Meerderheid bewoners Kleine Dweersstraat wil geen harde knip

TEMSE – Gemeentebestuur brengt nieuwe vrachtwagenknip aan in kleine Dweersstraat. Personenwagens en tweewielers kunnen tussen de straat en de industriezone TTS nog altijd passeren.

Naar aanleiding van de wegenis- en rioleringswerken in de Kleine Dweerstraat (2018-2019) was het de bedoeling om een harde knip te voorzien tussen de Schoenstraat, in de industriezone TTS, en de Kleine Dweersstraat. Deze knip stond er in de periode juli – augustus 2019.

“De reacties hierover bij de buurt waren zeer gemengd”, stelt schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA). “Dit is doorgesproken op een buurtvergadering begin september 2019, er is toen tot een overeenkomst gemaakt dat de knip enkel van toepassing is voor vrachtwagens en dat personenwagens en fietsers erdoor mogen rijden.”

Extra versmalling

Er werd vervolgens een wegversmalling uitgewerkt door middel van een metalen bak.

“Gaandeweg stelde we vast dat deze metalen bak door vrachtwagenchauffeurs verschoven werd waardoor zij vlotjes konden doorrijden”, vertelt de schepen. “Er is dan gekozen voor gerecycleerde rubber paaltjes die een zone moesten afbakenen voor de fietsers en de auto’s, maar dit werd fout gelezen door de autobestuurders waardoor zij de zone gebruikten voor de fietsers. Uiteindelijk zijn de diensten bij de huidige opstelling uitgekomen waarbij er wordt gewerkt met een extra versmalling, duidelijke voorrangsregels voor auto en fietsers.”

Het verbod voor vrachtwagens en wegversmalling staat duidelijk gesignaleerd voordat men de Kleine Dweersstraat in rijdt.

Rustig verblijfsgebied

“Ook nu met de nieuwe opstelling moeten we vaststellen dat vrachtwagens de verkeersborden NIET lezen en er nog steeds trachten door te rijden, met alle gevolgen van dien”, oppert Truyman.

“De meest optimale oplossing is en blijft om een harde knip te realiseren voor al het gemotoriseerd verkeer. Door die ingreep kan ervoor gezorgd worden dat het woongebied Kleine Dweersstraat en Stripfigurenwijk het karakter krijgt van een rustig verblijfsgebied waar sluipverkeer van en naar het industriegebied geen kans krijgt en waardoor de snelheid in de straat naar beneden gaat. Dit alles komt ten goede aan de veiligheid van de bewoners.

“Wie van Temse naar Sint-Niklaas wenst te rijden en omgekeerd dient hiervoor het hoger wegennet te gebruiken zoals de N16. Deze wegen zijn daarvoor ingericht.”

In overleg met buurt is er momenteel de voorkeur gegeven aan een vrachtwagenknip tussen de Schoenstraat en de Kleine Dweersstraat.

 

In overleg met de buurtbewoners bleef de knip voor vrachtvervoer tussen de Schoenstraat en de Kleine Dweersstraat in voege

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *