Interwaas ondertekent historisch akkoord voor eigentijdse woon- en belevingsproject op de site van voormalig Instituut Sint-Amelberga

“Na de zomer van 2027 zou alles klaar moeten zijn”
Bart Casier, Directeur Interwaas

TEMSE – Handelszaken, enkele groene pleinen, een polyvalente ruimte en heel veel nieuwe woningen: zo ziet de toekomst er uit voor het leegstaande Instituut Sint-Amelberga (ISA) in het centrum van Temse. De meeste oude schoolgebouwen gaan onder de sloophamer. De werken zouden begin 2024 beginnen.

Met een hoop handtekeningen hebben woensdagavond alle betrokken partijen de toekomst van de voormalige school Instituut Sint-Amelberga (ISA) en klooster vastgelegd. Hoewel, er is nog één horde.

“We moeten de bestemming van de grond nog wijzigen”, zegt Bart Casier, directeur van Interwaas, dat het terrein bezit. “Want dat is nu een gebied voor openbaar nut. Momenteel wordt een RUP opgemaakt om er woongebied van te maken, dat moet in de lente van 2022 rond zijn.”

Op de hoek van de Pastoor Boelstraat en de Gasthuisstraat komt het Zuster Majellaplein

Interwaas en projectontwikkelaar CAAAP ondertekenden een voor Temse historische overeenkomst. Het betekent de start van de ontwikkeling van het voormalige Instituut Sint-Amelberga. Een jury koos het voorstel van CAAAP uit drie selecteerde ontwerpen. Het project ‘Gustave’ geeft het centrum van Temse een nieuw aanzien.

Het Sint-Amelberga Instituut sloot omwille van een tekort aan leerlingen in 2010 de deuren, na 166 jaar. Gezien de strategische ligging van de site in het centrum van de gemeente, drong een kwalitatieve reconversie van de site zich op. Interwaas kocht de verlaten site met schoolgebouwen en klooster aan.

Interwaas koos voor een publiek-private samenwerking om de ambitieuze kwalitatieve herontwikkeling van deze site te realiseren.
Om voldoende kwalitatieve ontwerpen voor dit voor Temse vitaal project te garanderen, werd eind 2018 gekozen voor een wedstrijdformule in twee fasen. Voor de tweede fase werden drie teams geselecteerd en eind 2020 uitgenodigd om een offerte in te dienen.

CAAAP werd door de jury als hoogste gequoteerd, waarna er onderhandeld werd om tot een overeenkomst te komen die nu ondertekend zal worden.

De jury stelde op prijs dat het ontwerp van CAAAP duidelijk rekening houdt met het beeldkwaliteitsplan en het masterplan ‘Temse centrum’. Ook de relatie met de onmiddellijke omgeving krijgt aandacht. Zo houdt men rekening met de doorwaadbaarheid van de site en de verbinding met de Kleine Heide.

Ook de realisatie van horeca is opgenomen in het project

De site wordt ook toekomstgericht benaderd. Het plein dat gerealiseerd wordt op de hoek van de P. Boelstraat en de Gasthuisstraat, het zogenaamde Zuster Majellaplein, verzekert enerzijds een verbeterde zichtbaarheid voor de straat en zorgt er anderzijds voor dat de site zich opent naar de buurt. Ook het terugtrekken van de gebouwen aan de Gasthuisstraat en de voorgestelde vergroening van het straatbeeld zijn een duidelijke meerwaarde binnen het project.

De jury waardeerde ook dat in het project op zoek gegaan wordt naar leefbaarheid. Zo wordt er geen maximale dichtheid nagestreefd. Hoogbouw wordt zoveel mogelijk vermeden. Daardoor blijft de kapel als hoogste gebouw als landmark in de zone overeind.

97 woningen

In totaal worden er 97 woningen voorgesteld. Er wordt een evenwichtige verdeling voorgesteld, zowel naar typologie (grondgebonden, stapelwoningen, cohousing voor ouderen, …) als naar grootte en aantal slaapkamers. Ongeveer 15% van het totaal aantal woningen zijn voorzien als sociale woningen.

De grootte van deze sociale woningen werd afgestemd op de doelgroep: de sociale huurappartementen hebben 1 a 2 slaapkamers (bedoeld voor De Klokke vzw). De sociale koopappartementen hebben telkens 2 a 3 slaapkamers. Daarnaast worden er 20 bescheiden woningen voorzien.

Buurtondersteunend

Ook positief is de aanstelling van een specifiek bureau voor de invulling van de buurtondersteunende functies. Voor de invulling denkt de ontwikkelaar in eerste instantie aan diensten die focussen op bewegen, toerisme en verhuur (bijvoorbeeld van fietsen). Dit wordt aangevuld met horeca, een voedingswinkel/markthal in het kloostergebouw en flexibele commerciële ruimtes.

CAAAP voorziet een ruim aanbod aan kernversterkende activiteiten. Het inrichten van het klooster als markthal/voedingswinkel is een absolute meerwaarde voor de buurt.

Er is grote aandacht geschonken aan het toegankelijk maken van het projectgebied. Dat gebeurt door de creatie van zorgvuldig geplaatste doorsteken en een intelligente verkeersafwikkeling. Op een natuurlijke manier kunnen bewoners en bezoekers een weg vinden naar het groene hart van de site, met de ontdekking van interessante doorzichten, sociale controle, en verschillende rustpunten.

Erfgoedwaarde

In het project wordt veel aandacht besteed aan erfgoedwaarde. Het Instituut Sint-Amelberga speelde een grote rol in de geschiedenis van Temse. De school is een legende voor de Temsenaar. Veel inwoners hebben hier school gelopen. Het is deze herinnering die een belangrijke erfgoedwaarde van de site definieert. De historische kern wordt bewaard door de kapel te restaureren en vrijstaand te maken, het kloostergebouw te renoveren en de dwarsvleugel te herbouwen op dezelfde footprint.

De kapel wordt bestemd als polyvalente ruimte en krijgt zo een flexibele invulling. De bedoeling is om deze breed toegankelijk te maken voor de hele buurt. Dit wordt ook duidelijk door de kapel onderaan open te werken en de relatie met de tuin uit te spelen.

Mobiliteit

Op het vlak van mobiliteit wordt de fiets duidelijk naar voor geschoven als het vervoersmiddel bij uitstek. Met 334 fietsenstallingen voldoet het voorstel ruim aan de minimale verwachtingen uit het bestek. De parking wordt ondergronds voorzien (met een duplexniveau, gebruikmakend van het hoogteverschil).

Tijdelijk gebruik

Reeds sinds de aankoop van de site werd er gekozen om de gebouwen tijdelijk te laten gebruiken door verschillende verenigingen. Zo geeft dansschool Upstream danslessen in de sporthal van de oude school, worden enkele lokalen gebruikt door voedselbedeling-vzw Cura en Temse Schenkt vzw. Ook worden er enkele ruimtes verhuurd voor tijdelijke bewoning. Op deze manier voorzien we sociale controle op de site en bleef deze grotendeels gevrijwaard van vandalisme. Waar mogelijk en in samenspraak met CAAAP zal dit tijdelijk gebruik verdergezet worden.

Timing

Om een schoolsite (met als bestemming “Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen”) om te vormen tot een woonproject, is er eerst een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) nodig om de bestemming te wijzigen naar woongebied.

Dit wordt momenteel opgemaakt en is voorzien om tegen april 2022 definitief vastgesteld te worden. Ondertussen wordt door CAAAP het communicatie- en participatietraject in gang getrapt en wordt het ontwerp verder verfijnd om de nodige vergunning te bekomen. De voorverkoop is voorzien voor midden 2023, waarna eind 2023 gestart kan worden met de werken. Na de zomer van 2027 zou alles klaar moeten zijn.

Enkele leden van het gemeentebestuur en Interwaas op de schoolsite, met op de tafel een maquette van hoe het er uit zal zien.
“We voorzien ook commerciële ruimtes”, zegt Interwaas-directeur Bart Casier (tweede van rechts).

Eerste schuilhuisje met ‘groen dak’ in het Waasland staat in Temse

TEMSE – Plantjes én zonnepanelen op het dak: de nieuwe bushokjes van Temse zijn de milieuvriendelijkste van het Waasland. Tegen eind dit jaar staan er een vijftiental in de gemeente.

“In totaal zijn de schuilhuisjes goed voor 75 vierkante meter aan groendak” schepen Lieve Truyman

Op een paar plekken in de gemeente, zoals de bushalte aan het kruispunt Kapelstraat-Hemelrijkstraat in Steendorp, staan de nieuwe schuilhuisjes al.

“Tegen eind dit jaar zijn het er een vijftiental. De hokjes hebben een groendak en dat is een primeur voor het Waasland, aldus schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA). “In totaal zijn de schuilhuisjes goed voor 75 vierkante meter aan groendak. Da’s goed voor de biodiversiteit en houdt het regenwater langer vast. Zo leveren we een kleine bijdrage in de vergroening.”


Subsidie

Op het dak ligt ook een zonnepaneel, dat de ledverlichting in het schuilhuisje van energie voorziet. Dat is op zich minder nieuw: bushokjes met zonnepanelen zijn al op verschillende plekken te vinden.

“Temse betaalt 31.000 euro voor de vernieuwing van de schuilhuisjes, die verspreid over de deelgemeenten komen. “We zijn daarvoor een samenwerking aangegaan met De Lijn en kunnen rekenen ook op een Vlaams subsidie”, zegt de schepen.

De gemeente telt in totaal zo’n vijftig schuilhokjes.

“De huisjes van Clearchannel, met reclame erop, zijn al vernieuwd. De resterende vijftien huisjes die we nu aanpakken, zijn eigendom van de gemeente.”

Schepenen Lieve Truyman en Tineke Van Britsom aan het eerste schuilhuisje met groendak, in de Kapelstraat in Steendorp

Gemeentebestuur wil het pand van voormalige taverne Temsica: “Behoeden voor de sloop”

TEMSE – Het pand van het voormalige café-restaurant Temsica, tegenwoordig uitgebaat als Bar Coupé, op de hoek van de Wilfordkaai met de Consciencestraat, zal dan toch blijven bestaan. Eerder waren er geruchten dat het pand zou afgebroken worden. Het gemeentebestuur wil het nu behoeden voor de sloop.

“Temsica is een begrip in onze gemeente, niet enkel als horecazaak maar ook op het vlak van het verenigingsleven heeft dit etablisement een enorme rol gespeeld”, vertelt burgemeester Luc De Ryck (CD&V) “In de zijgevel prijkt het jaartal ‘1922’, het jaar dat de bouwvergunning werd verleend en de eerste steen werd gelegd. Dat wil zeggen dat het gebouw volgend jaar 100 jaar bestaat.”

“Volgend jaar gaan we daarom in samenwerking met de huidige uitbater het pand centraal stellen tijdens Open Monumenten Dag. Er zal ondermeer een tentoonstelling plaatsvinden naast nog tal van andere activiteiten.”

Landmark

“Het gebouw is opgericht door de mannen die er de Burgerkring van maakten specifiek voor de middenstand in Temse, het vroegere NCMV, tegenwoordig Unizo. De naam ‘Burgerkring’ is trouwens nog te zien op oude postkaarten. Daarom is Temsica een begrip in onze gemeente.”

“Als gemeente zullen we daarom nooit toelaten dat het gebouw gesloopt wordt. Het pand is een duidelijk ‘landmark’ in het gezicht van Temse en zo moeten we dat ook houden. Het doet ons trouwens plezier dat een aantal mensen bezig zijn met een project voor de onmiddellijke omgeving, waarbij Temsica blijft bestaan en het een nieuw leven zal kunnen leiden.”

“Als gemeente zullen we nooit toelaten dat het gebouw gesloopt wordt”, aldus burgemeester Luc De Ryck
Het gebouw was als ‘De Burgerkring‘ ooit de place to be voor de middenstand van Tems(ch)e
(met dank aan Daniel Duribreux voor de foto)

Uitleendienst voor kinderfietsen op Dacca site

TEMSE – Op woensdag 29 september opent Temse een uitleendienst voor kinderfietsen: Op Wielekes.

Als je lid wordt, krijg je toegang tot een goede en kwalitatieve kinderfiets op maat van kinderen van 3 tot 12 jaar. Je betaalt jaarlijks lidgeld en je ruilt de fiets voor een groter exemplaar indien nodig.

Iedereen is welkom op de opening op woensdag 29 september 2021 van 15 tot 17 u op de Dacca site in de Kasteelstraat 74.
Tijdens de opening worden ook gratis fietslessen voor kinderen van 4-6 jaar georganiseerd:

Is je kleuter klaar om te fietsen? Wil je graag zelf jouw kapoen begeleiden en zien hoe hij/zij een fietsdiploma verdient?

‘Op Wielekes leert fietsen’ is een sessie om jonge kinderen op slechts enkele uren te leren fietsen op 2 wielen.
Wij zorgen voor een leermeester die alles in goede banen leidt.
Vooraf inschrijven via temse@opwielekes.be

Hoe werkt Op Wielekes?

Wie inschrijft bij Op Wielekes, kan in ons mobiel depot kiezen uit een aanbod van degelijke kinderfietsjes.
Na het tekenen van een contract neem je de fiets mee naar huis. Wordt de fiets te klein voor je kind, dan breng je hem terug en krijg je een groter model mee.

Bij elke wissel wordt de oude fiets in goede staat hersteld, zodat die opnieuw kan worden uitgeleend. Is er een kleine herstelling nodig, helpen onze vrijwilligers je verder aan het depot.

Waar?

Mobiel depot, Dacca, Kasteelstraat 74, Temse

Openingsuren

elke 1ste woensdag van de maand (15-17 u.)
elke 2de zaterdag van de maand (10-12 u.)
Lidgeld

Jaarabonnement: €30 voor het eerste kind
€20 voor elk volgend kind van hetzelfde gezin
Via de Sleutelpas kan je nog voordeliger een fietsje ontlenen!

Schenk een (kwalitatief) fietsje en krijg één jaar gratis lidmaatschap!

Wil jij graag vrijwilliger worden?
Tweemaal per maand helpen vrijwilligers ouders en kinderen die fietsjes binnenbrengen of komen ontlenen. Wil jij graag deel uitmaken van het team? Contacteer temse@opwielekes.be

Meer info

temse@opwielekes.be
www.opwielekes.be/temse

Op Wielekes Temse opent op 29 september op de Dacca site
(foto: (c) Op Wielekes)

Komende zondag Faire Markt en picknick ‘Eigen Kweek’

TEMSE – Ook in Temse zet men volop in op het promoten van duurzaam en fair consumeren. Daarom organiseert men komende zondag een Faire markt en picknick Eigen Kweek.

Duurzaam consumeren doe je door te kiezen voor producten van lokale producenten en handelaars: je steunt niet alleen de economische kern van onze gemeente maar het komt ook het milieu ten goede doordat de aanvoerketen wordt verkort en er dus minder (ver) transport nodig is.

Pcknick ‘Eigen Kweek’ op de Markt

Door het kopen van faire producten zorg je er mee voor dat boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden kunnen leven van hun werk en investeren in de toekomst doordat ze een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Samen ijveren we voor een gezond milieu, een eerlijke wereld en gelijke kansen voor iedereen!

Om deze doelstellingen onder aandacht van het publiek te brengen organiseert het Lokaal Bestuur i.s.m. volgende organisaties en handelaars volgend initiatief:

FAIRE MARKT
Op het marktplein van Temse zondag 12 september van 12 tot 16 u., gratis toegang

Standhouders:

Trekkersgroep FairTradeGemeente met faire picknick ‘Eigen Kweek’
Gelateria Luca (ambachtelijk Italiaans ijs)
De Dycker groenten en fruit
Malaika4wc (handwerk, cadeautjes)
Monasterium (kaas, aperitief, mosterd)
Oxfam Wereldwinkel (fairtradeproducten)
Houtdraaier Jimmy De Caluwé
Amnesty International
Voedselteams/LETS Temse
Hilde’s ambachten (confituur, honing, ijs)
Bianca (zelfgemaakte verzorgingsproducten)
Lokaal Bestuur Temse (Blue-Bike deelfietsen, deelauto’s, uitleendienst kinderfietsen Op Wielekes)

Met Trekkersgroep FairTradeGemeente kan je op deze dag tevens genieten van een gezellige picknick.

Een picknick met producten merendeels geproduceerd op het grondgebied van Temse of omgeving door lokale producenten die voldoen aan de criteria van ‘duurzaamheid’.

“Het driegangenmenu bevat soep, een broodje belegd met vlees of kaas of veggi en seizoensfruit. Door deze picknick ondersteunen we volgens criterium 6 van FairTradeGemeente ook de producenten van Temse”, klinkt het. “Deze Picknick vindt plaats op de ‘Faire Markt’, georganiseerd door de gemeente Temse.

