Bewoners Hemelrijkstraat in beroep tegen goedkeuring bouwvergunning appartementsblokken

Het gemeentebestuur van Temse verleende zopas een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van het zogenaamde “Hof van Hemelrijk”, een bouwproject bestaande uit 3 appartementsblokken met in totaal 44 woongelegenheden in een landelijke omgeving aan de rand van Steendorp, letterlijk pal op de grens met Bazel.

Voor de  bewoners van de Hemelrijkstraat is dit een doorn in het oog.
“Tijdens het openbaar onderzoek, dat liep tijdens de zomervakantie en dat opvallend, of verdacht weinig ruchtbaarheid kreeg, dienden buurtbewoners in totaal 29 bezwaarschriften in’, klinkt het. ” Ook tijdens de gemeenteraadzitting van eind augustus werden kritische bedenkingen geformuleerd met betrekking tot het buitensporig bouwproject : nieuwe appartementsblokken van die grootte “op den buiten”, op de grens én tussen bestaande woningen met een profiel van eengezinswoningen, horen thuis in de kern van Steendorp en niet in de landelijke periferie.

“Dat met de komst van deze appartementen een oase aan groen, thans een rustige paardenweide, dreigt te verdwijnen en dat de inplanting van de drie woonblokken op die plaats écht niet strookt met de visie die Temse zélf heeft uitgetekend in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, lijkt het gemeentebestuur allerminst te storen, aldus de bewoners. “Het lijkt wel alsof de verdere verloedering van de publieke ruimte zich in alle stilte en alle onverschilligheid voltrekt”.

De buurtbewoners blijven niet bij de pakken zitten. Tijdens een in allerijl georganiseerde bijeenkomst werd beslist om bij de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen in hoger beroep te gaan.

De rustige paardenweide waar de appartementen gebouwd zouden worden
De rustige paardenweide waar de appartementen gebouwd zouden worden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *