Temse weigert verkavelingsaanvraag en vraagt om woonuitbreidingsgebied te schrappen

Gemeentebestuur wil niet weten van 250 nieuwe huizen naast Waesmeer

TIELRODE/TEMSE – Het gemeentebestuur wil de provincie vragen om het huidige woonuitbreidingsgebied tussen het Waesmeer en de Rozenwijk om te vormen tot landelijk gebied. Zo moet voorkomen worden dat er in de toekomst tot 250 woningen zouden bijkomen.

“We willen geen extra bebouwing in dit gebied”
Wim Van Rossen, schepen van Ruimtelijke Ordening

Met de weigering van een omgevingsvergunning voor acht halfopen bebouwingen langs de Smesstraat wil de gemeente het signaal geven dat er geen extra bebouwing in het gebied wenselijk is.

“Het is niet de eerste keer dat we zo’n aanvraag krijgen voor een verkaveling langs de Smesstraat”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Wim Van Rossen (Open VLD). “De Smesstraat is immers een volledig uitgeruste weg waaraan zonder problemen gebouwd kan worden, terwijl voor de rest van het gebied nog niets is uitgetekend qua wegenis en nutsvoorzieningen. We willen daar echter geen extra bebouwing en hebben daarom besloten de aanvraag te weigeren. We verwachten wel dat de aanvrager in beroep zal gaan, iets wat in het verleden ook al gebeurd is.”

Het woonuitbreidingsgebied strekt zich uit van het Waesmeer tot de Rozenwijk en zou in de toekomst plaats kunnen bieden aan 250 woningen. “Die bestemming als woongebied dateert van tien jaar geleden, bij de regularisatie van de woningen aan het Waesmeer. Toen is beslist om binnen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ook in de aangrenzende open ruimte op termijn bewoning toe te laten”, zegt Van Rossen. “Dat vinden we niet langer wenselijk. Niet alleen laat een landelijke weg als de Smesstraat niet veel extra bebouwing en bijhorend verkeer toe, het zou ook lintbebouwing in de hand werken. Mochten er op termijn zo veel woningen bijkomen, zou de hele straat inclusief riolering heraangelegd moeten worden richting N16, en dat is nu helemaal geen prioriteit.”

Van Rossen wil bij de provincie aankloppen om de bestemming van het gebied te wijzigen van woonuitbreidingsgebied in landelijk gebied. “Zo voorkomen we dat er om de zo veel tijd een aanvraag wordt ingediend en garanderen we het behoud van de open ruimte.”

Een verkavelingsaanvraag voor acht halfopen bebouwingen aan de watertoren in de Smesstraat is geweigerd door het schepencollege van Temse.

Fietstocht compostmeesters op zondag 2 juni

TEMSE – Op de Markt van Temse werd op vrijdag 3 mei het officiële startschot gegeven voor het compostseizoen 2019, met een infostand tijdens de wekelijkse markt.

Marktbezoekers konden aan de infostand ook deelnemen aan de wedstrijd van de compostmeesters van Temse, waarmee diverse prijzen te winnen zijn, zoals een compostbak, compostvaten en boeken over kringlooptuinieren. De prijsuitreiking volgt nog. Elke deelnemer aan de wedstrijd ontving een gratis kruidenplantje.

De tweede activiteit is gepland op zondag 2 juni. Dan organiseren de compostmeesters een fietstocht van zowat 35 km. Vertrek: op de Markt van Temse om 13.30 u.

Compostmeesters van Temse aan hun infostand op de wekelijkse markt op 3 mei, met schepen van Leefmilieu en Natuur Hugo Maes, gemeenteraadslid Franky De Graeve en marktbezoekers.

Verenigingen organiseerden Elverseelse Feesten

ELVERSELE – Voor de Elverseelse Feesten werkten weer een aantal verenigingen samen.

Tijdens het eerste weekend van de feesten organiseerde WTC Forza vrijdagavond een fuif met optreden.
Carnavalcomité Jawohl pakte uit met een rommelmarkt op zaterdag en een oldtimerrit met bbq. Een kleine 70 oldtimers waren op de afspraak.
Harmonie Sint-Ceciliakring Elversele bracht zondagvoormiddag een concert in de oude pastorijtuin. en hondenvereniging Lucky Dog bracht demonstraties.

De komende twee weken kan men in de oude pastorij nog een expo gaan bekijken van het projectatelier van de academie van Temse. Volgende zaterdag 18 mei organiseert Okra het kampioenschap petanque aan de sporttereinen in de Meerststraat.

Meer foto’s, klik hier

Samen kiezen voor een sterke toekomst met CVO Focus

Drie CVO’s smelten samen

TEMSE – Een historische dag voor het volwassenenonderwijs: 7 mei 2019. De drie centra van onze regio – CVO Leerstad (Lokeren, Hamme, Dendermonde, Lebbeke en Wetteren), CVO Janitor (Sint-Niklaas, Beveren, Sint-Gillis) en CVO Temse – worden CVO Focus vanaf 1 september 2019. Samen met de cursisten, personeelsleden, genodigden en partners in samenwerking gaven de drie centra het startschot voor hun nieuwe toekomst. Op alle locaties werd gelijktijdig de naam van het nieuwe centrum feestelijk onthuld.

CVO Focus voor iedereen

“Twee jaar hebben we keihard gewerkt aan de ambitie om een sterker, groter, beter centrum te lanceren, dit met het doel om te blijven inspelen op wat jullie willen leren”, stelt Marc Lamont, directeur CVO Temse. “Het nieuwe centrum blijft inzetten op de drie pijlers van levenslang leren: een brede ontwikkeling, bijscholen of omscholen en diploma’s behalen. Zo wordt het tweedekansonderwijs van Sint-Niklaas toegevoegd aan de vele beroepsopleidingen van Leerstad. Opleidingen voor knelpuntberoepen zoals bv. Vrachtwagenchauffeur (Temse), Huishoudhulp (Sint-Niklaas) en Computertechnicus (Lokeren en Dendermonde) kunnen nu krachtiger in een grotere regio worden ingezet.”

Samen sterker, samen beter doen

“Dat is de focus achter dit nieuwe verhaal. In een grotere organisatie zijn er meer mogelijkheden voor opleidingen die up-to-date zijn, professioneel gebracht en ondersteund door moderne technologieën en communicatiekanalen.”

Vanaf september 2019 zullen ongeveer 250 personeelsleden lesgeven in circa 75 opleidingen aan meer dan 7000 cursisten in 10 vestigingsplaatsen, gaande van Beveren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Temse, Lokeren, Hamme, Dendermonde, Laarne, Lebbeke en Wetteren. Het sleutelwoord voor dit ambitieus project ligt in een krachtige samenwerking van professionele teams op alle niveaus, met een voortdurende focus op kwaliteitsontwikkeling en -bewaking.

Samen vooruitkijken, dat wat we als CVO van de toekomst willen doen. We staan voor kwalitatieve en eigentijdse opleidingen die inspireren en kansen bieden. Vol enthousiasme vindt iedereen de weg naar wat ze willen bereiken, professioneel of persoonlijk. Wij motiveren iedereen om te groeien en zichzelf te ontwikkelen. In ons centrum ligt de focus op leuk leren en sterk samenwerken: samen, gedreven, professioneel, inspirerend.

Samen met partners

Het nieuw centrum gaat intensief samenwerken met veel verschillende partners: bedrijven en beroepssectoren, andere onderwijsverstrekkers, partners en verenigingen. Het doel? Ervoor zorgen dat iedereen wint, dat iedereen er sterker door wordt. Samen leggen we de focus op het verschil.

“Alle tips en suggesties voor een inspirerend volwassenenonderwijs zijn van harte welkom en mag men doorsturen via info@cvofocus.be. Het vernieuwde cursusaanbod voor september 2019 komt online tegen begin juni.

V.l.n.r. Geert Vandersickel (voorzitter van de gemeenteraad), Marise Van Tendeloo (adjunct directeur CVO Temse), Marc Lamont (directeur CVO Temse), Tineke Van Britsom (schepen van Onderwijs), Geert Desmet (voorzitter van de bestuurscommissie van CVO Temse), Ingrid Deschepper (gemeenteraadslid) en Bert Peeters (lid van de bestuurscommissie van CVO Temse).

“Zonder doorstroming kunnen ook vervoersregio’s weinig bereiken”

TEMSE/BORNEM – Al negen jaar ijvert werkgroep ‘Haal De Lijn over de Brug’ voor een Schelde-overschrijdende bus. In de eerste plaats tussen Temse en het ziekenhuis in Bornem dat ook voor het Waasland belangrijk is.

“De basisbereikbaarheid en de vervoerregio’s zullen zonder échte doorstroming niet leiden tot een aantrekkelijker en stipter openbaar vervoer”
Werkgroep Haal de Lijn over de Brug

Bij deze nuttige en sociaaleconomisch verantwoorde busverbinding waren tot nog toe twee entiteiten betrokken: Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Daarom lukte dat nog niet. Ook het gebrek aan visie en middelen speelt mee. De Schelde fungeert als een Berlijnse Muur’, stelt Dirk Smet.

“Steeds meer bussen rijden zich klem in de files. De politiek en de publieke opinie zijn zich onvoldoende bewust van de mobiliteitsproblemen”, legt voorzitter  Smet uit. “Op termijn kan de immobiliteit nefast zijn voor de werkgelegenheid in de regio. De bereikbaarheid van de bedrijven op beide Scheldeoevers wordt steeds slechter, zowel voor de werknemers als de leveranciers en klanten.”

Aanvankelijk was het plan dat het Waasland en Klein-Brabant een vervoersregio zouden vormen. Onder politieke druk werd besloten Klein-Brabant bij Mechelen te stallen.
Smet: “Een gemiste kans om logische busverbindingen te creëren. We hopen nu dat de vervoersregio’s Mechelen en Waasland deze verbinding wel voor elkaar krijgen.”

De werkgroep onderstreept nogmaals dat de trein de ruggengraat vormt van het openbaar vervoer maar dat de NMBS heeft laten weten dat een trein om het half uur op de lijn Mechelen – Sint-Niklaas niet haalbaar is.

“Gezien de congestie op de parallel lopen N16 zou dit geen overbodige luxe zijn. Is de NMBS wel geïnteresseerd in slagvaardig openbaar vervoer? Tweemaal stuurde ze haar kat naar een bijeenkomst van de vervoersregio Mechelen. Dat zegt alles.”

Smet vindt dat politici moeten ophouden met het schetsen van onbetaalbare vergezichten met lightrail, lighttrain en trambussen. “Gevraagd zijn visie en politieke moed.
Laten we eerst het bestaande openbaar vervoer optimaal functioneren. Dat is al een hele opdracht in het autogerichte en qua ruimte wanordelijke Vlaanderen. Zonder doorstroming zullen de door een aantal politici geprezen basisbereikbaarheid en vervoersregio’s heel snel nepoplossingen blijken te zijn.”

Natuurwandeling tegen tweede verkavelingsaanvraag voor de Roomacker

Burgerinitiatief verwacht opnieuw grote opkomst

Als het moet zal men juridische stappen zetten tegen de verkaveling

TIELRODE – Het Burgerinitiatief ‘Red De Roomacker’ organiseert op 12 mei vanaf 14 uur voor de tweede keer een grote wandeling tegen de geplande verkaveling op het domein Roomacker in Tielrode.

Het burgerinitiatief verwacht immers dat Matexi kortelings een nieuwe verkavelingsaanvraag zal indienen en wil daarom alle actievoerders en de bevolking opnieuw sensibiliseren.

Woordvoerder Ruth Vermeire: “Straks zijn het verkiezingen; we zullen de beleidsvoerders en Matexi laten zien dat onze weerstand niet is afgenomen. Integendeel.”

De vorige acties van het Burgerinitiatief ‘Red De Roomacker’ trokken samen meer dan 2.000 actievoerders die duidelijk lieten blijken dat een verkaveling van 116 huizen in hun dorp geen optie is.

Ruth Vermeire: “Tielrode kan die extra toevloed van huizen, auto’s, lawaai, niet dragen. we verliezen ons laatste unieke cuestalandschap en bovendien is er geen overtuigende oplossing voor de wateroverlast en de mobiliteitsproblematiek. Hier gaat een schaars openruimtegebied op de slof. De betonstop, de klimaatacties en de snelheid waarmee onze biodiversiteit verschraalt en soorten uitsterven maken duidelijk dat dit niet meer kan. We moeten ruimte teruggeven aan de natuur in plaats van te blijven inpalmen. Het sparen van open ruimte is even belangrijk in de strijd tegen de klimaatverandering dan het terugdringen van de CO2 uitstoot.

Het gemeentebestuur verwees de eerste verkavelingsaanvraag van Matexi naar de prullenmand. De kans is echter groot dat de bouwpromotor snel een aangepaste vergunningsaanvraag zal indienen.

Natuurwandeling krijgt parcours door Tielrode

De wandeling start nu zondag 12 mei tussen 14 en 15 uur aan het Gildenhuis in het dorp. De wandelaars volgen een uitgestippeld parcours van naar keuze 4 of 8 km, dat ondermeer door de bedreigde Roomacker loopt en andere mooie plekjes aandoet. Het is een tocht die zowel door jong als oud kan gewandeld worden. Je krijgt bij de start een vragenlijst mee die je onderweg dient op te lossen. Voor de winnaars zijn er prachtige prijzen, o.a. 2 flessen Champagne, 2 bons van €20 restaurant San George, 1 bon €15 Appels Hair. In het Gildenhuis kan je je dorst en honger lessen; de opbrengst gaat integraal naar het Burgerinitiatief om nieuwe acties mee te bekostigen.

Juridische bijstand en bezwaarschriften

Het Burgerinitiatief heeft ondertussen inlichtingen ingewonnen bij een aantal gespecialiseerde advocaten.

Woordvoerder Ruth Vermeire: “We willen natuurlijk het liefst een juridische procedure vermijden, maar als het niet lukt via bemiddeling, zullen we advocaten op de zaak zetten. De kans dat Matexi binnenkort een nieuwe verkavelingsaanvraag zal indienen, is immers zeer reëel. We zullen ook deze keer alle inwoners van Tielrode en Temse persoonlijk aanmoedigen om een bezwaarschrift neer te leggen. Vorige keer waren dat er meer dan 1.000. We durven opnieuw te hopen op minstens datzelfde aantal. Daarnaast hebben we onze advocaten voorbereid om een procedure te starten. Ze staan klaar.”

PACT VII Het Laatste (v)Oordeel’ schitterende tentoonstelling in de oude pastorij van Elversele

ELVERSELE – Met de opening van de tentoonstelling ‘PACT VII Het Laatste (v)Oordeel’in de oude pastorij, door Perron 17 i.s.m. Heemkundige Kring Braem werden de Elverseelse Feesten 2019 officieel opgestart.
De tentoonstelling loopt 3 weekends

 

Op de tentoonstelling bekijkt men in de diverse kamers van de gewezen pastorij, zelfs in de kelder en op de zolderverdieping, en zelfs buiten in het koetshuis, installaties van het projectatelier van de academie van Temse i.s.m. de gemeente Temse. Ook de ateliers fotokunst en glaskunst van de academie Temse tonen werken. Laat je leiden of mis-leiden in de inspirerende kamers en tuinen van de oude Pastorie, Dorpstraat 74 in 9140 Elversele. (gratis toegang maar met mogelijkheid om een aflaat te kopen)

De tentoonstelling loopt drie weekends, op zaterdag en zondag van 14 – 17 uur.

De historische pastorie van Elversele werd eind vorig jaar te koop gezet door de gemeente. Het was daarom de laatste kans voor het projectatelier om hier nog een tentoonstelling op poten te zetten.

Het beschermde gebouw werd de laatste twintig jaar niet meer bewoond en deed dienst als opslagplaats voor de Heemkundige Kring Braem. Die verhuisde ondertussen volledig naar Tielrode. Het gebouw dateert uit de achttiende eeuw en werd in 1827 aan de gemeente geschonken om dienst te doen als pastorie. Er woonden achtereenvolgens vijftien pastoors, maar sinds 1998 staat het gebouw leeg.

Het projectatelier is trouwens op zoek naar een leegstaand gebouw of pand waar men volgend jaar een tentoonstelling kan en mag organiseren. tips en ideetjes zijn welkom via: 03 771 10 03 of info@academietemse.be

Leerlingen-exposanten samen met leerkrachten Chris Bachot en Zef Moerloos, directeur van de academie Philip Boël, en Luc Peleman van Heemkundige Kring Braem, burgemeester Luc De Ryck (CD&V) en schepenen Hugo Maes (CD&V) en Lieve Truyman (N-VA)

Installeren van werkstelling op Scheldebrug krijgt stilaan vorm

TEMSE/BORNEM – Het installeren van de werkstelling op de oude Scheldebrug begint stilaan maar zeker vorm te krijgen. Op de sociale media werden enkele leuke reacties gepost op een foto van de stelling: ‘Filefeesttent op de brug’-  Waar is da feestje…daar is da feestje….:-)

Vanaf 19 mei zal men opnieuw over de oude brug kunnen rijden. Dit weliswaar met twee versmalde rijstroken en een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. Wellicht zullen de politiediensten van beide zijden van de Schelde dan regelmatig snelheidscontroles uitvoeren op de brug.

Lijnbussen in Temse volgen volgende week andere route door afsluiting oude Scheldebrug

Enkel tijdens de spitsuren !!!

Door de renovatiewerken aan de oude Scheldebrug (Bornem-Temse) en de afsluiting ervan tot 18 mei zullen de bussen van De Lijn volgende week tijdens de spitsuren een andere route volgen in Temse-centrum, meer bepaald via de Markt en het station.

Deze aanpassing gaat in vanaf maandag 13 mei tot vrijdag 17 mei én enkel tijdens de spitsuren. De Lijn wilt op deze manier haar busreizigers tegemoetkomen en vertraging vermijden. Nadien wordt deze reisroute geëvalueerd en wellicht herhaald bij een volgende afsluiting van de ouide scheldebrug.

Reizigers in Temse-centrum worden verwezen naar de halte aan het station.

Een tijdelijke halte wordt voorzien in de Eupenlaan voor de bus richting Sint-Niklaas/Hamme, alsook één op de Markt, in de Kamiel Wautersstraat, voor de bus richting Antwerpen/Linkeroever.

Vanaf maandag 13 mei volgen deze bussen, tijdens de spits (6-9 u. en 15.30-19 u.), een andere reisweg:

Lijnen 93/97/99(s)

Richting Linkeroever: via Oeverstraat – Kasteelstraat – Parklaan – lus rond Stationsplein – Parklaan – Sint-Jorisstraat
Richting Sint-Niklaas: via lus Stationsplein – Veldstraat – Beekstraat – Doornstraat

Lijn 95

Via Beekstraat – Veldstraat – Spoorweglaan

Aan de haltes en op de bussen hangt de nodige info uit.

Volgende week komt er een tijdelijke halte aan de Kamiel Wautersstraat

POLITIE. Bromfietser aangereden

Bromfietser aangereden

Op de Krijgsbaan in Temse gebeurde dinsdagavond 7 mei een aanrijding tussen een auto en een bromfietser. Toen een autobestuurder een tankstation wou oprijden, moest hij tussen een rij aanschuivende auto’s op de andere rijstrook. Daardoor zag hij een bromfietser op het fietspad niet aankomen. De 20-jarige bromfietser uit Kruibeke raakte bij de aanrijding lichtgewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Expo ‘Temse door het oog van de fotograaf’, tot eind juni in de bib

TEMSE – Ter gelegenheid van de opening van het Toeristisch seizoen organiseerde Toerisme Temse de wedstrijd ‘Temse door het oog van de fotograaf’.

Er waren meer dan 400 inzendingen. De foto’s van de winnaar en 20 andere genomineerden kan men tot en met 28 juni bezichtigen in de inkomhal van de bib in de Oeverstraat, dit tijdens de reguliere openingsuren.

Plastick Attack @Carrefour Market

TEMSE – Op zaterdag 4 mei was er weer een Plastick Attack-actie, ditmaal aan supermarkt Carrefour Market in de Orlaylaan. Het was voor de derde keer dat er zo een ‘Plastic Attack’ georganiseerd werd in het Waasland.

‘Plastic Attack’ vraagt dat politici, supermarkten en producenten actie ondernemen om het gebruik van overbodige plastic verpakkingen gevoelig te verminderen. “Sommige supermarkten zetten al hun eerste stappen, maar het gaat te traag. Ook de producenten en politici talmen.

Het gemeentebestuur van Temse stemde recent nog tegen een verbod op wegwerpplastic vanaf 2020 op evenementen en statiegeld in Vlaanderen blijft voorlopig dode letter”, aldus Hilde Habraken en Freddie Aelbrecht die de actie in Temse in goede banen leiden.

Bij de ‘Plastic Attack’ doen mensen hun boodschappen zoals altijd, met dat verschil dat ze de vele onnodige plastic verpakkingen kunnen achterlaten in de winkel. De Wase actievoerders overhandigden ook hun eisenbundel aan Carrefour. De zaakvoerders hadden in de winkel ook zelf een standje geplaatst met milieuvriendelijke herbruikbare zakjes en dozen.

Meer foto’s, klik hier

 

Brandweermannen redden paard uit gracht

TEMSE / WAASMUNSTER – De brandweer van Temse en Waasmunster moest zaterdagavond uitrukken naar de Reekstraat in Tielrode om een paard te redden.

De merrie, Monica genaamd, was in een moeras naast haar weide vast komen te zitten, en raakte er niet op eigen kracht uit. Gelukkig merkte een toevallige passant het dier in nood op. Hij verwittigde de eigenaars en de brandweer, al hielp de man die heel wat van paarden kent zelf ook mee bij de reddingsactie.

Er waren verschillende pogingen en heel wat mankracht nodig om het dier uit de modder te trekken, maar na heel wat inspanning lukte het dan toch. Na even te bekomen stond de merrie na een vijftal minuten weer op haar benen. Omdat ze licht onderkoeld was, werd ze onmiddellijk naar haar stal overgebracht waar ze kon opwarmen en verder bekomen. De brandweermannen hielden wel vuile kledij over aan de interventie, maar dat woog niet op tegen de vreugde omdat de reddingsactie geslaagd was. (Bron: Het Nieuwsblad/Temse)

(C) Het Nieuwsblad/Bert Foubert

Plechtige communie en vormsel in Onze-Lieve-Vrouwekerk

TEMSE – Op zondag 5 mei vond in de Onze-Lieve-Vrouwkerk de vormselliturgie plaats van de vormelingen van de parochie Onze-Lieve-Vrouw (Temse-centrum), Christus Koning (Hollebeek), Sint-Jozef (Temse-Velle) en Sint-Jan-Evangelist (Steendorp).

Maar liefst 71 jongeren kregen het vormsel toegediend door Vicaris Joris Polfliet. Voor de plechtige communieviering was de OLV-kerk nog eens volgelopen met vormelingen, ouders, grootouders, meters, peters, vrienden, familieleden, sympathisanten en andere gelovigen.

Meer foto’s, klik hier

38 luxeappartementen op locatie voormalige brouwerij Van Goethem

STEENDORP / TEMSE – De site in de Gelaagstraat, waar vroeger brouwerij Van Goethem gevestigd was, krijgt een nieuwe bestemming. 38 luxeappartementen worden opgetrokken op het terrein, verspreid over twee gebouwen.

De oude brouwerij Van Goethem werd in 1893 opgericht en bracht in 1950 het gekende bier Cuvée de Briqville op de markt, dat tegenwoordig gebrouwen wordt door brouwerij Van Steenberge in Ertvelde. In de jaren ‘70 werd Van Goethem een drankenhandel en werd er geen bier meer gebrouwen. Momenteel is de site niet meer dan een grote lege put. De hele brouwerij werd met de grond gelijk gemaakt en krijgt zeer binnenkort een nieuw aanzicht. Projectontwikkelaar DCA bouwt er 38 luxeappartementen. De appartementen variëren tussen twee of drie slaapkamers.

“De residentie heet toepasselijk Hoppe, dat verwijst naar de vroegere brouwerij op deze site”, zegt Sales Attendant bij DCA Jorg Belmans. “Er staan 38 nieuwbouwappartementen ingepland, verdeeld over twee gebouwen met een gemeenschappelijke binnentuin.” De komst van zoveel nieuwe inwoners van de Gelaagstraat zorgt bij de buurtbewoners wel voor enkele vragen en bezorgdheden. Zo klonken er tijdens een recent infomoment vragen over parkeermogelijkheden bij de appartementen.

“Om de Gelaagstraat niet te veel te belasten met parkeerproblemen wordt zowel in bovengrondse als ondergrondse garages voorzien”, vervolgt Belmans. “We geven de mensen de kans om beroep te doen op een persoonlijke begeleiding. We bieden vier verschillende, volledig uitgewerkte, interieurvoorstellen aan. Op basis van de smaak van de koper kunnen die zonder meerkost uitgevoerd worden.” (Bron: HN-GVA/Dieter Verschooren) 

Info: www.residentie-hoppe.be