Werken N16 op schema: vanaf 16 mei Hoogkamerstraat kant Temse afgesloten tot eind juni

TEMSE – Op 16 mei start het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en fietspaden, met fase 3 van de herinrichting van het kruispunt van de Gewestweg (N16). Tijdens die fase zal er gewerkt worden in de Hoogkamerstraat aan de kant van Temse centrum. De werken duren tot eind juni.

Fase 3 van 16 mei tot eind juni

De werken van fase 2 aan de Hoogkamerstraat (kant bedrijventerrein TTS) verlopen Volgens planning. Aansluitend start Wegen en Verkeer op 16 mei met de volgende fase en schuiven de werken op naar de overkant van het kruispunt: aan de kant van Temse centrum.

Ook vernieuwt Wegen en Verkeer het fietspad in asfalt langs de Gewestweg (N16) tussen de Secretaris-Generaal Boerenboomstraat en de Hoogkamerstraat. Als alles volgens plan loopt, duurt deze fase van de werken tot eind juni. Zo werkt Wegen en Verkeer op de belangrijke verkeersas in Temse aan veiliger en vlotter verkeer voor iedere weggebruiker.

Auto’s volgen omleiding via Schoolstraat en Gasthuisstraat

De nieuwe fase zorgt ook voor belangrijke wijzigingen in de verkeerssituatie met name voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers kunnen de werfzone steeds passeren. Fietsers stappen aan het kruispunt af om met de fiets aan de hand de Gewestweg (N16) over te steken. Fietsers langs de Gewestweg (N16) volgen in beide richtingen tussen de S.G. Boereboomstraat en Hoogkamerstraat een omleiding via de Ruisstraat, Schrijnstraat, Smesstraat, Voetweg en de Grote Dweersstraat.

Het gemotoriseerd verkeer rijdt van 16 mei tot eind juni op de Gewestweg (N16) richting Bornem ter hoogte van het kruispunt op één rijstrook in plaats van op twee rijstroken. De zuidelijke tak van het kruispunt is afgesloten. Verkeer (-3,5 ton) van Temse centrum naar de Gewestweg (N16) en omgekeerd moet een omleiding volgen via de Gasthuisstraat en de Schoolstraat.

Handelaars en bedrijven blijven bereikbaar

Het industrieterrein De Zaat blijft bereikbaar voor zwaar verkeer (+3,5 ton) via de verkeerswisselaar met de E17, Nieuwe Steenweg (N41), Legen Heirweg, Gentstraat, Burgemeester Achiel Heymanstraat, Huis ten Halven en Cauwerburg of via de Gasthuisstraat en Schoolstraat (verkeer -3,5 ton).

Het bedrijventerrein TTS is op maandag 16 mei vanaf de middag opnieuw bereikbaar vanaf de Gewestweg (N16). Zoals eerder gecommuniceerd geldt er vanaf 19 april definitief éénrichtingsverkeer in de Kapelanielaan.

Wijzigen verkeerslichten kruispunt

Op maandagochtend 16 mei vanaf 9 uur verplaatst de aannemer tijdelijke verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers (Gewestweg (N16) richting Sint-Niklaas). Als gevolg van die wissel zullen de verkeerslichten op het kruispunt Gewestweg (N16) – Hoogkamerstraat tussen 9 en 12 uur uitgeschakeld zijn. Om dit veilig en vlot te laten verlopen, zal de politie het verkeer regelen.

Meer info over de verkeershinder is te vinden op www.wegenenverkeer.be/temse.

In deze derde fase wordt gewerkt langs de zijde van Temse centrum

POLITIE. Intrekkingen rijbewijs door positieve ademtest en gebruik van gsm achter het stuur

Een 47-jarige man uit Temse werd betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. Zijn voertuig werd onderschept in de Steenbakkersweg in Temse.

De man legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 1,72 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Een 39-jarige man uit Antwerpen diende maandagmorgen 9 mei zijn rijbewijs af te geven voor acht dagen.

De man maakte achter het stuur van zijn bestelwagen gebruik van een mobiel elektronisch toestel met scherm. Vanaf vandaag tot 20 mei start de VSV een campagne om bestuurders te overtuigen om in ‘automodus’ te gaan en zo afleiding in het verkeer tot een minimum te beperken. Zowel het parket Oost Vlaanderen als onze politiezone nemen deel aan de actie.

Kruibeke gaat opnieuw fusiegesprekken opstarten met Temse

KRUIBEKE/TEMSE – Met dertien tegen twaalf raadsleden heeft de speciaal bijeengeroepen gemeenteraad van Kruibeke vrijdagavond het fusietraject met Beveren stopgezet. De oppositie vond dat de fusieplannen al te ver gevorderd waren, ook al sprak de coalitie dat tegen, en dus wordt de mogelijkheid tot fuseren met Temse of Zwijndrecht (opnieuw) bekeken. Burgemeester Luc De Ryck (CD&V) houdt zich voorlopig op de vlakte.

“Temse is geen vragende partij”
Burgemeester Luc De Ryck

De stopzetting van het lopende, exclusieve fusietraject van Kruibeke met Beveren werd met een nipte meerderheid goedgekeurd. De oppositie, SamenVoorKruibeke en D.E.N.E.R.T., hebben met onafhankelijk raadslid Catherine Hermans immers een wisselmeerderheid van dertien raadsleden. De oppositie vond dat er al te vergevorderde plannen waren voor een fusie met Beveren en was liever van bij het begin betrokken geweest.

Volksraadpleging

Nadien werd gestemd over een nieuw fusieproject. De fracties kwamen na drie kwartier tot een document dat ieders goedkeuring kon wegdragen. Alleen schepen voor Financiën Kris Smet (CD&V) onthield zich. “Ik ben niet overtuigd van de meerwaarde hiervan, maar we kunnen moeilijk anders”, zei hij.

Belangrijkste krijtpunten: de toekomst van Kruibeke wordt met een open vizier bekeken, wat er vooral op neer komt dat ook een fusie met Temse of Zwijndrecht onderzocht wordt. De eindconclusie van dat onderzoek komt op de gemeenteraad van oktober. De gemeenteraad kan ook overgaan tot een volksraadpleging als die dat nuttig acht, bijvoorbeeld wanneer uit de studie zou blijken dat alle drie de buurgemeenten ‘fusiewaardig’ zijn.

Voor Jos Stassen (SamenVoorKruibeke) is het belangrijk dat de hele gemeenteraad vanaf het begin in het fusieproces betrokken wordt. “Met een stille hoop tot een gedragen beslissing, en niet minderheid tegen meerderheid”, zegt hij. “Het kan zijn dat we opnieuw bij Beveren uitkomen, maar dan is dat gedragen.”

Geen vragende partij

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) had het liever anders gezien. “Jullie spreken van de stopzetting van een fusietraject, maar er is nog geen fusietraject. Er zijn alleen maar voorbereidende gesprekken geweest met de buurgemeenten en daaruit is één gesprekspartner overgebleven: Beveren. De officiële start van het fusietraject zou voor na de zomer zijn. We gaan nu Temse en Zwijndrecht opnieuw betrekken bij de gesprekken om wellicht later tot hetzelfde resultaat te komen, een fusie met Beveren dus”, aldus Van Laere. “We ondergaan deze actie, aangezien er een wisselmeerderheid is gevonden.”

Burgemeester Luc De Ryck houdt zich voorlopig op de vlakte. Vorige week nog meldde hij onze redactie “Dat Temse geen vragende partij is” voor een fusie met Kruibeke.

Dit zou evenwel goed uitkomen, ook omdat Temse nu al een politiezone vormt met Kruibeke. Als Kruibeke fuseert met Beveren zouden zij waarschijnlijk deel gaan uitmaken van politiezone Waasland Noord, samen met Beveren, Stekene en Sint-Gillis-Waas.

Of Temse dan politioneel één-gemeentezone kan worden valt nog af te wachten. Een deel politiepersoneel zou dan elders aan de slag moeten. En momenteel loopt ook nog het bouwproject voor de uitbreiding van het politiegebouw op de Zaat. Bij het uiteenvallen van de politiezone zou deze uitbreiding dan waarschijnlijk niet nodig geweest zijn.

Politiezone en hulpverleningszone Waasland oefenden in Sint-Amelbergaschool

TEMSE/WAASLAND – Vrijdagvoormiddag 6 mei oefenden politiezone Kruibeke-Temse en Hulpverleningszone Waasland in de lagere afdeling van de Sint-Amelbergaschool (SAS) in de Akkerstraat. Nadien was er ook een oefening in het nabijgelegen klooster waarbij een agressieve man brand sticht in een gebouw.

“Sinds april oefenen we samen met verschillende Wase politiezones enkele interventiescenario’s in de Wase scholen”, stelt officier Peter Maris. “Op die manier willen we ons voorbereiden op interventies binnen een complexe gebouwstructuur en met de aanwezigheid van een grote groep jongeren en leerkrachten.

Iedereen veilig te houden’

“Een brandweer- of politie-interventie op een school is een scenario dat we ons liever niet voorstellen”, klinkt het. “Maar als het gebeurt, dan willen we graag goed voorbereid zijn om alles in goede banen te leiden. Om die reden oefenen we met de Wase politiezones enkele scenario’s in scholen in het Waasland.”

In sommige oefeningen zal het eerder gaan over een brandweerinterventie waarbij de hulp van politie nodig is. In andere oefeningen gaat het over een politionele interventie waarbij de hulp van de brandweer nodig is. De rode draad: samenwerken om iedereen veilig te houden.

“De evacuatie-oefening vandaag was dus tweeledig”, vertelt Maris. “Enerzijds omvatte het scenario een brand in een bergingslokaal van een school waarbij we niet op de hoogte waren wat er juist gebeurd was. Dit omvatte het blussen van de brand en de evacuatie van mensen die achtergebleven waren. Daarbij was het ook de bedoeling te bekijken of de school het interventieplan kent en kan uitvoeren voor wij aankomen.”

Beter communiceren

“Het tweede deel van de interventie ging door in het nabijgelegen klooster waarbij eerst de politiediensten te maken krijgen met een man die agressie uit tegenover slachtoffers en die later ook brand sticht in het gebouw. Daarbij doen we ook communicatietesten tussen de brandweer en politie. Dit om te bekijken wat we als brandweer kunnen en mogen doen. Brandweermannen hebben altijd de neiging om tijdens een interventie ‘er op te springen‘. Maar in dit geval moesten we een stapje achteruit zetten en beter communiceren met de politiediensten bij een interventie in een gebouw waar ook een man met een mes, pistool of dergelijke rondliep.”

“De evacuatieoefening, die doorging in onze lagere school is heel goed verlopen”, vertelt Caroline Beldé van de directie. “We kregen feedback van de hulpdiensten over de oefening. Uiteraard hopen we dat we nooit zo een hulpprocedure moeten opstarten. Alle ouders waren wel verwittigd dat deze oefening doorging zodat men zich geen zorgen hoefde te maken. We willen de leerlingen van de lagere school trouwens bedanken voor hun bereidwillige medewerking.”

Meer foto’s, klik hier

De directie van SAS kreeg feedback van de brandweer over het verloop van de oefening

Auto vat vuur en zet haag in lichterlaaie, parket voert onderzoek

TEMSE – Ter hoogte van de openbare parking aan de Eeckhoutdriesstraat, waar ook kinderopvang De Woonboot is gevestigd, is woensdagavond rond 20 uur brand uitgebroken.

Bewoners hoorden een luide knal en kort daarna stond een wagen op de parking in lichterlaaie. De brand sloeg over naar een haag van een tuin die uitgeeft op de parking. De opgeroepen brandweer was zeer snel ter plaatse maar kon niet verhinderen dat de wagen zwaar beschadigd raakte. Ook een haag ging in vlammen op. De eigenaar van het perceel waartegen de brand ontstond was niet aanwezig. De bewoner, een oudere man, verblijft momenteel in een revalidatiecentrum.

Brandweer en politie bestempelen de brand als verdacht, zeker gezien het vuur volgens de eerste vaststellingen achteraan de wagen begon. De politie startte alvast een buurtonderzoek en ging van deur tot deur horen of bewoners verdachte zaken hadden opgemerkt. Ook het parket werd aangesteld om te onderzoeken of het om opzettelijke brandstichting gaat. (bron: HN/PVS-IES)

Het parket voert een onderzoek om te zien of het om brandstichting gaat.  — ©  pvs en rr

Pakistaanse nationale ploeg traint Rapid hockeyclub Temse

TEMSE – De Pakistaanse nationale ploeg was in België ter voorbereiding van de Olympische spelen van Parijs. Pakistan is historisch gezien wereldtop in hockey met acht podiumplaatsen op de Olympische Spelen en zes wereldtitels.

Vrijdag speelden ze een oefenmatch tegen onze Red Lions. Trainen doen ze de ganse week in Temse, op de velden van Rapid Hockeyclub. Dit is een hele eer voor Temse en de club”, glundert secretaris Nancy De Prycker.

“Alle spelers van de Nationale ploeg geven ook training aan de leden van de club deze week. Dit is een unieke ervaring. Ploegjes van acht spelers krijgen elk oefeningen van 2-3 internationale topspelers, begeleid door een vrijwillige vertaal-ouder.”

De Pakistaanse nationale televisie bracht ook uitgebreid verslag uit over deze activiteiten. Rapid Hockeyclub Temse in prime-time op Pakistaanse nationale televisie.

Interesse om ook met hockey te starten, dan kan: met jouw bedrijf kan dat tijdens de Cornet Cup in juni. Voor volwassenen kan dit door mee te “trimmen” op donderdagavond. Geen ervaring nodig. Voor jongeren kan dit door deel te nemen aan onze jeugdkampen of een training bij te wonen. Contacteer hiervoor secretaris@hockeytemse.be .

Meer info: www.hockeytemse.be

Rapid Hockeyclub zat in prime-time op de Nationale Pakistaanse televisie.

Gratis vertoning film: ‘Temse in WO II’ op 12 mei in theaterzaal Roxy

TEMSE – Op donderdag 12 mei, 20.15 u., vindt in theaterzaal Roxy, Stationsstraat 29, de vertoning plaats van de film ‘Temse in WO II’. De prent toont getuigenissen van Temsenaars, die in hun jeugd de oorlog ‘aan den lijve’ ondervonden, aangevuld met drie ophefmakende waargebeurde verhalen. De toegang is gratis, reservering is wel verplicht.

De film, een realisatie van Rudy Bredael en Walter Dierick i.s.m. het Gemeentebestuur, wordt ingeleid door burgemeester Luc De Ryck.

In de aanhef schetst Temse in WO II het voorspel van de oorlog. Het gebeuren in Temse wordt gereconstrueerd en geïllustreerd aan de hand van getuigenissen van 13 Temsenaars die het allemaal meemaakten. De oudste is Anna Vermeulen (°1915), de jongste François Van Royen (°1939). De geïnterviewde getuigen zijn (in alfabetisch volgorde): Liliane Bressinck, Armand De Mayer, Lucienne Dierick, René Meersman, Walter Mys, Achiel Noens, Marcel Philippaert, Julienne Smet, Albert Van Overmeire, François Van Royen, Willy Van Wauwe, Robert Vergauwen en Anna Vermeulen.

Drie onderwerpen vervolledigen de film:

Hubert Hauman belicht het ‘leven en werk’ van zijn oom Philemon (cf. Philemon Haumanstraat), Temses belangrijkste verzetsstrijder, die enkele dagen voor het einde van de oorlog, na een verblijf van 2 jaar in het concentratiekamp van Neuengamme, in dramatische omstandigheden om het leven kwam.

Digna Coppieters brengt het verhaal van de Joodse kleermaker Binem, z’n zus en diens dochtertje uit de Nysstraat. Enkel Binem overleefde de oorlog.

Vluchtelingen in Temse tijdens WO II

Burgemeester Luc De Ryck weidt uit over de 2 Joodse meisjes, die onderdoken bij Marie Van Brussel (Cauwerburg), een levensgevaarlijke taak, die een happy end kende. De film geeft ook klank en beeld van het gesprek dat de burgemeester met het overlevende Joodse meisje (Jerusalem), intussen 83, en haar rechtgenoot voerde op de avond van de voorstelling van het Jaarboek van het Gemeentemuseum, waarin het relaas van de Joodse meisjes in Temse een aparte bijdrage vormt.

De organisatie berust bij het Cultuurcentrum Temse. De toegang is gratis. Reserveren is noodzakelijk: 03 710 12 70-73, cultuur@temse.be.

Bewoners van de Volksplaats tijdens WO II

Inwoners kunnen mee sensibiliseren rond zone 30

TEMSE – De gemeente Temse roept inwoners op om een zone 30-bord aan hun raam te hangen, om zo die snelheidsbeperking meer in de kijker te zetten. De voorbije jaren creëerde de gemeente een aantal zones 30 in woonwijken en centra van Temse, Tielrode, Steendorp en Elversele.

De signalisatie van de zone 30 is gelijklopend in gans groot-Temse en gebeurt aan de hand van borden aan de ingang van de zone, ondersteund door duidelijke wegmarkering. Ook het verlaten van de zone 30 wordt aangeduid met een verkeersbord.

Ook de plaatselijke Unizo afdeling, met Gert Horio, steunt het sensibiliseringsproject van de dienst Mobiliteit en schepen Lieve Truyman

De gemeente wil de zone 30 nu extra in de kijker zetten door middel van een sensibiliseringsbord dat inwoners op hun raam kunnen aanbrangen.

Mensen die in een straat wonen waar wagens maximaal 30 kilometer per uur mogen rijden, kunnen een gratis bord afhalen bij de dienst Mobiliteit. De afgelopen jaren zijn er heel wat zones 30 bijgekomen in Temse en de deelgemeenten, maar niet iedereen houdt zich daar aan.

Minder kans op een ongeval

Soms rijdt de helft van de bestuurders te snel. Zo werden half april nog 76 van de 154 gecontroleerde wagens in de Dorpsstraat van Elversele, een zone 30, geflitst omdat ze te snel reden.

“De voordelen van een zone 30 zijn erg groot”, stelt schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA). “Er is minder lawaai door gemotoriseerd verkeer, de luchtkwaliteit verbetert eneen zone 30 zorgt voor meer fiets- en voetgangerscomfort. Snelheid is de grootste oorzaak van verkeersongevallen. De lagere snelheid verkleint de kans op een ongeval aanzienlijk en indien het toch tot een aanrijding komt, zijn de gevolgen veel minder ernstig.”

Vraag het bord aan bij team Mobiliteit via 03-710.12.75 of mobiliteit@temse.be.