Interwaas op zoek naar privépartners voor herinrichting Sint-Amelberga

TEMSE – Intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas zoekt via een marktstudie handelaars en private spelers om de leegstaande school Sint-Amelberga nieuw leven in te blazen. Tijdens de werken kunnen lokale organisaties de site al gebruiken.

Op de locatie van de leegstaande school aan het kruispunt van de Gasthuisstraat met de Pastoor Boelstraat plant eigenaar Interwaas op termijn de aanleg van een groot nieuw complex. Het project is te groot om alleen door Interwaas uitgedacht te worden, waardoor de organisatie op zoek gaat naar ideeën en interesse van private partners.

Via een marktstudie wil Interwaas in samenspraak met het gemeentebestuur en Unizo peilen naar de commerciële mogelijkheden van de locatie. “Het merendeel van het nieuwe complex zal bestaan uit appartementen”, legt projectmanager Griet Boodts uit. “Er komt een honderdtal woningen, waarvan 10% sociale woningen en 10% woningen die aangepast zijn voor andersvaliden. De site is echter zo groot dat er ook heel wat andere mogelijkheden zijn. De concrete invulling is nog niet gebeurd, en we willen met deze marktstudie nagaan of er lokale handelaars of bedrijven zijn die ideeën hebben voor de locatie. Unizo oppert bijvoorbeeld dat het een uitstekende locatie is om winkelpanden te starten, terwijl er ook gesprekken zijn met het OCMW om er bepaalde dienstverleningen onder te brengen.”

Ruimte voor zomerbar of speelplein

Het Instituut Sint-Amelberga staat ondertussen al enkele jaren leeg. Omdat het gebouw en de bijbehorende kapel een historische waarde hebben, worden de kapel en de voorgevel van het klooster zeker behouden. Na de marktstudie volgt een masterplan voor de site, dat in januari 2018 ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het

elpleinschepencollege. Op basis daarvan wordt een Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgestart dat de krijtlijnen voor het project vastlegt.

Omdat het nog minstens twee jaar zal duren vooraleer de werkzaamheden aan het complex starten, wil Interwaas de open ruimten van de huidige site tijdelijk ter beschikking stellen van lokale organisaties. “Als we een paar kleinere gebouwen slopen, worden de speelplaatsen en graspleintjes publiek toegankelijk, goed voor zeker 2.000 m2. Die ruimte kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een zomerbar of voor speelpleinwerking.” (Bron: HN-GVA/ Mattias Goossens)

Wie een idee heeft voor een commerciële invulling, horeca of dienstverlening kan nog tot en met vrijdag 24 november voorstellen indienen. Het bestek is terug te vinden op www.interwaas.be

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *