Akkerstraat wordt drie maanden lang een half uur per dag ‘Schoolstraat’

Proefproject op vraag van de Sint-Amelbergaschool

TEMSE – Vanaf komende maandag zal de Akkerstraat twee keer per dag omgevormd worden tot een Schoolstraat. Dit wil zeggen dat de straat dan telkens een kwartier worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het gaat om een proefproject van drie maanden.

“De veiligheid van de kinderen is het belangrijkste”
Schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA)

De Sint-Amelbergaschool (SAS) was hiervoor al lang vragende partij. “De straat is immers veel te smal om auto’s toe te laten tussen al die jonge fietsers en rijen schoolkinderen”, aldus Ingeborg Boel en Caroline Beldé van de directie.

Doorgangsvergunning

In het verleden was er al eens een poging ondernomen om van de Akkerstraat een schoolstraat te maken maar dat stuitte toen op verzet van onder meer handelaars en bewoners.

“De veiligheid van de kinderen is het belangrijkste daarom hoop ik dat de geesten nu wel rijp zijn”, aldus schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA) “Bewoners kunnen trouwens ook een doorgangsvergunning aanvragen als ze bijvoorbeeld naar het werk moeten vertrekken of terug naar huis keren. Ze krijgen, tijdens het bewuste kwartier toegang tot de straat maar wel op voorwaarde dat ze stapvoets rijden en voorrang verlenen aan de zwakke weggebruikers.”

“Onze school telt telt 430 leerlingen en de omliggende straten zijn bijzonder smal, dat maakt dat er vaak conflicten zijn, bij de start en het einde van de schooldag, tussen het gemotoriseerd verkeer en de vele voetgangers en fietsers”, klinkt het bij de Ingeborg en Caroline.

Alternatieven

“Vanuit de school vertrekken leerlingen in groep naar verschillende ophaalpunten. De leerkrachten komen vaak ogen te kort om de leerlingen veilig door het verkeer te loodsen. En we moeten eerlijk toegeven dat het vaak ouders zijn die de chaos veroorzaken. Ze proberen ondanks ons aandringen toch met de auto tot vlak aan de schoolpoort te rijden om daar hun kind af te zetten of op te halen. In de buurt zijn er nochtans alternatieven, onder meer de parking aan de Lidl. Onze eigen schoolparking, langs de Scheldestraat, proberen we voor te behouden voor ouders van kleuters.”

Met de handelaars uit de Akkerstraat is afgesproken dat het regime van schoolstraat na drie maanden geëvalueerd zal worden. “We starten komende maandag 31 januari. Tot vrijdag 1 april gaan we ’s morgens tussen 8.15 en 8.30 uur en ’s avonds tussen 15.20 en 15.35 uur de straat een kwartiertje afsluiten. Op woensdag is dat ’s morgens en ’s middags. Deze regeling geldt uiteraard niet tijdens schoolvakanties en weekends.”

Op langere termijn is het de bedoeling om van de Akkerstraat een woonerf te maken. Daarbij is ook een knip mogelijk, ter hoogte van de aansluiting met de Scheldestraat en zelfs het omdraaien van de rijrichting.

“Maar die plannen hebben nog geen concrete vorm. Eerst staat de heraanleg van de Kouterstraat op de planning”, besluit de schepen.

Vanaf maandag 31 januari krijgt de Akkerstraat, op vraag van de Sint-Amelbergaschool, het regime van Schoolstraat en wordt de straat een half uur per dag afgesloten voor gemotoriseerd verkeer aan het kruispunt met de Gasthuisstraat
vlnr.: schepen Lieve Truyman, Caroline Beldé en Ingeborg Boel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *