POLITIE. Verkeersongeval – onmiddellijke intrekking rijbewijs –

Chauffeur botst tegen geparkeerde wagens

Op de Burgemeester Achiel Heymanstraat in Tielrode reed een 26-jarige man uit Temse met zijn voertuig tegen twee geparkeerde auto’s.

De man legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 2,18 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Foto: (C) Shutterstock

 

POLITIE. Heel wat verkeersovertredingen en inbreuken tegen coronaregels vastgesteld tijdens extra politieactie

TEMSE/KRUIBEKE – Op zaterdag 20 en zondag 21 maart tussen 19 uur en 3 uur werden er extra politiecontroles gehouden in Temse en Kruibeke. Deze controles waren gericht op snelheid, alcohol, drugs en nazicht op de naleving van de coronamaatregelen.

Er werden snelheidscontroles gehouden op de N16, Cauwerburg en Krijgsbaan. In totaal werden 1253 voertuigen gecontroleerd op snelheid, hiervan werden er 167 geflitst. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 137 km op de N16.

Procedure ‘Onmiddellijke minnelijke schikking’ 

Een 29-jarige man uit Temse werd betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs kon niet worden ingetrokken omdat hij reeds rijverbod had. Zijn voertuig werd onmiddellijk in beslag genomen. Tevens had zowel de bestuurder als zijn passagiers drugs op zak.

Hiervoor kregen beiden een onmiddellijke minnelijke schikking (OMS) Bij zo’n procedure (OMS) krijgt, wie betrapt wordt op het bezit en gebruik van verdovende middelen, de mogelijkheid om onmiddellijk de boete te betalen. In dat geval vervalt de strafvordering. De drugs worden wel in beslag genomen.

Een 21-jarige man uit Temse werd ook betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Na controle bleek zijn voertuig niet geldig te zijn gekeurd. De jongeman stond geseind.

Op de N16 werd een voertuig onderschept. Een 55-jarige man uit Hamme legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 2,07 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Tijdens de patrouilles werden 30 verkeersovertredingen vastgesteld. parkeerovertredingen, negeren stop bord, gsm-gebruik achter het stuur, bromfietser zonder helm, rijden zonder rijbewijs, onverantwoord rijden, fietsers zonder verlichting, …

Er werden ook 31 Covid PV’s opgesteld, drie voor samenscholing, 27 voor het negeren van de avondklok en één zaakvoerder kreeg een Covid PV omdat zijn zaak na 22 uur nog open was.

Foto: (C) Shutterstock

POLITIE. Pv’s voor overtreden coronamaatregelen

Zeven pv’s voor overtreden coronamaatregelen

De politiezone Kruibeke-Temse heeft afgelopen weekend zeven pv’s opgesteld voor het niet naleven van de coronamaatregelen.

In een woning werden vijf processen-verbaal opgesteld voor het niet naleven van het samenscholingsverbod. Daarnaast werden er ook nog drie processen-verbaal opgesteld voor het niet naleven van de nachtklok.

POLITIE. Meer dan één op drie chauffeurs rijdt te snel tijdens controle

TEMSE/KRUIBEKE – In de periode van 2 tot 10 maart deed de politiezone Kruibeke-Temse snelheidscontroles op zeven locaties. Er werden in totaal 2.029 voertuigen gecontroleerd.

Daarvan reed 32 procent te snel. In de Houtbriel reed meer dan de helft te snel. In de Hogenakkerstraat reed een bestuurder maar liefst 85 km/u, terwijl de toegestane maximumsnelheid 50 km/u is.

POLITIE. Inspecteurs patrouilleerden in het kader van overlastpreventie

Verkeersongeval lichamelijk letsel – Intrekking rijbewijs

Vrijdagnamiddag 5 maart gebeurde op de Krijgsbaan in Temse een kop- staartaanrijding tussen twee voertuigen. De bestuurster, een 50-jarige vrouw uit Temse, werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder, een 19 jarige man uit Temse, legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

GSM achter het stuur

Afgelopen weekend werden er zes bestuurders betrapt tijdens het bellen achter het stuur. Allen kregen ze een onmiddellijk inning van 116 euro.

Overlastcontroles

In het weekend werd er gepatrouilleerd in het kader van overlastpreventie. Er werden vijf personen betrapt op het bezit van drugs. Alle betrokkenen kregen een proces-verbaal en de drugs werd in beslag genomen.

Zes bestuurders werden afgelopen weekend betrapt tijdens het bellen achter het stuur. (foto (C) Shutterstock)

POLITIE. Inbraak in gebouwen volwassenenonderwijs Focus

TEMSE –  Onbekenden hebben ingebroken in de gebouwen van het centrum voor volwassenenonderwijs Focus in de Schoolstraat in Temse.

De deur van het secretariaat werd geforceerd en de burelen werden doorzocht. Er werd een laptop gestolen. De feiten werden dinsdag vastgesteld. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een onderzoek geopend naar de zaak.

(Foto: (C) Shutterstock)

Nieuw intergemeentelijk politiereglement goedgekeurd.

Vanaf 1 april ook GAS-boetes voor verkeer en snelheid

TEMSE – Op de gemeenteraad van 1 maart keurde de gemeente Temse het nieuw intergemeentelijk politiereglement goed. Opvallend hierbij is de toevoeging van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) voor verkeer (stilstaan en parkeren) en snelheid (snelheidsovertredingen 30 en 50 km/u).

“Zo kan de gemeente kort op de bal spelen bij fenomenen die zich voordoen in de gemeente” Politiecommissaris Katty De Bruyn

Tijdens de gemeenteraad van februari werd het nieuw intergemeentelijk politiereglement goedgekeurd waarin ook de aanpassingen van het GAS-reglement werden opgenomen. Het nieuwe politiereglement, dat in


gaat op 1 april 2021, is van toepassing voor de politiezone Temse-Kruibeke.

GAS-reglement

“Het nieuwe politiereglement zal dus ook van toepssing zijn in Kruibeke wat hiervoor niet het geval was”, schetst commissaris Katty De Bruyn. “Dat was niet makkelijk voor onze ploegen op de baan die rekening moesten houden dat in de ene gemeente alles kon en in de andere niks.”

“Een aantal overtredingen zijn nu ook in een GAS-reglement gestoken omdat de capaciteit van het Parket beperkt is”, aldus De Bruyn. “Zo kan de gemeente kort op de bal spelen bij fenomenen die zich voordoen in de gemeente.”

Tijdens de commissiezitting Algemeen Beleid van 24 februari werd een overzicht gegeven van de aanpassingen die werden doorgevoerd. Een belangrijke nieuwigheid in het reglement is de toevoeging van gemeentelijke administratieve sancties voor verkeer (stilstaan en parkeren) en snelheid (snelheidsovertredingen 30 en 50 km/u).

Centrum en dorpskernen leefbaarder

Hiermee maakt het gemeentebestuur werk van de vooropgestelde doelstellingen die in het meerjarenplan werden opgenomen, waarbij wordt ingezet op het bestrijden van kleine criminaliteit en overlast, zowel preventief als repressief. Concreet betekent dit dat de gemeente zelf hinderlijk en foutief stilstaan en parkeren kan bestraffen met een GAS-boete, alsook het bestraffen van snelheidsovertredingen.

Deze aanpassingen sluiten tevens aan bij de implementatie van de snelheidsregimes (zone 30 en 50) en het nieuwe parkeerbeleid die in het mobiliteitsplan in 2020 werden opgenomen. Een ambitieus plan waarmee de gemeente Temse haar centrum en de dorpskernen van de deelgemeenten de komende jaren leefbaarder en verkeersluwer wil maken.

“Bij de uitwerking van het parkeerbeleid werd rekening gehouden met de veelvuldige vragen en suggesties die we hebben gekregen van bewoners en handelaars.” aldus, schepen van mobiliteit Lieve Truyman (N-VA).

Opbrengsten voor verkeersveiligheid

De gemeente wil voluit inzetten op de veiligheid van haar inwoners en investeert daarom in een gloednieuw flitstoestel dat de politie in staat stelt om op eender welke locatie de snelheidsovertreders te vatten.

“Het oude toestel had beperkingen en kon niet worden ingezet op specifieke locaties, zoals bijvoorbeeld op de ventwegen naast de N41 in Elversele”, aldus commissaris De Bruyn.

N-VA fractieleider, Davy De Rijbel, benadrukte dat flitsacties op die locatie, alsook in de dorpskern van Elversele, dringend nodig zijn.

“Fietsers die gebruik maken van het tunneltje onder de N41, riskeren hun leven door de talrijke snelheidsduivels die over de ventwegen zoeven. Het wordt hoog tijd dat zo’n roekeloos rijgedrag aan banden wordt gelegd”, aldus het raadslid.

Vanaf het moment dat het nieuwe intergemeentelijk politiereglement in werking treedt, zullen de inkomsten van de GAS-boetes rechtstreeks kunnen worden ingezet voor de verkeersveiligheid van Temse.

Het volledige reglement kan men binnenkort checken op de websites van de gemeente en de politie.

Afgelopen weekend 18 PV’s uitgeschreven voor negeren avondklok

TEMSE – Afgelopen weekend werden er door de politiezone extra controles gehouden inzake verkeer en toezicht op de naleving van de corona maatregelen.

Er werden 81 ademtesten afgenomen van bestuurders. Twee bestuurders legden een positieve ademtest af. Een 53-jarige man uit Temse diende zijn rijbewijs onmiddellijk af te geven voor 15 dagen De man had 1,56 promille alcohol in zijn bloed.

Een 25 jarige man uit Sint Niklaas legde een positieve speekseltest af. De man reed onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs werd eveneens onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Eén persoon werd betrapt op het bezit van lachgas.

Er werden nog 14 andere overtredingen vastgesteld: zoals geen drager van het rijbewijs, voertuig niet gekeurd, niet dragen veiligheidsgordel,..
Er werden ook 18 COVID PV’s uitgeschreven voor het negeren van de avondklok.

233 wagens geflitst tijdens Verkeersveilige Dag

TEMSE/KRUIBEKE – De politiezone Kruibeke-Temse nam voor de 25ste keer deel aan de Verkeersveilige Dag. Dit ging ook gepaard met snelheids – en alcoholcontroles.

Er werden extra snelheidscontroles gehouden met onderschepping in de Krijgsbaan, Hogenakkerstraat, Houtbriel in Temse en op de Nieuwe Baan in Kruibeke. Er werden in totaal 1588 voertuigen gecontroleerd op snelheid. Hiervan werden er 233 geflitst.

25ste Verkeersveilige Dag

25 bestuurders diende een ademtest af te leggen. Hiervan had één bestuurder iets teveel alcohol in zijn bloed, zijn rijbewijs werd voor 3 uren ingehouden.
Er was één voertuig niet verzekerd en werd inbeslaggenomen. Er werd ook 1 bestuurder betrapt met de gsm in de hand achter het stuur.

COVID overtredingen

In een schuur in Kruibeke werden zeven personen samen betrapt. Ze waren de verjaardag van één van hen aan het vieren. Alle aanwezigen kregen een proces verbaal en ze werden naar huis gestuurd.

Foto: (C) Shutterstock

POLITIE. Chauffeur geflitst aan 100 km/p.u waar 50 toegelaten is

TEMSE – De afgelopen week deed de politiezone Kruibeke/Temse snelheidscontroles op zeven locaties. Er werden in totaal meer dan 2300 voertuigen gecontroleerd.

Daarvan hield 15 procent zich niet aan de maximumsnelheid. In de Doornstraat en Beekstraat in Temse en de Dorpstraat in Elversele was dat zelfs meer dan een kwart van de bestuurders. In de Beekstraat reed een bestuurder meer dan het dubbele van de toegestane 50 km/u.

Foto: (C) Shutterstock

POLITIE. Bromfietser lichtgewond, fietser lichtgewond

Bromfietser lichtgewond

Op het kruispunt van de Cauwerburg met de Orlaylaan in Temse zijn zaterdagnamiddag een auto en een bromfietser in aanrijding gekomen. De 17-jarige bromfietser uit Temse werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.

Fietsster lichtgewond na aanrijding

Op de Nieuwe Baan in Kruibeke kwam het maandagochtend tot een aanrijding tussen een auto en een fietsster. De 51-jarige fietsster uit Temse raakte lichtgewond en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

Foto: (C) Shutterstock

POLITIE. Snelheidscontroles met heel wat overtredingen

17.7 procent rijdt te snel

Deze week deed de politiezone Kruibeke-Temse verschillende snelheidscontroles.

In totaal werden er 3166 voertuigen gecontroleerd. 17,7 procent reed te snel. Het grootste percentage overtredingen werd vastgesteld in de Doornstraat en de Beekstraat in Temse. Daar werd respectievelijk 27,0 en 41,4 procent geflitst.

De hoogste snelheden werden in de Houtbriel en de Hogenakkerstraat geregistreerd. Er reden drie personen meer dan 90 km/u waar maximaal 50 km/u toegestaan is.

Aan de onbemande camera op de Scheldebrug op de N16 reden de afgelopen week 54 voertuigen te snel.

Foto: Shutterstock

POLITIE. Samenscholing in woning met flessen lachgas

Agressieve overtreder coronamaatregelen opgesloten in de cel

TEMSE – Vrijdagavond werden in de Oeverstraat in Temse vier personen samen in een woning aangetroffen. Slechts één van hen was op dat adres ingeschreven.

Er werd voor elk van hen een covid-pv opgemaakt wegens samenscholing. In de woning stonden ook twee flessen lachgas, deze werden in beslag genomen.

Eén persoon reageerde bijzonder agressief naar de politie en werd van zijn vrijheid beroofd wegens weerspannigheid en het verstoren van de openbare orde.

POLITIE. Inbraken, wagen in gracht

Geld gestolen bij inbraken

In de Hollebeek in Temse werd donderdagavond ingebroken. Er werd een raam ingeslagen om de woning binnen te geraken. De woning werd volledig doorzocht. Er werd geld gestolen.

Ook in de Filips de Stoutelaan in Kruibeke werd er ingebroken. Daar werd geld en parfum gestolen.

Bestuurster verliest controle over het stuur, wagen in de gracht

Vrijdagochtend is een bestuurster in de Kerkstraat in Kruibeke de controle over haar voertuig verloren in een bocht die onder water stond. De wagen kwam in de gracht terecht. Twee inzittenden raakten lichtgewond. Het voertuig werd door de takeldienst uit de gracht gehaald.