Belleman Gerard Vercauteren wint in Nederland

Belleman Gerard Vercauteren heeft verrassend de bellemanwedstrijd in het Nederlandse Winschoten gewonnen.

Het omroepersconcours, zoals men dit in Nederland noemt, was meteen de slotwedstrijd voor het Kampioenschap der Lage Landen. Door de winst in Winschoten eindigde de belleman van Temse zevende in de eindrangschikking van dat kampioenschap.

Belleman_Temse_winnaar wedstrijd Winschoten

PUBLI-REDACTIONEEL: Delicatessenslagerij Ardenia 60 jaar

Meer dan 60 jaar geleden, op 24 september 1955, een historische dag:“den Ardenia” zag het levenslicht.

JIEPIE_Charlie's Moederkoek 2015_et Slager Jean-Pierre Smet blikt terug:

“Mijn vader Julien Smet (°19/07/1926 / +28/12/2009), getrouwd met mijn moeder Marie-Louise Bogaert  (°21/10/1928) kocht het pand op het hoekje van de Schoolstraat en Paterstraat in 1955. Mijn vader volgde  het voorbeeld van zijn moeder Célestine Vergucht, die toen een poelenierderij uitbaatte in de Pastoor  Boelstraat, naast het klooster van de Eerwaarde Zusters van de H Vincentius a Paulo.

Het was een bescheiden winkeltje dat mijn ouders overnamen van hun voorganger, beenhouwer Romain Burm. In een klein “stalleke” naast de winkel slachtte Romain Burm de koeien, die hij met een katrol omhoog trok via een valluik in het plafond. Ik herinner me dat aan de gevel een metalen ring was bevestigd waar de koeien ter afwachting buiten stonden tot zij aan de beurt kwamen. Dat was in die tijd heel gewoon.
Ardenia 60_1_2015 Deze foto dateert uit 1930, waar Romain staat te pronken met een prijsstier voor de toenmalige  slagerswinkel in de Schoolstraat, waar doorheen de tramsporen nog liepen, in een tijd waar  mensen ’s avonds stoelen buiten zetten om met elkaar te praten en te lachen, in een tijd dat ’t  gemak gewoon een houten plank was met een gat in ’t midden, in een tijd dat mensen heel wat minder hadden dan nu…

1946: pa Julien met schaap én Daniëlle en Jeanine Maes, toen hij werkzaam was in De Algemene IJzerhandel vanArdenia 60_2_2015 Maes-Blanckaert in de August Wauterstraat.
1955: ik was toen bijna 147 dagen oud (°01/05/1955) en deed vooral mijn best om mijn keel wijd open te zetten en de witgewassen kakdoeken vol te krijgen. Mijn zus Marleen is het daaropvolgende jaar geboren op 04/04/1956.

Zelf herinner ik me nog levendig het interieur met de witte tegeltjes met afbeeldingen van varkens, kippen en koeien en het kleine toonbankje, waarin “de kiekens, heps en zwarte sossies” broederlijk naast “koas” en boter lagen, terwijl aan haken voor de etalage, konijnen hingen. In die tijd moest niet eens alles in de koeling. De eerste leveranciers waren Charcuterie De Wever uit Rumbeke en Kaas van Schipper uit Gent. Kippen en konijnen kwamen van Van Broeck uit St.-Niklaas.

Hoe dikwijls zat ik niet met mijn zus samen op een bankje te kijken hoe mijn vader, die zelf ook slachtte, in datzelfde stalletje naast de winkel, de levende konijnen een slag in de nek gaf, met de poten aan een haak hing en de keel oversneed om daarna van het dier eerst het vel af te stropen, waarna de ingewanden uit de opengesneden buik in een afvalbak ploften. Hoe dikwijls heb ik mijn ouders niet geholpen in dat kleine stalletje bij het duiven pluimen, terwijl de gegoede burgerij tijdens het wildseizoen hun geschoten fazanten en hazen binnen brachten.

Aanvankelijk runde mijn moeder de winkel, vader Julien was in die tijd vertegenwoordiger van lijmen en verven in dienst van Metaldo in de Doornstraat. Later, toen de zaak drukker werd heeft hij die job moeten opgeven om zijn vrouw bij te staan. Den Ardenia onderging een eerste verbouwing in 1967. De volgende én huidige verandering dateert van eind september 1987.
Het noodlot sloeg toe: halfweg de jaren ’70 werd mijn vader op 50-jarige leeftijd zeer ernstig ziek en dat heeft mij er toe bewogen mijn vooropgestelde studies Toerisme stop te zetten en mijn moeder bij te treden in de winkel. Na zijn herstel trad hij ons opnieuw bij.

In 1985 stapte ik in het huwelijksbootje met Lutgarde Maes. Samen volgden we avondscholen traiteur en slager/spekslager. We kregen een zoon Jonathan (29 j), nu werkzaam bij de Groendienst van Temse en een dochter Charite (28 j), fotografe. Ondertussen zijn we meer dan 30 jaar getrouwd. Samen hebben wij de zaak in de loop der jaren uitgebouwd en geëvolueerd met de tendensen van deze moderne tijden, maar steeds de traditionele toets trouw gebleven.

In het verleden hebben we af te rekenen gehad met de opkomst van de grootwarenhuizen, maar door vast te houden aan een eigen identiteit en kwaliteit hebben we steeds enthousiast stand gehouden. We merken dat er de laatste jaren een tendens is gegroeid waarin klanten terug de weg vinden naar het “klein beenhouwerke”. Nu juich ik de komst van nóg een grootwarenhuis zelfs toe,
wat ik verwoord heb op één van de ondertussen bekende flashy groene krijtborden en kadertjes aan de winkelgevel, een uniek karakter, met slogans, gedichten en spreuken, die door de jaren heen mijn handelsmerk zijn geworden :

“Kan deze kleine zelfstandige slager op tegen de overmeesterende reclamekracht van grootwarenhuizen?”
YES, HE CAN!
“Door exclusieve, eerlijke, kwaliteitsvolle, niet-voorverpakte producten, vakkennis, persoonlijke en vriendelijke service, waarbij iedere klant géén nummer is!!!”

Slagerij Ardenia is al 60 jaren lang een begrip in Temse en ver daarbuiten. Zelf ben ik ondertussen 60 jaar geworden, maar wil graag nog 10 jaar doorgaan zolang onze gezondheid het toelaat en ik mijn conditie kan blijven onderhouden.

Ondertussen hangen de muren in de winkelruimte helemaal vol met kaders, als in een museum, waarin krantenknipsels een bijzonder verhaal vertellen over de historiek van 60 jaar gedreven kracht en inzet.

De beste beulingen van heel de wereld, de traditionele huisbereidingen zoals varkenskop en fricandon, de gerenommeerde américain préparé, het authentiek gehakt en zelfgemaakte salades, enz… stuk voor stuk producten die geapprecieerd worden door trouwe en nieuwe klanten, maar de titel: “de enige echte wildspecialist uit de streek is en blijft een geschenk van vader Julien.”

facebook_logo  NOVEMBER  FEESTMAAND MET TALLOZE PROMOTIES EN GESCHENKEN
Slagerij Ardenia, Schoolstraat 2 9140 Temse
03/7710289 0475/544037
ardenia@telenet.be

Gemeentebestuur zoekt organisatietalent voor Tielrode carnaval

Het gemeentebestuur van Temse is op zoek naar mensen die zich willen engageren om Tielrode carnaval te organiseren.
Samy Pauwels
Samy Pauwels

“Doordat ik als voorzitter, mijn vrouw als secretaris en het volledige bestuur van het carnavalscomité van Tielrode gestopt zijn, is mij de vraag gesteld door de burgemeester of er nog geïnteresseerden zijn, binnen of buiten het carnaval, die de  organisatie van Tielrode carnaval willen verder zetten”, aldus ere-voorzitter Samy Pauwels. “indien er op korte tijd geen opvolgers gevonden worden, zal het officiële bestaan van Tielrode carnaval worden stopgezet. Let wel, het is niet enkel feesten, er moet wel degelijk heel wat voor gedaan worden.”

Wie zich wil  aanmelden om het feest van de zotskappen in Tielrode, begin 2016, te organiseren, wordt gevraagd  zo snel mogelijk contact op te nemen met Samy Pauwels via samy.pauwels@telenet.be  of met burgemeester Luc De Ryck via burgemeester@temse.be of telefonisch 03-710.12.52.

‘Tachtig is prachtig’ van Braem (Elversele) is… prachtig!

TEMSE/ELVERSELE – Onder de heemkundige kringen neemt Braem uit Elversele een ereplaats in. Haar werking omvat o.m. een driemaandelijks tijdschrift, een jaarlijkse expo en de publicatie van historische studies. Een markant voorbeeld van deze laatste vormt de 5-jaarlijkse uitgave ‘Tachtig is prachtig’, boek waarin alle Elvelselenaren-in-leven die 80 of ouder zijn aan bod komen met levensbeschrijving én foto.

De vijfde editie van het boek werd op zaterdag 31 oktober voorgesteld in huis De Fortune in Elversele. Secretaris Luc Peleman belichtte de inhoud van het boek, Christel Geerts, professor Gerontologie aan de VUB en schepen in Sint-Niklaas, lichtte de betekenis van 80 jaar zijn toe, waarna burgemeester Luc De Ryck de expo opende.

‘Tachtig is prachtig – Biografische notities omtrent de Elverseelse 80-plussers’ omvat een levensbeschrijving van 140 Elverselenaren. Aan dit ware monnikenwerk werkten de volgende leden van Braem mee: Ann en Luc Peleman, Gustaaf Van Hove, Annie De Paepe, Willy De Westelinck, Marie-Louise Maes, Roger Colman en Yolande Van Den Bossche.

Het boek koest 15 euro en is verkrijgbaar bij de Heemkundige Kring Braem.

tachtigisprachtig_2015

De 80-plussers die aanwezig waren op de voorstelling van het boek met de sprekers en ere-genodigden.

Expo ‘Blauwdruk’ van fotoclub After 4 in Molenhuis.

TEMSE – Op vrijdag 30 oktober vond in het Molenhuis (De Watermolen, Wilfordkaai 23a) de opening plaats van de tentoonstelling ‘Blauwdruk’ van de Temsese fotoclub After 4.

Deze vriendenkring bestaat 8 jaar en is aan haar 6de expo toe. Clublid Rita Bredael verwelkomde de genodigden en gaf toelichting bij het thema ‘Blauwdruk’. Schepen Franky De Graeve weidde daarna uit over After 4, ontstaan uit een groep cursisten die bijna allemaal aan CVO Temse digitale fotografie volgden, en opende de expo.

De blauwdruk-foto’s zijn nog op 7-8 november te bezichtigen:

· zaterdag 14-20 u.

· zondag 10-18 u.

expo After 4_2015

De exposanten van After 4 met links de schepenen Franky De Graeve en Debby Vermeiren.

Vzw De Zaatman schenkt standbeeld De Zaatman aan Gemeentebestuur.

TEMSE – Als blijvende hulde aan de scheepsbouw(ers) nam de vzw De Zaatman in 2005 het initiatief tot de oprichting van het standbeeld De Zaatman. Het monument – van de hand van ex-Boelwerknemer Noël Van Cauwenbergh – kreeg een ereplaats in de Orlaylaan, op de scheiding van de woonzone en de KMO/industriezone op site De Zaat (ex-terreinen Boelwerf). Het werd op 29 oktober 2005 onthuld.

Eerder dit jaar schonk de vzw het standbeeld aan het Gemeentebestuur. Op 29 oktober 2015, dag-op-dag 10 jaar na de onthulling, werd de overdracht bekroond met een plechtigheid in AC De Zaat.

De plechtigheid, bijgewoond door een 40-tal genodigden, werd ingeleid door historische filmbeelden over de Boelwerf, gaande van 1925 tot het vertrek van het laatste schip uit Temse (1996). Ook werden beelden vertoond van de onthulling van het standbeeld De Zaatman. Aansluitend werd het woord gevoerd door Bert Duellaert, secretaris vzw De Zaatman, burgemeester Luc De Ryck en Jozef Dauwe, gedeputeerde, lid van de vzw en curator van de Boelwerf. De vzw bracht hulde aan voormalig vakbondssecretaris René Stroobant (ABVV), die aan de basis lag van de realisatie van het monument. Uit handen van kunstenaar Noël Van Cauwenbergh mocht hij zijn door de kunstenaar bewerkte werfhelm in ontvangst nemen.

Centraal in de speeches stond (o.m.) de bestemming van het restant van de gelden die na het faillissement moesten worden besteed aan werkgelegenheid in de regio (restant = 3,1 miljoen euro). Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer stelde daaromtrent in juni een parlementaire vraag aan minister Muyters. Het Gemeentebestuur van Temse vroeg een gesprek met de minister aan in zijn schrijven van 2 oktober jl. Het is nu wachten op antwoord.

zaatman_2015

Genodigden, met op de eerste rij v.l.n.r. Noël Van Cauwenbergh, Bert Duellaert, René Stroobant en echtgenote, burgemeester Luc De Ryck, gedeputeerde Jozef Dauwe, Erik Vertenten en Marc Casier.

Prijsuitreiking zomerzoektocht Ons Streven

Vrijdag 22 oktober vond in het Gildenhuis in Tielrode de prijsuitreiking plaats van de Zomerzoektocht “70 jaar vrij”.

Milieuwerkgroep Ons Streven organiseert in samenwerking met het gemeentebestuur van Temse en Toerisme Temse al 15 jaar een gratis zomerzoektocht in de gemeente. Het thema “Den Grooten Oorlog” sprak vorig jaar al honderden mensen aan. Het thema van de zoektocht van 2015 (70 jaar vrij) verwijst naar de tweede wereldoorlog en kon ook rekenen op een massale belangstelling.

Ruim 1000 brochures werden via het toeristisch informatiekantoor, café ’t Veer , via de organisator of de website van de milieuwerkgroep verdeeld. Deze brochures kenden zo’n groot succes omdat ze een schat aan weetjes en anekdotes over de tweede wereldoorlog in en rond Temse vermeldden. Met tekst en beeld werd in de brochures deze verschrikkelijke periode opnieuw in herinnering gebracht.
Het gemeentebestuur werd op de prijsuitreiking vertegenwoordigd door schepen Hugo Maes. Burgemeester Luc De Ryck en schepenen Lieve Truyman en Franky De Graeve waren verontschuldigd.

2010-10-23 OS Zomerzoektocht prijsuitreiking (13)
Gert Hooftman

In zijn openingswoord bracht de organisator van de zomerzoektocht, Gert Hooftman, voorzitter van  Milieuwerkgroep Ons Streven, hulde aan de voortreffelijke samenwerking tussen de 3 partners van de  zomerzoektochten in Temse : Milieuwerkgroep Ons Streven vzw, de cultuurdienst van Temse en de  Toeristische dienst van Temse. Honderdtwintig mensen brachten een ingevuld antwoordenformulier  binnen bij de organisatie. Een veelvoud haalde een brochure op en deden de zoektocht ‘voor de fun’.

In de zomer kwam men tal van mensen – gewapend met pen en brochure- op het traject van de zoektocht tegen. Met een deelneemster uit Westdorpe (Nederland) kon men dit jaar van een internationale zoektocht spreken. Opvallend waren de deelnames uit Vlaams Brabant (Leuven en Grimbergen). Menno Laenen uit Moerbeke, was met 8 jaar de jongste deelnemer. Gerarda De Rijck uit Temse was de oudste deelneemster.

Meer foto’s, klik hier

2010-10-23 OS Zomerzoektocht prijsuitreiking (15)

Jeugdbewegingen zingen en dansen er op los…

Ter gelegenheid van de Dag van de Jeugdbeweging zongen en dansten, op zondag 25 oktober op de Markt, alle jeugdbewegingen van Temse zich in de kijker op de grootste jeugdbewegingshits van vroeger en nu.  Afsluitend leerde men een zelfgeschreven Jeugd-Temse-Zingt-lied.

Wij zongen niet mee maar namen wel enkele foto’s.

Meer foto’s, klik hier

DSC_0645

 

 

Harmonie Orkest Temse (HOT) zorgt voor muzikale sfeer

Zaterdag 24 oktober 2015 genoten zowat 120 muziekliefhebbers, in theaterzaal Roxy, van het concert HOT VARIATIONS van Harmonie Orkest Temse (HOT).

Niet enkel de volledige harmonie zorgde voor muzikale sfeer, ook kleine ensembles mochten hun kunnen tonen. Jürgen Boel was de presentator van dienst. Wij gingen tijdens het tweede deel van het concert de sfeer opsnuiven, de afwezigen hadden eens te meer ongelijk…

Meer foto’s, klik hier

Hot Variations 2015

Toerisme Temse wandelt op de Roomkouter

Zaterdag 24 oktober organiseerde Toerisme Temse een Roomkouterwandeling in de omgeving van het gelijknamige natuurpark in Steendorp.

Een kleine 60 wandelaars waren op de afspraak. De kleine wandeling van zowat 40 minuten werd begeleid door schepen van Milieu Franky De Graeve. De lange wandeling werd in goede banen geleid door milieufunctionaris Franky Eeckelaert.

Vooraf kregen de wandelaars een power-point presentatie over de historiek van de Roomkouter. Na de wandeling werden de deelnemers vergast op een tas pompoensoep in Halloweensfeer. Bellenman Gerard Vercauteren, verraste de wandelaars daarbij, als hobbybakker, op zelfgebakken brood…

Meer foto’s, klik hier 

Roomkouterwandeling 2015

Jaarboek 2014 van het Gemeentemuseum voorgesteld

Vrijdag 23 oktober werd in de feestzaal van het gemeentehuis het Jaarboek 2014 van het Gemeentemuseum voorgesteld.

Na de verwelkoming door Romain Van Hautekerke, voorzitter van de beheerraad van het Gemeentemuseum, konden de genodigden een vertoning van Temsese films uit de oude doos meemaken. Gevolgd door de officiële voorstelling van het boek door burgemeester Luc De Ryck (CD&V).

Het Jaarboek heeft de volgende inhoud:

Rupelmonde-Steendorp Chantiers Navals L’Escaut

90 jaar Scheldewerven, een onwaarschijnlijk verhaal (Julien Lyssens)

Mijn moeder gaat ‘dienen’ (Monnic Blijweert)

Kamiel Van Buynder met Theofiel Maes e.a. gefusilleerd op 14 juli 1917 (Luc De Ryck)

In galop door 2014 (Elke Koppen)

Het boek kan tijdens de weekends bekomen worden in het Gemeentemuseum, Kasteelstraat 16 en op werkdagen bij Elke Koppen op de vijfde verdieping in AC De Zaat – telkens op de gangbare openingsuren van beide locaties.

Voorstelling boek Gemeentemuseum 2014
Burgemeester Luc De Ryck geflankeerd door leden van de beheerraad van het Gemeentemuseum en museumfunctionaris Elke Koppen

Veel belangstelling voor stripbeurs

Heel wat belangstelling voor de strip-platen-cd & dvd beurs, op zondag 18 oktober, georganiseerd door culturele vereniging Spirit in het oud-gemeentehuis, aan de Markt.
‘Na een jaar afwezigheid is dit een nieuwe start voor onze stripbeurs’, aldus voorzitter Raoul De Graeve.
Wij namen enkele foto’s.

Meer foto’s, klik hier

DSC_0428

Gezelligheid troef tijdens ‘Temst in ’t Echt’.

Facebookpagina brengt weer heel wat Temsteneirs samen
Voor de tweede keer organiseerden de beheerders van de facebookpagina Je Bent van Temse als… ‘In ’t Echt’, met diverse activiteiten.

Zo was er ondermeer een tentoonstelling met een mix van foto’s van het oude en meer recente Temse. ‘De hoofdbedoeling van het evenement was om Temsenaars samen te brengen om gezellig te klappen en te zieveren. Met zowat 300 bezoekers zijn we in dat opzet geslaagd’, aldus Robert Van Lombergen.

Meer foto’s, klik hier

DSC_0483

Genieten van de Steendorpse natuur tijdens Dag van de Trage Weg

In Temse zijn heel wat voetwegels of ‘trage wegen’ waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen. Dankzij de veldwegen, kerkwegels, jaagpaden en bospaden zijn ontspanning en natuurbeleving nooit ver weg. Bovendien hebben bijna al deze wegen historische roots.

Op zaterdag 17 oktober organiseerde Natuurpunt Scousele een, vijf kilometer lange, geleide wandeling met als thema Geniet traag van het Gelaag – de trage wegen van Steendorp. Ruim 30 geintresseerde wandelaars genoten van de schoonheid van de natuurparken de Roomkouter, het Gelaagpark en het Fort van Steendorp.

Vertrek en aankomst waren aan het gloednieuwe Natuurhuis waar de wandelaars ook konden genieten van het magische uitzicht van op het dakterras.

Dag van de Trage Weg 2015
Dag van de Trage Weg, met vertrek en aankomst aan het Natuurhuis in Steendorp