Gemeentebestuur werkt transportplan uit voor vervoer van minder mobiele inwoners naar vaccinatiecentrum in Sint-Niklaas

TEMSE – Tijdens de gemeenteraad van januari vroegen raadsleden Paul Oste (Vlaams Belang) en Brigitte Caura (Tesamen) of het gemeentebestuur vervoer naar het vaccinatiecentrum in Sint-Niklaas gaat organiseren voor minder mobiele inwoners.

Wat met de mobiliteit naar het vaccinatiecentrum in Sint-Niklaas voor minder mobiele mensen ?”, stelde oppositieraadslid Paul Oste (Vlaams Belang) “Iedereen heeft geen wagen. De lijnbus rijdt wel tot aan het station van Sint-Niklaas. Maar van daaruit is het toch nog een eind wandelen tot aan het Bauhuis. Is de gemeente in de mogelijkheid om voor vervoer te zorgen voor onze minder mobiele inwoners, zodat ook zij kunnen gevaccineerd worden.”

Voorwaarden 

Ook raadslid Brigitte Caura (Tesamen) vroeg zich af of er door de gemeente vervoer naar het vaccinatiecentrum gaat georganiseerd worden.
“Er wordt blijkbaar wel op gerekend dat de lokale besturen een inspanning doen om het transport van minder mobiele mensen te verzorgen en zo inwoners tot daar te krijgen”, aldus Caura. “Vermits er expliciet subsidies voor uitgeschreven zijn.”

“Dat zijn inderdaad vragen die leven bij de bevolking”, reageerde burgemeester Luc De Ryck (CD&V). “Eerst en vooral wil ik meegeven dat we in eerste instantie hoopten om zelf een vaccinatiecentrum te kunnen inrichten. We hebben daar voor gelobbyt maar zoals bekend mochten wettelijk maar twee vaccinatiecentra georganiseerd worden per eerstelijnszone en zodoende waren Lokeren en Sint-Niklaas met het aantal inwoners en de geografische situering uitverkoren. Trouwens de voorwaarden waar zo’n een centrum aan moet voldoen zijn niet zo eenvoudig.”

“Daarom moeten we zorgen voor een maximale alternatieve oplossing.
Dat wil zeggen mobiliteit en transport dat tegemoet komt aan zoveel mogelijk mogelijkheden, om zoveel mogelijk mensen te laten inenten.”

Ondersteuning

“Er zal daarom een communicatie – en transportplan uitgewerkt worden”, stelt De Ryck. “Met de bedoeling van een optimale bereikbaarheid van het vaccinatiecentrum – en een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad van de bevolking – te realiseren. We bekijken ondertussen of de taxisector, de Minder Mobiele Centrale, de Seniorenmobiel en aangepast openbaar vervoer ondersteuning kan bieden.”

“Ook de Vlaamse regering onderzoekt momenteel hoe personen die zich naar het vaccinatiecentrum begeven maximaal gebruik kunnen maken van de reguliere buslijnen van de Lijn en in welke mate privaat busvervoer kan ingeschakeld worden om zogenaamde busshuttels te voorzien naar de centra.”

Thuisvaccinatie

“Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de complete ondersteuning van de lokaler besturen ontvingen wij een vragenlijst van de ministers Lydia Peeters, Wouter Beke en Bart Somers, rond de mobiliteit van en naar de vaccinatiecentra. Belangrijk ook, de co-financiering van bijkomend mobiliteitsaanbod naast het reguliere aanbod van de Lijn wordt nog verder bekeken door de Vlaamse regering.”

“Naast de uitbouw van een fysiek centrum werkt de Vlaamse overheid ook aan de modaliteiten van thuisvaccinatie. Dit is wel enkel bestemd voor personen die niet – of te weinig mobiel zijn.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *