AZ Nikolaas bouwt nieuwe polikliniek in Temse

Huidige polikliniek blijft operationeel tot de verhuis naar de nieuwbouw

TEMSE/SINT-NIKLAAS – Volgend jaar starten de werken voor de bouw van een nieuwe polikliniek in Temse. De huidige polikliniek blijft zonder onderbreking operationeel tot de verhuis naar de nieuwbouw in 2022.

Eind vorig jaar maakte het Gemeentebestuur van Temse zijn toekomstplannen bekend voor de OCMW-site aan de Gasthuisstraat, waar nu kliniek De Pelikaan, WZC De Reiger, de OCMW-administratie en de serviceflats gevestigd zijn. Het masterplan voorziet:

– de sloping en nieuwbouw van WZC De Reiger – die werken zijn in uitvoering,

– de nieuwbouw van lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje en een ondergrondse parking (150 parkeerplaatsen),

– de afbraak van de rechtervleugel van De Pelikaan,

– een nieuwe polikliniek.

Afbraak van rechtervleugel

Een aanvullende studie die begin 2020 uitgevoerd werd, onderzocht de meest geschikte inplantingsplaats van de polikliniek in het masterplan van de zorgsite tussen de Gasthuisstraat en de Kouterstraat. Met als belangrijke voorwaarde voor het gemeentebestuur dat de dienstverlening zonder onderbreking, of tijdelijke hervestiging, moest worden verdergezet.
Het Gemeentebestuur en AZ Nikolaas zijn het nu eens geworden over de oplossing.

“De polikliniek blijft op de huidige campus, maar de piste van een verbouwing binnen De Pelikaan wordt verlaten”, klinkt het bij schepen Hugo Maes, die namens het gemeentebestuur de regie in handen heeft. “De polikliniek zal onderdak vinden in een nieuw op te richten gebouw langsheen de Gasthuisstraat, tussen de kliniek en het OCMW-gebouw.”

“Na voltooiing van de polikliniek zal een deel van het oude ziekenhuis De Reiger gesloopt worden. Het gaat om de rechtervleugel. Naast de polikliniek komt zo plaats vrij. Die kan ofwel bebouwd worden of braak blijven liggen. Verder wordt ook voorzien in een nieuwe doorsteek naar de Kouterstraat voor voetgangers en fietsers.”

“Deze nieuwbouw voor de polikliniek is een sleutelelement in de opwaardering van het centrum en meerbepaald de site van het OCMW”, aldus burgemeester Luc De Ryck. “Het is bovendien gelegen rechtover het ISA-project dat volgend jaar in gang schiet.”

Dicht bij de patiënt

” Het is zo dat wij vanuit AZ Nikolaas de visie hanteren dat wij in het verleden een belangrijke concentratie van onze acute dienstverlening doorgevoerd hebben, voornamelijk geconcentreerd op de hoofdcampus in Sint-Niklaas”, stelt algemeen directeur Koen Van den Brouck.

“Dezer dagen is dit een economische en medische noodzaak om dit op deze manier te organiseren. Maar we vonden het van heel groot belang dat er voldoende uitgebouwde dienstverlening in de vorm van poliklinieken zo dicht mogelijk bij de patiënt.”

“In Temse zijn we in 2016 gestopt met alle hospitalisatieactiviteiten maar hebben we wel altijd een polikliniek behouden. Eentje die goed draait want er zijn hier 20 verschillende artsendisciplines die op weekdagen consultatie houden, en op jaarbasis zowat 25 000 patiënten aantrekken. Dit bewijst voor ons dat het belangrijk is om lokaal gezondheidszorg aan te bieden.”

“Zelfs al zit het acute en meer technologische gedeelte van onze gezondheidszorg op de hoofdcampus in Sint-Niklaas. De ambitie om in Temse te blijven was al enige jaren aanwezig. Dit jaar gaan we een ontwerper aanstellen en de werken zouden dan volgend jaar van start moeten gaan. De verhuis van de huidige polikliniek naar de nieuwbouw zou dan eind 2022 een feit moeten zijn.”

Dienstverlening op lange termijn

“AZ Nikolaas zal 2,5 tot 3 miljoen euro investeren in een nieuwbouw (2 bouwlagen, totaal 1.100 m²), die voor artsen en medewerkers een aangename werkplek zal creëren, met voldoende uitbreidingsmogelijkheden naar de toekomst toe.”

“Het gemeentebestuur steunt het project ten volle: het verleent een langdurig recht van opstal en voorziet de nodige parkeermogelijkheden voor artsen en patiënten in de onmiddellijke omgeving van de polikliniek”, vertelt burgemeester Luc De Ryck. “AZ Nikolaas en het gemeentebestuur verzekeren hiermee op lange termijn een laagdrempelige en kwalitatieve poliklinische dienstverlening voor de bevolking van Temse.”

“Het gemeentebestuur steunt het project ten volle: het verleent een langdurig recht van opstal”, aldus burgemeester Luc De Ryck. vlnr. Koen Neve, Facilitair directeur AZ Nikolaas, Algemeen directeur AZ Nikolaas Stefan Van den Brouck, burgemeester Luc De Ryck, schepen Hugo Maes

 

Een simulatie van de nieuwbouw van de polikliniek
Op heel lange termijn (de volgende legislatuur) zou de zorgcampus aan de Gasthuisstraat er zo uitzien met rechts onderaan de nieuwe polikliniek

 

Een gedachte over “AZ Nikolaas bouwt nieuwe polikliniek in Temse”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *