Gemeentebestuur neemt extra stappen ter bestrijding van Covid 19

Geen kermissen en verplicht op zak hebben van een mondmasker

Op donderdag 23 juli vergaderde de Veiligheidscel van het Lokaal bestuur, voorgezeten door burgemeester Luc De Ryck. De huidige situatie werd geëvalueerd en er werd overlegd omtrent de verder te nemen stappen.

Aanvullend bij de door de Nationale Veiligheidsraad besliste maatregelen, formuleerde de Cel de volgende adviezen:

• Het annuleren van kermissen en de eraan verbonden activiteiten en organisaties.

• Verplichting tot het permanent op zak hebben van een mondmasker.
Burgemeester Luc De Ryck besliste deze adviezen te volgen en om te zetten in burgemeestersbesluiten.

In concreto betekent dit dat Velle-kermis, gepland op 7-11 augustus, dit jaar niet zal plaatsvinden: geen kermis, jaarmarkt, wielerwedstrijden, go-cartrace…

De verplichting tot het permanent op zak hebben van een mondmasker is een extra maatregel, bijkomend bij de eerder besliste verplichtingen tot het dragen van een mondmasker. Het verplicht bij zich hebben biedt de mogelijkheid er in alle (ook niet te voorziene) omstandigheden gebruik van te maken.

De verplichting gaat in op maandag 27 juli. De beslissing tot het dragen van een mondmasker op de vrijdagmarkt gaat in op vrijdag 31 juli.

Tot dusver was er onduidelijkheid omtrent het al dan niet verplicht dragen van een mondmasker in fritures en afhaalzaken, maar door de beslissing van de Veiligheidsraad dat in de horeca voortaan een verplichting geldt, wordt deze onduidelijkheid opgeheven: ook daar moet men dus een mondmasker dragen.

Aan de politie was eerder al opgedragen de controles te verscherpen, niet alleen in de horeca. Daarbij wordt ook ingegaan op de talrijke signalen die de overheid ontvangt van bezorgde burgers.

De burgemeester doet eens te meer een oproep tot de bevolking om de geldende richtlijnen maximaal op te volgen.

“Zorg voor elkaar door anderen te beschermen, bescherm je jezelf. Het ware te betreuren dat onverantwoordelijken noodlottig zouden beslissen over de toekomst van velen.”

Een gedachte over “Gemeentebestuur neemt extra stappen ter bestrijding van Covid 19”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *