Franse melkgigant SODIAAL rekent op Biolectric uit Temse om hun methaanuitstoot te reduceren

TEMSE – Het Belgische Biolectric uit Temse, Europees marktleider op vlak van kleinschalige mestvergisters, heeft een contract afgesloten met het Franse SODIAAL, de zesde grootste melkproducent in Europa. Via mestvergisting wil de coöperatie tegen 2025 zijn uitstoot van broeikasgassen met 20 procent verminderen.

De zuivelcoöperatie SODIAAL (Société de diffusion internationale agro-alimentaire), die meer dan 17.000 Franse boeren verzamelt, wil een voortrekkersrol opnemen in het beperken de uitstoot van broeikasgassen door melkvee. Door de mest te vergisten, wordt de uitstoot van broeikasgassen met 70% gereduceerd en kan de landbouwer op zijn eigen bedrijf groene energie opwekken.

Van mest naar elektriciteit en warmte

Biolectric, uit de TTS industriezone in Temse, bouwt oplossingen voor duurzame landbouw, voornamelijk kleinschalige biogasinstallaties van 11 tot 74kW, waarbij methaan uit mest wordt omgezet in energie. De kleinste installatie kan tot 88.000 kilowattuur stroom opleveren, het equivalent van 20 keer het gebruik van een gemiddeld gezin. Maar even belangrijk, een gemiddelde installatie zorgt voor jaarlijks 413 ton CO2-reductie, vergelijkbaar met de uitstoot van 230 wagens.

“Een van onze doelstellingen als coöperatie is om onze ecologische voetafdruk te reduceren. En daarvoor leveren we inspanningen op alle niveaus, van op de boerderij tot in de fabriek”, vertelt Lavatine. “Met ons project ‘La Route du Lait’ kunnen we de inspanningen in kaart brengen. SODIAAL heeft als streefdoel om tegen 2025 20 procent minder broeikasgassen uit te stoten. De mestvergister is daarbij een oplossing op boerderijniveau.”

Een mestvergister stelt de boer dus in staat om energieonafhankelijk te zijn, van zijn mest een bron van inkomsten te maken en de uitstoot van schadelijke gassen sterk te beperken.

“Er is zeer veel potentieel in Frankrijk,” vertelt Hans Degrande, verkoopdirecteur van Biolectric. “We zijn dan ook verheugd dat een belangrijke speler als SODIAAL voor ons kiest. Het toont nog maar eens dat landbouwers open staan voor innovatie en technologie. Landbouwbedrijven zijn vooruitstrevende bedrijven die op zoek gaan naar duurzame en performante oplossingen.”

SODIAAL is de derde grote Europese melkproducent die kiest voor een samenwerking met Biolectric. Eerder gingen het Franse ACLCCP en het Nederlandse Friesland Campina – een van de vijf grootste zuivelcoöperaties ter wereld- al in zee met Biolectric. Daarnaast zijn er in Frankrijk al samenwerkingsverbanden met melkcoöperaties zoals Uneal en EMC², samen goed voor meer dan 75 actieve installaties.
Ook het Nederlandse CONO Kaasmakers, de roomijsproducent Ben & Jerry’s en de Universiteit van Cambridge kozen voor een samenwerking met Biolectric.

Duurzaamheid en arbeidsextensief

Biolectric werd in 2011 opgericht door drie Vlaamse ingenieurs die iets wilden doen met de mest en het potentieel aan methaangas op de boerderijen. Het doel was om een kleinschalige monomestvergister te ontwikkelen, die op de boerderij biogas omzet in elektriciteit en warmte. Op die manier kunnen landbouwers op de boerderij mest om zetten een bron van inkomsten. De opgewekte energie is ruim voldoende om het landbouwbedrijf te voorzien van warmte en elektriciteit, maar eventueel ook de gezinswoning of omliggende woningen en gebouwen. En daarnaast is er ook een mooie winst voor het milieu, want dankzij de biogasinstallatie wordt de methaanuitstoot uit de mest met 70% gereduceerd.

Na een ontwikkelingsfase bouwt het technologiebedrijf in heel Europa performante vergisters beneden 75kW. De huidige installaties halen een gemiddeld technisch rendement van meer dan 95% en vragen ongeveer een kwartiertje werk per dag van de landbouwer.

“De landbouwer kan de werking van de biogasinstallatie op ieder moment opvolgen op zijn smartphone of tablet en ook vanuit Biolectric is er een voortdurende monitoring. Daarnaast komt op geregelde tijdstippen een van onze medewerkers langs voor het nodige onderhoud. Dankzij dit preventief onderhoud kan het technisch rendement 20 jaar gegarandeerd worden”, vertelt Hans Degrande.

Next steps

Die duurzaamheid blijft een belangrijke pijler voor Biolectric.

“Momenteel zetten we heel erg in op oplossingen voor de stikstofproblematiek”, vertelt Hans Degrande. “Na de vergisting scheiden we het digestaat in een dikke en een dunne fractie. De dikke fractie kan gebruikt worden in diepstrooiselboxen. Maar nog veel belangrijker: in een mineralenscheider halen we -in een luchtdichte omgeving- tot 70% van de stikstof uit de dunne fractie. Stikstof waarmee we vervolgens kunstmest kunnen maken. Daarmee is de cirkel rond: de uitstoot van polluenten wordt sterk gereduceerd, er moet minder kunstmest aangekocht worden en de reststromen worden 100 procent benut. Het is schoolvoorbeeld van circulaire economie.”

Eén van de installaties van Biolectric

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *