Nieuwe broodjeszaak op de Markt

TEMSE – Heel binnenkort wordt het aanbod van broodjeszaken in Temse weer uitgebreid. Komende week opent ’t Boeferke aan de Markt 29 de deuren.

De snackbar is gevestigd in de nieuwbouw waar tot voor enkele jaren café ’t Vermoeden was. Net naast Oosters restaurant De Sampan.

“Volgende week gaan we open. De juiste datum volgt nog. Door de coronamaatregelen zal voorlopig enkel onze afhaal open zijn.” lezen we op de Facebookpagina van de nieuwe zaak.

’t Boeferke is open van maandag tot zaterdag van 10 – 14 uur, op woensdag, donderdag en vrijdag ook van 16 tot 19 uur.


.

Ex-agent blikt terug op dodelijke raid van Bende van Nijvel

“Ze moeten onze uurroosters gekend hebben”

TEMSE – Gewezen hoofdcommissaris Antoine Van Hove blikte de voorbije week in Het Laatste Nieuws/Waasland terug op zijn politiecarrière.

Antoine Van Hove (73) was de eerste politieambtenaar in het land die gebruik maakte van de mogelijkheid om tot 70 jaar aan de slag te blijven.

In zijn rijkgevulde carrière maakte hij onder andere de aanslagen mee van het Animal Liberation Front, maar vooral de brutale dodelijke overval van de Bende van Nijvel op een textielbedrijf in Temse zal hem altijd bijblijven.

 

 

 

Dalend aantal coronabesmettingen in Temse

TEMSE – De coronacijfers in Temse evolueren in gelijke mate met de algemene tendens: het aantal nieuwe besmettingen per week neemt af. Dat concludeerde de Veiligheidscel tijdens het tweewekelijks overlegmoment op donderdag 19 november.

Daarbij werd vanuit de Huisartsenkring duidelijk gesteld dat het virus absoluut niet weg is en dat met grote omzichtigheid de evolutie als gematigd positief kan bestempeld worden. Nu de scholen terug heropgestart zijn, valt de verdere evolutie van het aantal besmettingen af te wachten.

CIJFERS

Inwoners: 57 nieuwe besmettingen in week 46 (2de week herfstvakantie) >< 183 tijdens piek in week 44

Woonzorgcentra: ook hier een gunstige evolutie; het personeel wordt opnieuw preventief getest.
1. De Reiger: géén nieuwe besmettingen de voorbije 2 weken

2. ‘t Blauwhof: géén besmettingen sinds de 2de golf

3. Huize Vincent: géén nieuwe besmettingen de voorbije 2 weken

4. Assistentiewoningen: 1 echtpaar testte positief

Lagere scholen: over het algemeen weinig meldingen van zieke of afwezige leerlingen; door het hier en daar afhaken van vrijwilligers voor middagopvang omwille van besmettingsgevaar dreigt een tekort aan vrijwilligers op sommige scholen.

Secundaire school: ook positieve evolutie, nog 2 leerlingen in quarantaine >< 25 % vóór herfstvakantie; blijvende vaststelling van overtredingen van de maatregelen buiten de schoolpoorten, waarop de Politie meer toezicht zal uitoefenen, ook aan lagere scholen.

Politie: op één na geen afwezigheden meer in het korps. Helaas geen daling van het aantal oproepen m.b.t. geweld en uitgeschreven PV’s de voorbije 2 weken: 14 voor overtreding samenscholing, 28 voor avondklok, 28 voor afstand houden, 4 voor mondmaskerplicht; actie ‘Covid’ van Politie leidde op één zaterdagavond tot opmaak van 48 dossiers.

Op basis van de gunstige evolutie oordeelde de Veiligheidscel dat geen bijkomende maatregelen moeten worden genomen bij het Burgemeestersbesluit van 29 oktober.

Via de gemeentelijke communicatiekanalen werd dat Besluit intussen bekendgemaakt, met de nadrukkelijke oproep tot de inwoners om strikter dan ooit de maatregelen te volgen en fysieke contacten stop te zetten, onder het motto: ‘Het leven van jezelf en anderen ligt in je eigen handen.’

 

Vrouw en Maatschappij steunt de Witte Lintjes-actie

25 november Internationale Dag voor de uitroeiing van geweld tegen vrouwen

TEMSE/KRUIBEKE – Op vrijdag 20 november voerden politica van Vrouw & Maatschappij (CD&V) hun 20ste Witte lintjes-actie rond het escalerende partnergeweld tijdens de coronaperiode.

Dat gebeurde ook in de politiezone Kruibeke-Temse. Het politiecollege steunt de actie.

De witte lintjes-campagne, gestart in 1991, werd gelanceerd door een groep mannen in Canada, die zich duidelijk wilden kanten tegen geweld tegen vrouwen. Door het kenmerkende witte lintje op te spelden toonden ze op symbolische wijze dat geweld tegen vrouwen niet getolereerd mag worden. Vrouw & Maatschappij, de vrouwelijke vleugel van CD&V, ondersteunt de actie al 20 jaar. Aan de internationale witte lintjescampagne nemen intussen meer dan 70 landen deel.

Wereldwijd worden miljoenen meisjes en vrouwen het slachtoffer van geweld enkel en alleen omdat ze vrouw zijn. Europees onderzoek uit 2014 heeft aangetoond dat 1 op 3 vrouwen boven de leeftijd van 15 jaar het slachtoffer wordt van fysiek of seksueel geweld. Deze cijfers zijn hallucinant en er wordt dan ook gesproken van een pandemie.

Tijdens de lockdown is het aantal oproepen bij de hulplijn 1712 maar liefst met 70% gestegen. In 2018 waren er in Belgie 150 gerapporteerde gevallen van potentieel dodelijk partnergeweld, waarbij meer dan 20 vrouwen het leven lieten. In 2020 liggen de cijfers nog heel wat hoger.

Vrouw en Maatschappij nodigt iedereen uit om een wit lintje te dragen als teken van engagement tegen partnergeweld: Het fenomeen mag niet getolereerd worden.

Op de foto v.l.n.r. Els De Bock, voorzitter Vrouw en Maatschappij Kruibeke, korpschef Wim Pieteraerens, politiesecretaris Veerle Van Raemdonck en Isolde Coens, provinciaal voorzitter Vrouw en Maatschappij.

Aanvraag voor woonproject op oude site textielfabriek Wittock-Van Landeghem

TEMSE – Er komt schot in de realisatie van een woonproject op de voormalige terreinen van de textielfabriek Wittock-Van Landeghem.
Momenteel loopt er een aanvraag voor een verkaveling met 25 woningen en twee meergezinswoningen met in totaal 68 woongelegenheden.

De textielfabriek op het terrein tussen de Piet Nutenlaan, Oscar Van Durmelaan en de Gasthuisstraat stond jaren te verkommeren. Tot het in 2010 gesloopt werd. In 1983 werd er nog een roofoverval gepleegd door de Bende van Nijvel waarbij kogelvrije vesten werden buit gemaakt.

In 2010 werd een brownfieldconvenant opgemaakt voor de herbestemming van historisch vervuilde verlaten gronden), met als hoofdrolspelers: TIS en vastgoed-NV Claver (Merksem) i.s.m. Ovam, het Departement Ruimte Vlaanderen en het Gemeentebestuur.

Aanvankelijk was het de bedoeling op de site een retailcentrum op te richten met 12 units: Er zouden goederen worden verkocht die een aanvulling betekenden op het bestaande commerciële aanbod van Temse.

Woonproject

In 2014 nam de nv Santerra TIS over van Sioen. Omwille van aanslepende problemen met de bodemsanering, bijkomende studies en enorme
tijdverliezen door de procedures stapte Claver uit het convenant. Zijn rol werd overgenomen door de nieuwe eigenaar Santerra, met de bedoeling een woonproject te realiseren. Het convenant werd in die zin aangepast. Aansluitend gaf het gemeentebestuur opdracht tot het maken van een RUP.

In januari 2016 ging de bodemsanering van start op het voormalige bedrijfsterrein. De gronden buiten de grenzen van de site zouden in een
tweede fase gesaneerd worden.

En nu in 2020 is er dus de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het woonproject.

Autoluw

Als woningtypologie is er gekozen voor een combinatie van half-open en gesloten bebouwing met daarnaast ook meergezinswoningen.

De verkaveling kan gezien worden als 5 bouwblokken. Het eerste bouwblok bestaat uit 12 geschakelde loten waarvan 2 halfopen en 10 gesloten. Het tweede bouwblok bestaat uit 5 geschakelde loten waarvan 2 halfopen woningen en 3 gesloten. Het derde bouwblok bestaat uit 8 loten waarvan 2 halfopen en 6 gesloten. De overige twee bestaan uit meergezinswoningen.

De indeling van de wegenis werd zo ontworpen dat de projectzone autoluw wordt. Doordat er verschillende parkeerpockets voorzien worden, kan men reeds bij het betreden van de projectzone zijn auto parkeren.

Er worden 30 zonecarports voorzien, 4 private parkeerplaatsen en 13 publieke parkeerplaatsen. De 4 private parkeerplaatsen zijn geen carports om lot 13 zo veel mogelijk kwaliteit en lichtinval te geven. De verschillende carports worden ingewerkt in het groen.

De parkeerplaatsen worden allemaal gegroepeerd in parkeerpockets op 3 locaties. Twee van deze locaties bevinden zich onmiddellijk bij het toetreden van het terrein. Door deze clusters te voorzien wordt een autoluwe woonzone gecreëerd. De ontwikkelaar zal per woning 1 carport privatief toebedelen. Dit is opgenomen in de voorschriften. De ontwikkelaar laat eveneens opnemen in verkavelingsakte dat elk lot zijn carport moet behouden bij latere verkoop zodat men later de carport en de woning niet afzonderlijk kan verkopen. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat elke woning, ook op lange termijn, steeds minstens één parkeerplaats heeft.

Groene ruimtes

Verder wordt er per woning een inpandige fietsenstalling voorzien. Doordat de fiets makkelijk weg te plaatsen is en het eveneens makkelijk is om deze te nemen, wordt het fietsgebruik gestimuleerd. De auto staat op een grotere afstand bij de parkeerpockets waardoor men als bewoner gestimuleerd wordt om zeker voor korte afstanden de fiets te gebruiken.

Verder wordt er een grote openbare groenzone ontwikkeld waarbij er ruimte is om te spelen en te ontspannen. In deze verkaveling wordt de verharding tot het minimum beperkt. Ter hoogte van de centrale meergezinswoningen, wordt er een groene verbinding voorzien tussen de verschillende groene ruimtes. Op die manier beleeft men steeds verschillende groene ruimtes die door hun verbindingen een geheel vormen.

Ten slotte werd er gekozen om zo weinig mogelijk verharding te creëren. Zo worden de private parkeerplaatsen en de weg ter hoogte van de woningen deels aangelegd met grasdallen

Verkeersafwikkeling

Volgend de aanvraag zijn de Piet Nutenlaan en de Oscar van Durmelaan voldoende uitgerust voor het opvangen van bijkomend verkeer afkomstig uit de nieuwe woningen. Doorgaand verkeer is mogelijk doorheen het gebied. Er echter geen sluipverkeer plaatsvinden aangezien de vorm en de materialisatie van de wegen ervoor zorgen dat men deze route niet zal nemen. De beperkte breedte van de weg en de slinger vorm ervan, zorgen ervoor dat men sterk moet vertragen. Voor doorgaand verkeer is het volgen van de Piet Nutenlaan of de Oscar Van Durmelaan daardoor logischer.

Ten slotte zorgen de verschillende parkeerpockets ervoor dat zowel bewoners als bezoekers zo weinig mogelijk door het gebied moeten met de auto.

De garageweg aan de oostelijke zijde van het projectgebied wordt ingezet als fiets- en voetgangersverbinding. (foto boven)

Doordat er verschillende reeds bestaande garages uitkomen op deze weg, kan er niet gekozen worden voor een autovrije weg. Er wordt echter wel ingezet om geen bijkomend verkeer op deze weg aan te sluiten zodat er een veilige route voor de zwakke weg gebruiker wordt gecreëerd. Er worden onder meer paaltjes voorzien net na de carport zone zodat er geen doorgaand verkeer mogelijk is.

Dichtheid

Totale oppervlakte van het project is 1,74 hectare. In totaal worden er 93 wooneenheden gerealiseerd in de verkaveling wat resulteert in 53 woningen/hectare. 53 woningen is in overeenstemming met het RUP dat vraagt om tussen de 25 en 60 woningen per hectare te blijven.

Het openbaar onderzoek voor het project loopt van 16 november tot 15 december.

Bekijk hier het ganse project

De verkaveling kan gezien worden als vijf bouwblokken.

Tesamen wil alle kinderen een leuk Sinterklaasfeest bezorgen

TEMSE – Dit jaar organiseert Tesamen voor Temse voor de derde keer een grote speelgoedinzameling en – bedeling. Door de coronacrisis verloopt die wel anders dan de voorbije jaren.

Het idee ontkiemde toen huisarts Brigitte Caura op huisbezoek vaststelde dat sommige kinderen over een volle kamer speelgoed kunnen beschikken terwijl anderen de ganse dag voor de TV zitten omdat er geen speelgoed voorhanden is.

“Toen is er unaniem beslist om niet langer toe te kijken maar de handen uit de mouwen te steken en zelf iets te organiseren, in afwachting van een meer efficiënte armoedebestrijding”, klinkt het.

Leuk Sinterklaasfeest

Dit jaar is wel een speciaal jaar geworden.

“Ons doelpubliek kan, door corona, niet komen kiezen uit tafels vol uitgestald speelgoed maar krijgt een pakket thuisbezorgd”, stelt Brigitte Caura. “Tegelijk is de nood nooit zo groot geweest. Via eigen kanalen en armoedeverenigingen komen we dit jaar (voorlopig) aan 131 kinderen die we een leuk Sinterklaasfeest willen bezorgen. Enkele pakketten zijn reeds de deur uit en er wordt hard gewerkt om alles tijdig rond te krijgen. We zijn er absoluut van overtuigd dat het ons zal lukken.”

“We willen hierbij de vele gulle gevers danken die dit mogelijk maken en die tonen dat Temse het hart op de juiste plaats heeft. We kregen ook dit jaar veel fantastisch mooi speelgoed. Wie alsnog een bijdrage wil leveren mag nog altijd speelgoed in goede staat afleveren op Kasteelstraat 24.”

In tegenstelling tot vorig jaar kan men niet komen kiezen uit tafels vol uitgestald speelgoed maar krijgt men een pakket thuisbezorgd” (archieffoto 2019)

Binnenkort wellicht ook hondenweides in de deelgemeenten

TEMSE – Met de ingebruikname van de nieuwe hondenspeeltuin in Temse-centrum, vlakbij de Fonteinstraat, stelde oppositieraadslid Bert Bauwelinck (Tesamen) zich de vraag of er ook in de deelgemeenten dergelijke hondenweiden gerealiseerd gaan worden.

“Een belangrijke kanttekening bij de ingebruikname is dat de hondenweide in het centrum eigenlijk nog niet afgewerkt was”
Schepen Tinneke Van Britsom (N-VA)

De voorbije weken waren er via de sociale media een aantal opmerkingen geuit om de nieuwe hondenweide nog te verbeteren.

Brandnetels

“Een belangrijke kanttekening bij de ingebruikname is dat de hondenweide in het centrum eigenlijk nog niet afgewerkt was”, stelt bevoegd schepen Tinneke Van Britsom (N-VA)

“Toen we de omheining geplaatst hadden zijn de hondenbaasjes de weide massaal beginnen gebruiken maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. Er moesten nog speeltuigen voor de honden geplaatst worden, en ook nog zitbanken. Daarom hebben we maar gelanceerd dat ze mocht gebruikt worden. Hebben we een bord met het gebruikersreglement geplaatst. En dat ook gepubliceerd op de gemeentelijke website en onze socials. Maar de weide was nog niet afgewerkt, dus daardoor kregen we ondermeer via sociale media enkele opmerkingen over ontbreken van de zitbanken, over teveel aan brandnetels enzovoort. Maar de weide was dus nog niet volledig afgewerkt.”

Opmerkingen en eventuele verbeteringen mogen trouwens altijd doorgestuurd worden via een mail naar de gemeentelijke dienst Duurzaamheid.

Ook de bereikbaarheid van de hondenweide is voor sommige bewoners een probleem.

Prioriteit

“We dachten inderdaad dat de meeste bewoners naar de hondenweide komen via de dijk”, klinkt het. “Maar ook via de Fonteinstraat zijn er een aantal. Daarom gaan we op het hek aan de Fonteinstraat langs waar de hondenweide ook te bereiken is een bord plaatsen zodat ook langs die zijde duidelijk is waar de ingang is.”

Tijdens de commissie Groen en Leefmilieu stelde raadslid Bert Bauwelinck de vraag of er ook in de deelgemeenten hondenweides gaan gerealiseerd worden.

Loslopende honden

“Onze prioriteit was het centrum omdat hier niks is om de hond even los te laten lopen”, antwoordde Van Britsom. “Maar we merken nu dat in de deelgemeenten de bewoners massaal hun hond los laten lopen in de natuurgebieden, zoals de potpolder en de Roomacker in Tielrode en ook in Steendorp. Maar dat is eigenlijk ‘not done‘. Mensen denken dat dit toegelaten is maar dit is niet zo. Zoals bijvoorbeeld in de potpolder in Tielrode verstoren loslopende honden de fauna en flora. Er zijn da ar ook velden waar grassen of hooi voor koeien wordt geplant en geoogst en daar klagen de boeren dan weer over de loslopende honden.”

“We zijn nu een campagne aan het bedenken samen met Natuur en Bos om ook in de deelgemeenten dergelijke projecten te realiseren. Want het is zo als men bewoners verbiedt om de hond los te laten lopen in de natuur men ook met alternatieven moet komen. In het centrum was het eenvoudig, daar realiseerden we de hondenweide op gemeentelijke grond maar dat kunnen we niet in de deelgemeenten. Maar we zijn er zeker mee bezig.”

Aan de ingang langs de Fonteinstraat komt een infobord

 

 

Ook langs de achterzijde van de hondenspeeltuin, richting Steendorp is een in – en uitgang

 

POLITIE. Voertuig tegen gevel, voertuig tegen verkeersborden

Voertuig tegen gevel – intrekking rijbewijs

Zaterdagnacht 9 november belandde een 19-jarige man uit Temse met zijn voertuig tegen een gevel in de Gentstraat in Tielrode. Er werd eveneens een geparkeerd voertuig aangereden. De man legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Zijn voertuig werd getakeld. De bestuurder werd lichtgewond.

Voertuig tegen verkeersborden – intrekking rijbewijs

Een 36-jarige man uit Temse belandde op de Guido Gezelleplaats met zijn voertuig tegen enkele verkeersborden. De man legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 1,95 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

 

Balustrade trap oud-gemeentehuis zwaar beschadigd

TEMSE – Maandag raakte de arduinen balustrade van de trap van het oud-gemeentehuis zwaar beschadigd door een manoeuvre met een hoogtewerker. Dat schrijft de Facebookpagina Nieuws & Geruchten uit groot-Temse

De gemeentelijke technische dienst kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en te beveiligen met nadar hekken..

Er wordt bekeken om de trap zo snel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Het gemeentehuis is meer dan honderd jaar oud, de gevel van het unieke gebouw werd enige jaren geleden nog gerenoveerd.

Foto's: (C) Franky Polfliet

Heel wat boetes uitgedeeld tijdens gecoördineerde politiecontrole op covid maatregelen, verkeersovertredingen en overlast

TEMSE – De lokale politie Kruibeke-Temse heeft afgelopen zaterdagnacht een extra actie gehouden. De actie startte om 20.OO uur tot zondagmorgen 4 uur. Er werden extra controles gehouden op de covid maatregelen, verkeersovertredingen en overlast.

Er werden 5 personen betrapt in het bezit van drugs. Allen dienden onmiddellijk een minnelijke schikking te betalen van 100 euro. De drugs werden inbeslaggenomen. Tevens waren allen eveneens in overtreding met een covid maatregel.

Er werden 46 PV’s opgemaakt voor het negeren van de covid maatregelen. Er werden vaststellingen gedaan in take away zaken die de coronaregels niet volgden. Er werd ook een covid overtreding vastgesteld in een nachtwinkel.

Er werd een groep jongeren geverbaliseerd die samenschoolden. Na middernacht werden 15 personen beboet omdat men geen geldige redenen had om buiten te zijn.

Er werd ook een voertuig onderschept waarin twee personen zaten. De bestuurder een 30 jarige man uit Ninove werd betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Hij kreeg ook een minnelijke schikking van 100 euro, er werden drugs in zijn voertuig gevonden. De man had geen rijbewijs.

Het voertuig bleek niet verzekerd te zijn. Bij nazicht bleek dat de bestuurder geseind stond voor 3 feiten. De man werd gearresteerd. Het parket werd ingelicht. Zijn voertuig werd inbeslaggenomen. De man mocht na alle verhoren beschikken.

Er werden 19 PV’s opgesteld voor verschillende verkeersovertredingen, oa. parkeren, negeren C1, …
Er werd ook een snelheidscontrole gehouden in de Kasteelstraat en in de Oeverstaat. Hier werden 17 snelheidsovertreders geflitst.

Foto: Shutterstock

Temse op dit moment één van de gemeenten met het laagste aantal besmettingen in het Waasland.

TEMSE – De balans van de tweede coronagolf valt in Temse tot op heden nogal mee. Dat schrijft huisarts Brigitte Caura op haar Facebookpagina. Op dit moment is Temse één van de gemeenten met het laagste aantal besmettingen in het Waasland.

“De vorige weken waren uitzonderlijk hectisch maar stilaan begint het tij te keren” huisarts Brigitte Caura

De Huisartsenkring vraagt wel ondersteuning voor patiënten, zonder mantelzorg, die ontslagen worden uit het ziekenhuis.

Tweewekelijks komt op donderdag de Veiligheidscel van Temse samen om de pandemietoestand in onze gemeente te evalueren en advies te verstrekken omtrent het nemen van bijkomende maatregelen.

De aanwezige vertegenwoordigers van de Huisartsenkring, Hogere Gezondheidszorg, schepencollege, medewerkers Lokaal Bestuur, Politie, Hulpverleningszone Waasland (brandweer), woonzorgcentra en scholengemeenschappen gaven op donderdag 5 november toelichting bij de stand van zaken omtrent corona. Binnen het Waasland is Temse op dit moment één van de gemeenten met het laagste aantal besmettingen.

Cijfers Temse

Van de 33 huisartsen in de gemeente testen er de voorbije twee weken drie positief.

Vanuit de Huisartsenkring werd de klinische problematiek van de pandemie onder de aandacht gebracht: patiënten zonder mantelzorg worden ontslagen uit het ziekenhuis, moeten thuis nog medische zorg krijgen of hebben nood aan ondersteuning en hiervoor is vaak geen oplossing.

Het Lokaal Bestuur onderzoekt de mogelijkheden om lokaal in te zetten op contactopsporing om te helpen bij het brononderzoeken, burgers beter te informeren over de richtlijnen en hen ook door te verwijzen naar ondersteunende dienstverlening (boodschappendienst, DGAT, babbellijn, sociale dienst…)

Inwoners: 183 nieuwe besmettingen in week 44 (laatste week oktober) >< 156 besmettingen in week 43 – in de eerste week van november stelden de artsen een afzwakking vast – opvallend hierbij is de stijging in de oudere leeftijdscategorieën, die tot hiertoe het meest gespaard bleven

In werkelijkheid ligt het aantal besmettingen hoger, omdat personen die besmet zijn maar geen symptomen vertonen, zich niet meer moeten laten testen

Ook de Woonzorgcentra namen de nodige maatregelen in functie van de lokale toestand:

– De Reiger, besmetting: 3 residenten en 4 personeelsleden
– ’t Blauwhof: géén besmettingen
– Huize Vincent: in oktober testten 3 personeelsleden positief en het testen van bewoners is nu volop aan de gang; externe kappers e.d. worden voorlopig niet meer toegelaten

Lagere scholen

In oktober waren er 4 besmette personeelsleden verspreid over 2 scholen en 7 besmette leerlingen over 4 scholen; de verlenging van de herfstvakantie tot en met 15 november zorgt voor verademing bij de directies en leerkrachten. voor ouders zonder enige opvangmogelijkheid blijft de gemeentelijke Buitenschoolse Kinderopvang open; voor de nodige hygiëne wordt meer poetspersoneel ingezet.

Voor anderstalige ouders werd vanuit het Lokaal Bestuur een meertalige visuele infofolder samengesteld en verspreid

Politie

Er werden 82 PV’s uitgeschreven voor corona-overtredingen – ook onder het politiepersoneel zijn besmettingen vastgesteld – het Onthaal in het Politiekantoor is nu enkel op afspraak toegankelijk. De Veiligheidscel concludeerde – op basis van de huidige toestand – dat het nemen van strengere maatregelen dan dié in het burgemeestersbesluit van 29 oktober niet nodig zijn.
Ook gemeenteraadslid/huisarts Brigitte Caura ervaart dat de huisartsen sinds kort in iets rustiger vaarwater terecht gekomen zijn.

“Sinds mijn alarmkreet ‘de dokter verzuipt’ van enkele weken geleden is er veel veranderd”, zegt ze. “De regering heeft de nodige maatregelen genomen om de epidemie in te dijken. Deze keer meer doordacht, met minder absurditeiten en met meer oog voor de psychische aspecten. Je mag je je nu verplaatsen met de wagen om in de natuur te gaan wandelen en sporten en 1 contact thuis ontvangen, alleenstaanden zelfs 2 (steeds dezelfde en niet tegelijk).”

“Ook de woonzorgcentra gaan niet volledig op slot. Beperkt bezoek blijft mogelijk mits naleving van de veiligheidsmaatregelen. In De Reiger zijn vorige week enkele personeelsleden en 6 bewoners positief getest, waarvan er twee ziek zijn. Deze zijn onmiddellijk afgezonderd van de overige bewoners om verdere verspreiding tegen te gaan.”

“De vorige weken waren uitzonderlijk hectisch maar stilaan begint het tij te keren. Sinds vorige week vrijdag zie ik opvallend minder patiënten met luchtwegeninfecties en dus ook minder corona-patiënten. De kentering begon dus een 10-tal dagen na de sluiting van de Horeca, wat beantwoordt aan de verwachtingen. De recente maatregelen én de verlengde vakantie zullen voor een verdere daling zorgen, daar ben ik van overtuigd.

“De balans van deze tweede golf valt in Temse tot op heden nogal mee, persoonlijk heb ik maar weet van 1 overlijden een 3-tal weken geleden. Zelf heb ik 2 patiënten moeten laten opnemen. Beiden werden 1 week na het begin van de griepverschijnselen meer en meer kortademig en hadden nood aan intensieve zuurstoftoediening.”

“Denk dus nooit: het kan mij niet overkomen”, waarschuwt Caura. “Vanaf 50 jaar kan COVID-19 een gecompliceerd verloop kennen met aantasting van de longen. Wie positief getest is dient alert te zijn op volgende risico-signalen: snelle ademhaling en kortademigheid bij inspanning. Bij twijfel: bel je huisarts, deze zal je saturatie komen meten, deze geeft de meest betrouwbare info over je reële ademnood en dient normaal boven de 95 te zijn.”