FAIRE PICKNICK ‘Eigen Kweek’
Op het marktplein van Temse om 12 u.
Soep en broodjes, € 7 per persoon

Vooraf inschrijven (liefst vóór 7 september) via els.vercouteren@hotmail.com
of in de Oxfam-Wereldwinkel, Scheldestraat 78, Temse.

Bevraging voor tegeltuintjes in Gebr. Van Raemdonckstraat

TEMSE – Het lokaal bestuur start deze week de bevraging naar de interesse voor tegeltuintjes bij de bewoners van de Gebroeders Van Raemdonckstraat.

De bewoners kunnen zich tot 20 september 2021 inschrijven voor de aanleg van een tegeltuintje in deze straat. Het gemeentebestuur steunt de aanvragers en schenkt planten à rato van 25 €.

Meer info leest u op onze sociale media:
FB: Nieuws en Info uit Temse, Editietemse en degazetvantemst
Instagram: Editietemse

Scheldejogging langs gloednieuw traject

TEMSE/TIELRODE – Op het dijkpad tussen Tielrode en Temse organiseerde Toerisme Temse samen met het lokaal bestuur op zindag 5 september de Durme-Scheldejogging.

Naast de Scheldejogging in juni zou deze loop wel eens een blijver kunnen worden op de kalender. Voor het gloednieuwe traject van bijna vijf kilometer boden zich 60 deelnemers aan, 42 heren en 18 dames. Er was zelfs een deelnemer uit Oostakker, bij Gent.

Meer foto’s, klik hier

Fietsersbond niet tevreden met aanleg ‘nepfietsoversteekplaats’

TEMSE – Zaterdag organiseerde Fietsersbond Temse weer een fietsactie. Voor de eerste actie na lange tijd richtte men zich op het vernieuwde fietspad dat aangelegd wordt in de Hoogkamerstraat, ten noorden van de N16.

De lokale fietsersbond is niet tevreden met de aanleg van de fietsoversteekplaats naast het gevleugelde zebrapad aan het maatwerkbedrijf, vlakbij het viaduct

“Niettegenstaande onze vraag voor een ‘echte’ fietsoversteekplaats naast het gevleugeld zebrapad in de Hoogkamerstraat, ter hoogte van het maatwerkbedrijf, is daar toch een nepfietsoversteekplaats aangebracht”, klinkt het bij Jozef Van breuseghem. “We zijn benieuwd hoe de fietsoversteekplaats tussen de Eurolaan en de Kapelanielaan, vlakbij de N16, zal uitgevoerd worden.”

De Fietsersbond ging ook een kijkje nemen aan het kruispunt van de Eigenlostraat en de Houiten Schoen.
“Ook daar zijn een aantal dingen die beter kunnen voor de fietser”, klinkt het. “Het kruispunt ligt wel op grondgebied Sint-Niklaas, maar hier gaan vele fietsers uit Temse passeren. Daarom is de schepen van Mobiliteit van Sint-Niklaas Carl Hanssens op de hoogte gebracht van de fouten. Hij komt binnenkort ter plaatse en per fiets het kruispunt observeren.”

Meer foto’s, klik hier

“Ter hoogte van het maatwerkbedrijf, is och een ‘nepfietsoversteekplaats’ aangebracht”, klinkt het bij Jozef Van Breuseghem

Niks dan lachende gezichten tijdens de Unizo terrasjesdag

Kleinschalig alternatief voor de sleutelbraderij toch een succes

TEMSE – Dankzij het mooie weer, vooral na de middag, ontdekten heel wat Temsenaars zaterdag de Terrasjesdag van Unizo Temse in de verkeersvrije Kouterstraat. Er stonden vier terrassen opgesteld met 100 zitplaatsen.

“Dankzij de zon die na de middag is doorgebroken mogen we toch wel spreken van een succes”, aldus Bart Thierens van Unizo. “De terrasjes zitten goed vol. Ons alternatief voor de braderij is geslaagd. Spijtig genoeg mochten we van de gemeente niks meer doen dan dit alternatief. We kijken echt uit naar 2022. Dan vliegen we er weer in met een volwaardige Sleutelbraderij.”

Een verademing

Ook bij vogelvereniging de Sneeuwgors, die met hun terras dichtbij de Clement D’Hooghelaan stond, was men blij om opnieuw naar buiten te kunnen komen.
“Het doet deugd om hier terug te staan met onze vereniging”, aldus Albert De Ryck. “We hebben een 80-tal leden en doordat onze rommelmarkt ook al twee jaar niet kon doorgaan is dit een verademing.”

Tussen de vier terrassen stonden twee dj-eilanden opgesteld. Daar zorgden DJ Tommyboy en DJ Kojak voor de muzikale sfeer. Mede dankzij het mooie weer zorgde dat voor heel wat lachende gezichten. Voor de allerkleinsten was de Pretcamionette op de afspraak.

Meer foto’s, klik hier

De ganse namiddag was het komen en gaan van ‘terrasjes-gangers’

Alternatieve open deur in brandweerkazerne

TEMSE – Op zaterdag 4 september organiseerde Hulpverleningszone Waasland alternatieve corona-proof open deur dagen in de diverse kazernes van de zone.

Er waren fietstochten ingelegd die de diverse brandweerposten met elkaar verbonden. Bij brandweerpost Temse kon men genieten van een hapje en een drankje. Voor de kids was er een springkasteel en ze konden plaatsnemen in een brandweerwagen.

Meer foto’s, klik hier

Ludwig Van Opstal en Iliane Oste, 50 jaar getrouwd

TEMSE – Op vrijdag 27 augustus vierden Ludwig Van Opstal en Iliane Oste uit Temse hun 50ste huwelijksverjaardag in feestzaal Roxy/Chalet in Nieuwkerken-Waas. Burgemeester Luc De Ryck bracht hen daar attenties namens het Koninklijk Paleis en de gemeente.

De jubilarissen trouwden in Temse op 16 juli 1971 en vestigden zich in Temse: 7 jaar in de Sint-Jorisstraat en daarna in de Eupenlaan.

Ze zijn allebei gepensioneerde onderwijzers. Iliane is in Temse welbekend als ‘Juf Iliane’ van de Sint-Amelbergaschool. Dochter Sarah volgde haar intussen op als leerkracht aan deze school. Ludwig gaf les aan de gemeenteschool van Buggenhout.

Ludwigs hobby’s zijn wandelen en fietsen. Iliane zingt in het kerk- en OKRA-koor van Temse en houdt van lijndansen.

Hun dochter Sarah zorgde voor 2 kleinkinderen: Lars en Febe.

Scheldebruggen krijgen nieuwe elektromechanica

Oude baanbrug Bornem-Temse vanaf 16 september drie nachten afgesloten voor verkeer

TEMSE/BORNEM – De Vlaamse Waterweg moderniseert de elektromechanica van de Scheldebruggen tussen Bornem en Temse. Dat is nodig om de intensief gebruikte bruggen de volgende decennia vlot te kunnen bedienen.

De oude baanbrug Bornem-Temse is als eerste aan de beurt en zal vanaf 16 september drie nachten worden afgesloten. Het verkeer wordt dan in beide rijrichtingen omgeleid over de nieuwe brug Temse-Bornem. Vanaf midden oktober krijgt ook deze Scheldebrug een nieuwe elektromechanische uitrusting.

Voor de modernisering van de Scheldebruggen werkt De Vlaamse Waterweg nauw samen met Infrabel. Begin dit jaar gingen de voorbereidende werken van start voor de nieuwe sturing en bekabeling van zowel de spoorbrug als de baanbruggen tussen Temse en Bornem. In de lente van 2022 zou alle elektromechanica aan de drie bruggen vernieuwd moeten zijn.

De afbraak- en opbouwwerken aan de spoorbrug zijn bijna klaar. Het treinverkeer werd op 1 september hervat, maar zal de komende weekends weer even onderbroken zijn voor afronding van de werken. Midden september starten dan de werken aan de baanbruggen, brug per brug, om de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken.

Afwisseling baanbruggen

De oude Scheldebrug Bornem-Temse wordt als eerste afgesloten. Dat gebeurt in de nacht van 16 op 17 september, van 20 op 21 september en van 21 op 22 september – telkens van 21 uur tot 6 uur. Tijdens deze drie nachten wordt het verkeer in beide rijrichtingen omgeleid over de nieuwe Scheldebrug Temse-Bornem. Overdag staan er weliswaar enkele korte brugopeningen voor testen gepland, maar zal de oude brug gewoon open zijn voor autoverkeer.

Bovendien zal op 14 en 15 september van 7.30 u tot 16.30 u op de oude Scheldebrug lokaal maar een rijstrook beschikbaar zijn voor het wegverkeer omwille van kleine werkzaamheden.

Aansluitend is het dan de beurt aan de nieuwe Scheldebrug Temse-Bornem. Van 30 september om 21 uur tot 3 oktober om 6 uur zal deze brug niet toegankelijk zijn voor zowel het autoverkeer Temse-Bornem als fietsers en voetgangers. Passanten zullen worden omgeleid via de oude Scheldebrug.

Testperiode in het najaar

Na de afwerking van beide baanbruggen volgt nog een grondige testperiode voor het volledige bruggencomplex. Ook deze testen zullen vooral ’s nachts plaatsvinden, zodat we de brugopeningen overdag kunnen beperken tot een minimum, buiten de spitsuren en tussen het treinverkeer door. Er worden dan geen bruggen afgesloten en het verkeer zal dus niet moeten worden omgeleid.

Vlam (veilig) door het Waasland

Op 4 september fietstochten langs de kazernes van Hulpverleningszone Waasland

TEMSE/WAASLAND – Het is nog even wachten op een echte opendeur met demo’s en allerhande activiteiten in de brandweerkazernes in onze regio. Maar zaterdag 4 september kan je alle kazernes van Hulpverleningszone Waasland coronaproof bezoeken met de fiets. Ook in brandweerpost Temse kan men terecht van 10 tot 17.30u.

Via de fietsroutes kom je langs 2, 3 of meer kazernes, waar je dan een pitstop kan maken en een kijkje kan nemen in delen van de kazernes. Er zijn fietslussen samengesteld Zo bijvoorbeeld van brandweerpost Waasmunster naar post Temse of van Waasmunster naar Sint-Niklaas en Temse. Hierbij kan men ook een fietszoektocht meedoen. (lees verder onder de afbeelding)

Terras

Ben je een geoefende wielerliefhebber en ga je liefst met de koersfiets op stap ? Ga dan voor de grote ronde van zo’n 90,5 km. Liever recreatief op pad? Dan heb je keuze uit verschillende lussen die telkens 2 tot 3 kazernes bezoeken. Zo kunnen ook gezinnen met kinderen op ronde.

Onderweg kan men ook iets eten of drinken. Elke kazerne opent een terras en biedt verfrissende drankjes en soms ook wat lekkers om te eten. In Temse zullen hamburgers gebakken worden.

Let op: Omdat iedere kazerne een eigen vriendenkring heeft, werken ze met lokale bonnetjes of consumptiekaarten die je ter plaatse kan aankopen. Koop enkel aan wat je zal verbruiken. Ze zijn niet geldig in een andere kazerne.

Hou meteen ook rekening met de openingsuren van de kazernes die in je gekozen lus liggen. Wegens gemeentelijke activiteiten zijn ze verschillend.

Meer info: https://www.hvzwaasland.be/vlam-door-het-waasland/

Ook brandweerpost Temse maakt deel uit van de fietslussen

Unizo Temse trekt na een moeilijke periode ‘de ketting opnieuw in gang’

Netwerkevent voor lokale ondernemers lokt zowat 90 handelaars naar de Wilfordkaai

TEMSE – De lokale afdeling van Unizo organiseerde op woensdag 1 september haar eerste fysieke ‘post corona’- netwerkevent in aanwezigheid van meer dan 90 ondernemers. Door de nieuwe coronaregels kon het event doorgaan zonder de verplichting van mondmaskers.

Unizo Temse nodigde enkele bijzondere gasten uit zoals Jos Vermeiren, directeur Unizo Oost-Vlaanderen, burgemeester Luc De Ryck (CD&V) en schepen voor Lokale economie Stephan Van der Gucht (N-VA).

Het event vond plaats in Bar Coupé aan de Wilfordkaai, het pand waar tot voor enkele jaren taverne Temsica gevestigd was.

“Het gebouw is het vroegere vergaderlokaal van NCMV Temse voor dat dit werd omgedoopt tot Unizo”, vertelt lokaal voorzitter Stijn Teugels. Het was als het ware een beetje thuiskomen.”

Ondernemers in de spotlights

“De coronaperiode heeft er voor gezorgd dat het belang van lokale ondernemers weer volop in de spotlight staat”, aldus Teugels. “Net als het begrip ‘WinkelHieren’. Tijdens de coronaperiode heeft de gemeente samen met unizo Temse zijn schouders gezet onder een koopactie ter ondersteuning van lokale handelaars. Met de verdeling van meer dan 55 000 loten in twee maanden was de actie vorig jaar een groot succes. Daarom wordt de actie dit jaar herhaald van 1 tot 30 september.”

Fierheid en trotsheid

Naast burgemeester Luc De Ryck en schepen van Lokale Economie Stephan Van der Gucht mocht ook provinciaal directeur van Unizo Jos Vermeiren het woord nemen.

“Met hier vandaag te mogen en kunnen staan roept dat bij mij een gevoel van fierheid en trotsheid op op”, klinkt het bij Vermeiren. “Unizo Temse is de eerste afdeling in het Waasland die terug na een heel moeilijke periode de ketting in gang trekt. We hebben een zeer moeilijke periode achter de rug maar vanaf vandaag lonkt opnieuw het rijk der vrijheid. Daarom ook dit event zonder mondmaskers en zonder enigzins de anderhalve meter afstand.”

Meer foto’s, klik hier

Door de nieuwe coronaregels kon het event doorgaan zonder mondmaskers
vlnr.: schepen Stephan Van der Gucht, burgemeester Luc De Ryck, provinciaal directeur Unizo Jos vermeiren en lokaal Unizo voorzitter Stijn Teugels

Frietboetiekske kreeg grondige facelift

TIELRODE – Morgen vrijdag 3 september opent Frietboetiekske, het voormalige Marc’s Frietshop, de deuren, aan de B.A.Heymanstraat in Tielrode. De frituur kreeg een grondige renovatie en facelift.

“Ik neem de zaak over van mijn schoonvader Marc Vingerhoedts die de voorbije tien jaar zaakvoerder was “, vertelt nieuwbakken frituriste Liesbeth Seghers. “We moesten sowieso verbouwen, en daarom was het moment gekomen om de zaak over te nemen. We deden een grondige renovatie om de frituur eigentijdser te maken. Alles is volledig gestript, maar normaal was dat niet de bedoeling. De vloer en de muren waren ook versleten daarom beslisten we om ook die te vernieuwen.”

Beefburgers

“Het is een nieuw spannend avontuur maar we hebben er zin in”, klinkt het bij Liesbeth. “Ook voor mijn schoonvader zal het wennen worden. Steeds elk weekend werken zowel in de frituur als daarvoor 26 jaar in de bekende bakkerij in Tielrode.”


Ook de naam van het frituur is vernieuwd, van Marc’s Frietshop naar ‘Frietboetiekske’.

Naast de frietjes en bekende frituurspecialiteiten en -snacks komen er ook een aantal nieuwe dingen op de kaart.

“Zo starten we met beefburgers, dat zijn verse hamburger met sla en tomaat, daarvan hebben we vijf soorten. Daarnaast hebben we ook een menu samengesteld en hebben we het veggieaanbod uitgebreid. Misschien dat we volgende zomer ook een aantal slaatjes in ons assortiment opnemen.”

Naast afhaal kan men ook eten in het frituur zelf.

“We hebben 9 zitplaatsen binnen maar we hebben vanaf heden ook een terras”, vertelt Liesbeth. “Er komen 5 tafels met elk 2 stoelen maar we zullen extra stoelen voorzien voor klanten die met drie of vier zijn. Hopelijk komt de gemeente één van de dagen de strook hier achter het frituur opkuisen. Het was mij beloofd maar heb nog niemand gezien.”

Frietboetiekske B.A. Heymanstraat Tielrode.
Tijdens het openingsweekend krijgt iedere klant een leuke attentie en ook aan de allerkleinsten wordt gedacht.

Info: Facebook.com/Frietboetieksken

“We deden een grondige renovatie om de frituur eigentijdser te maken”, klinkt het bij Liesbeth Seghers