Aanvraag voor sloping van woningen voor de Oostelijke tangent

TEMSE/SINT-NIKLAAS – Voor het aanleggen van de Oostelijke tangent, in de volksmond het realiseren van het laatste deel van de ring rond Sint-Niklaas, doet Agentschap Wegen en Verkeer (AVW) een aanvraag voor het slopen van een aantal woningen.

De aanvraag omvat de volledige afbraak van 13 woningen, en 1 voormalig café/woning, die reeds eigendom zijn van AVW, in Temse en Sint-Niklaas.

“In het kader van de aanleg van de Oostelijke Tangent, een project in ontwerpfase, zijn er een aantal leegstaande woningen en gebouwen, die gesloopt moeten worden”, klinkt het. “De leegstand heeft de voorbije maanden vandalisme aangetrokken, de brandweer moest al ingrijpen, en de leegstand lokt sluikstorters aan. Daarom willen we voorafgaand aan de aanleg van de tangent zelf, en ook voorafgaand aan de omgevingsvergunningsaanvraag voor de tangent zelf, deze woningen reeds slopen.”

De woningen situeren zich in de Eigenlostraat en de Galgstraat in Sint-Niklaas en de Schoenstraat, Laagstraat en Doornstraat in Temse.

“Naast deze woningen, zijn er nog een aantal woningen die door AWV verworven moeten worden, en nog niet kunnen gesloopt worden. Deze zijn niet opgenomen in deze aanvraag. Voor elk van deze gebouwen geldt dat er alleen gesloopt wordt tot op maaiveldniveau. Er zal geen ingreep in de bodem gebeuren. Om die reden is er ook geen archeologienota opgemaakt.”

“Het sloopopvolgingsplan is gedetailleerd opgemaakt voor alle constructies en maakt melding van afzonderlijk te verwijderen materialen zoals asbest en teer. Deze materialen zullen zorgvuldig en volgens de regels verwijderd worden, hiertoe zullen aparte posten opgenomen zijn in het bestek van de sloop.”

Op sommige percelen, waar er overwoekering dreigt, zullen ook hagen en struiken verwijderd worden, geen bomen.

De vergunning voor het project werd ondertussen verleend door het Departement Omgeving. De beroepsprocedure loopt nog tot 4 maart 2021

Eén van de panden die deel uitmaken van de aanvraag is het voormalig café ’t Lijsternestje in de Eigenlostraat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *