraag voor de bouw van twee meergezinswoningen met elk 12 appartementen en ondergrondse garage op hetzelfde perceel”, stelt Roger Lieckens van het actiecomité. “Daarom hebben we opnieuw beroep aangetekend met verwijzingen van de Deputatie in onze vorige beroepsprocedure. We zijn niet tegen de bouw van appartementen maar dergelijk complex hoort niet thuis in de Fonteinstraat.”

“Het nieuwe ontwerp is weer van hetzelfde laken een broek, het aantal appartementen is wel gereduceerd, van 38 naar 24, maar de schaal van het gebouw is identiek. Er wordt nu gespeeld met het begrip van twee gebouwen maar die staan gekoppeld, zodat het visueel nog altijd één groot complex blijft.”

Dorpsgezicht

“Er zijn ook een aantal onderzoeken bij de aanvraag niet uitgevoerd”, klinkt het bij Jan Gettemans. “Zoals een mobiliteitsstudie, 24 appartementen dat zijn pakweg 50 bewoners met veel in – en uitrijdend verkeer, schoolkinderen die voorbij fietsen, blijkbaar zou dat voor de gemeente geen probleem zijn.”

“De promotor heeft het project gemaakt met voor ons dezelfde pijnpunten en de gemeente heeft geen gevolgen gegeven. We voelen ons als burgers totaal in de kou gezet.”

De ligging van het complex naast een dorpsgezicht is ook erg belangrijk.

“De gemeente wil een mastodont laten bouwen naast een stukje Bokrijk in onze straat met de Amelbergakapel, de oude hoeve en de art-deco woning Den Uil. Gaat men dat dan het ‘nieuwe’ Bokrijk noemen ?”

Art-deco woning Den Uil

Inbreiding

“We vinden het ook jammer dat de buurt niet betrokken wordt om mee te denken en een compromis te vinden. We zijn dan ook voor deze plannen in beroep gegaan. We vrezen dat de bouw van dit complex een precedent stelt voor volgende projecten in onze buurt. Alles wordt hier volgebouwd met appartementsblokken. Het groene rustige karakter van onze buurt gaat verloren louter voor financieel gewin.”

“Er wordt bij de bouw wel degelijk rekening gehouden met het groene karakter”, reageert men bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

“Er zal ook voldoende parkeergelegenheid zijn om overlast te beperken”, stelde schepen Wim Van Rossen (Open VLD) bij Het Nieuwsblad. “Temse kampt met een hoge woningdruk. Om dit tegen te gaan geven we de voorkeur aan inbreiding en geen nieuwe verkavelingen uit de grond te stampen. Volgens ons kan de zone in de Fonteinstraat die extra woongelegenheden perfect aan. We begrijpen dat de bewoners daarop een andere visie hebben en het is hun volste recht om hier via de geijkte kanalen protest tegen aan te tekenen. Het is nu aan de provincie om hierover te oordelen.”

De Bestendige Deputatie moet tegen de jaarwisseling een standpunt innemen over het dossier.

De kerngroep van het actiecomité met achteraan de villa die plaats moet ruimen voor meergezinswoningen. vlnr.: Jan Gettemans, Stefan Pauwels, Dirk Lauwers, Roger Liekens

4 gedachtes over ““De gemeente wil een mastodont laten bouwen naast een stukje Bokrijk in onze straat””

  1. Laat toe appartementen te bouwen in landelijk gebied, Beekstraat, Landmolenstraat, Schauselestraat,…..
    Daar stoor je niemand. Maar ja, die boer met zijn koeien en tractor……..

  2. Veiligheid is het minste waarvan de schepen die voor het bouwen bevoegd is van wakker ligt. In Elversele is wel een verkaveling goedgekeurd, waarvan de openbare weg op een bepaalde plaats maar 3,5 m breedte heeft. Weg die naar de begraafplaats leidt en tevens de toe- en afrit naar een groot landbouwbedrijf is met +- 350 runderen….. Wij hebben met enkele mensen bezwaar tegen de provincie Oost-Vlaanderen gemaakt. (Bezwaar op mijn naam opgemaakt, omdat we anders per bezwaar 100 Euro dienden te betalen.) Bezwaar verworpen om redenen dat ik niet in de Dorpsstraat woonde. ( maar nog steeds op de zelfde plaats, maar de gemeente had de plaats waar ik woonde 20 jaar geleden veranderd in Priesterage.) Mijn bezwaar steunde op het feit dat de openbare veiligheid in het gedrang kwam. Stuurde een mail naar de provincie met de vraag of de Provincie Oost Vlaanderen een Casino geworden was. Tot mijn verrassing kwam er een mail vanuit de Bestendige deputatie dat de ambtenaar zich wellicht vergist had en wanneer de openbare veiligheid in het gedrang komt, dat dit inhoudt dat iedereen het recht heeft om hiertegen in beroep te gaan en dat wellicht door de RvOb te Brussel dit wel recht zou worden gezet. Dus beroep voor de Raad voor Omgevingsbetwistingen met rolrecht 200 Euro. Ondertussen is een ander lachwekkend arrest gevallen: ” Ik heb het recht tegen die beslissing in te gaan en behoor tot de groep van algemene veiligheid. Dat is al iets. Nu had ik ook naar waarheid geschreven dat de mensen die er wonen van de dorpel van hun woning kunnen worden gereden. Nogmaals: dat is zo. Verdere verantwoording van het arrest: we citeren vrij: jij moet kunnen bewijzen als beroep aantekenaar dat jij zelf op die plaats gevaar loopt… Natuurlijk zou dat kunnen, maar bewijs het maar. Dus: ik loop daar geen gevaar, maar of er anderen gevaar lopen……. wie kan zich daar iets van aantrekken? In die verantwoording staat ook de vraag in waarom ik niet in mijn verzoekschrift heb geschreven dat alles de schuld was van het beleid in Temse. …En daar stond ik dan samen met de mensen die me steunden….. Maar het is zo: er moet gebouwd worden. Mensen moeten comfortabel kunnen wonen aan een betaalbare huur. Maar op de eerste plaats moet men oog voor de veiligheid van de mensen hebben.

  3. Ter informatie. het eerste verzoekschrift met het bezwaar tegen het vergunning te verlenen, waarbij je 100 Euro rol geld dient te betalen, gaat naar het omgevingsloket van de provincie en via die weg naar de bevoegde provincie ambtenaar. Deze meneer bepaalt ( juist zoals een rechtbank doet), dat je bezwaar al dan niet aanvaard wordt. Wie het verzoekschrift schreef moet kunnen bewijzen dat hij door de bouw schade zal lijden…… Als je bezwaar aanvaard wordt, wordt het door de Bestendige deputatie behandeld. Wordt je bezwaar verworpen, dan kan je binnen 45 dagen beroep aantekenen bij de Raad voor Vergunnigsbetwisting te Brussel. Wordt daar je beroep verworpen dan kan je nog beroep aantekenen bij de Raad van State, maar geloof dat je daar al 500 Euro rol geld voor dient te betalen. Blijkt je bezwaar ongegrond te zijn dan kan je nog veroordeeld worden voor schade of de kosten van het geding te betalen. De RvVb vond mijn verzoekschrift gegrond – en dat was het ook- en diende geen schade van vertraging der werken te betalen. Kreeg nog het advies dat ik nog naar naar de Raad Van State kon gaan om bezwaar in te dienen. Maar dan is een advocaat of raadsman verplicht. Ook verwijst het arrest van de RvVb naar beroep bij de Raad van State.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *