Actiecomité Red de Roomacker: “Groenpool Tielrode dekmantel voor 300 extra woningen”

TIELRODE/TEMSE – Het burgerinitiatief ‘Red de Roomacker’ reageert positief op de studie ‘Groenpool Tielrode’ die onlangs werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Temse. Daarmee zal hopelijk de Durmetuin aangekocht kunnen worden door het Vlaams Gewest.

Het actiecomité vreest echter dat het college van Temse de studie selectief zal ‘lezen’ en naast de opmaak van een subsidiedossier voor de aankoop van de Durmetuin ook vlug zal starten met de onderhandelingen met Matexi om de gewraakte grote verkaveling op de Roomacker-helling te realiseren. En dat is voor het burgerinitiatief geen optie. “Het RUP moet aangepast worden”, klinkt het.

“We vinden dat deze startnota het begin moet zijn van een ruimer aankoopbeleid voor natuur- en bosgebieden in de deelgemeente”, klinkt het bij het comité. “Waarom het Ruimtelijk Uitvoeringsplan niet herzien en de bedreigde Roomackers omzetten van woon- naar natuurzone en dit gebied in één beweging samen met de Durmetuin te koop aanbieden aan het Vlaams gewest.”

De actievoerders worden in hun eisen gesteund door meer dan 1.300 handtekeningen van mensen uit Tielrode en directe omgeving.

Wat ook aanspreekt in de studie: de wens voor het opwaarderen van de Vlierbeekvallei als groene long, het ecoviaduct in de Gentstraat en de suggesties om ook andere private (woon)zones aan te kopen en om te vormen tot natuurgebied en/of zone voor ‘duurzame korte keten landbouw’. Dat laatste is hoogst interessant.

Ontwerpbureau ‘Omgeving’ leverde in opdracht van de gemeente Temse met de studie ‘Groenpool Tielrode’ een uitdagend startplan om één van de laatste groene corridors tussen de Wase cuesta en het rivierenlandschap (Durme/Schelde) te herstellen. De omschrijving van de
unieke fauna en flora uit het dossier is overweldigend en doet dromen van een veel ruimer natuurpark met linken naar de natuurgebieden langsheen de Durme en de Schelde.

De gemeenteraad van Temse keurde dit startplan goed. Het college van Temse wil dit Groenpool-plan gebruiken als onderbouw voor de subsidieaanvraag voor de aankoop van de Durmetuin in Tielrode door het Vlaams Agentschap Natuur en Bos.

De mensen van het Roomacker-comité vragen zich af of ook niet het Roomacker woongebied en de twee andere woonzones (het zogenaamde ‘Berkenbosjes-gebied en de hele voormalige AMT- steenbakkerijzone) niet mee in het subsidiedossier kunnen worden opgenomen. Daartoe dringt het comité aan om op basis van de Groenpool-studie en in samenspraak met de Vlaamse Bouwmeester de nodige stappen te zetten om voornoemde woonzones middels een aanpassing van het RUP Tielrode uit 2013 om te vormen tot bos en natuur.

Het actiecomité is , ook in coronatijden, altijd klaar om opnieuw actie te voeren

Lees hieronder het volledige artikel

Vrees voor misbruik van studie om verkaveling alsnog te realiseren

Wat destijds kon voor de Durmetuin, zou ook moeten kunnen voor de andere woonzones. Het bestuurscollege blijft echter hardnekkig vasthouden aan de 300 extra woningen die er volgens dat RUP ‘moeten’ komen in Tielrode. Dat zou betekenen dat de bevolking van Tielrode in één klap met maar liefst 15 tot 20% zou groeien. Dat zal een domper zetten op de natuurontwikkeling die de Groenpool-studie vooropstelt en op de leefbaarheid van het dorp dat momenteel een kleine 4.000 inwoners telt.

Red de Roomacker vreest dat de verkavelaar eerstdaags een nieuwe verkavelingsaanvraag zal indienen en dat het immobedrijf een aantal elementen uit de studie zal misbruiken door de in de nieuwe studie besproken problemen inzake afwatering en mobiliteitsoverlast te beschouwen als ‘opgelost’. Het actiecomité vreest dat het college de bevolking van Tielrode wil paaien met de aankoop van de Durmetuin. In haar toelichting stelt het college van Temse onomwonden dat de ‘Groenpool Tielrode’ ook moet zorgen voor het “deblokkeren van de woonuitbreiding in Tielrode in alle zones”. Dan dient die Groenpool-studie volgens de mensen van het comité helemaal niet als ‘startnota’ voor die groene ontwikkeling, maar als startpunt voor het verkavelen van onder andere de Roomacker.

In het centrum is er nog plaats genoeg voor extra woningen

Het actiecomité herhaalt dat het tevreden is met de plannen voor de mooie Durmetuin, maar vindt het gedateerd om in tijden van betonstop vast te houden aan de voorziene extra woonzones op de cuesta en het verder ontwikkelen van verkavelingen langs de open te leggen Vlierbeek.

Er zijn in het centrum van het kleinstedelijk gebied van Temse nog voldoende zones waar extra woningen mogelijk zijn (o.a. voormalig Wittock-Van Landeghem-site nabij de gemeentelijke begraafplaats en de laatste woontoren op de voormalige Boelwerf).

De mensen van het burgerinitiatief “Red de Roomacker” hopen dat de Vlaamse Bouwmeester aan de hand van de studie Groenpool Tielrode aan het college van Temse aanbevelingen zal doen om het RUP Tielrode te wijzigen, zodat idyllische voorstellen met de mooie Vlierbeekvallei uit die studie ook werkelijkheid worden. Dat moet kunnen zonder extra woningen.

“Kortom, het is dan ook duidelijk dat het bestaande RUP Tielrode geen rekening houdt met het behoud van de natuurlijke en landschappelijke waarde van ons dorp, met de bestrijding van erosie en wateroverlast, met de mobiliteitsproblematiek, kortom met een goede en toekomstgerichte ruimtelijke ordening. Een grondige RUP wijziging dringt zich dus ontegensprekelijk op!

Red de Roomacker bezorgt standpunt aan alle bevoegde instanties Red de Roomacker zal haar standpunt bezorgen aan studiebureau Omgeving, aan het gemeentebestuur van Temse, aan Vlaamse minister Zuhal Demir (bevoegd voor bos en natuur), aan het provinciebestuur en aan de Vlaamse Bouwmeester.

Red de Roomacker blijft ook alert voor komende aanvragen voor omgevingsvergunningen en voelt zich blijvend gesteund door de Tielroodse bevolking en is daarom – ook in coronatijden – altijd klaar om actie te voeren.

3 gedachtes over “Actiecomité Red de Roomacker: “Groenpool Tielrode dekmantel voor 300 extra woningen””

  1. aub , of willen jullie nog meer ” corona” is de portemonee nog steeds belangrijker ? toch niet hé ; laat die zone nu toch eens met rust ……. PEST onze aarde niet zo …… ons planeet is krachtiger dan je denkt ; nu water tekort ; straks water dat alles weg spoeld

  2. Het gevaar dat de Roomacker bebouwd wordt zal blijven zolang het RUP niet aangepast wordt. Waakzaamheid blijft nodig.

  3. Een mooie groene zone a typisch voor Tielrode!
    Wie heeft de zotte gedachten in zijn kop gekregen van daar woningen te bouwen,ben daar geboren en heb daar onze jeugd doorgebracht met de boer die daar toen kwam hooien.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *