Wenslijstjes liggen al klaar voor Schouselbroek

Planningsfase voor overstromingsgebied opgestart
TEMSE/STEENDORP – De Vlaamse Waterweg is bezig met de opmaak van de eerste plannen voor een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied in natuurgebied Schouselbroek. Het gemeentebestuur van Temse heeft in dat verband enkele voorwaarden opgesteld in overleg met belangengroepen. De Fonteinvissers die een visput hebben aan het einde van de lange Dreef, naast het huidige dijkpad zijn niet gerust in de plannen.

“We zijn bereid de plannen te overwegen als tegemoet gekomen wordt aan onze inzichten”
Hugo Maes, schepen van Leefmilieu

De plannen om tussen Temse en Steendorp een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied aan te leggen ter hoogte van Schouselbroek zijn al enkele jaren bekend, maar ze worden stilaan concreet. De Vlaamse Waterweg maakte een eerste ontwerp voor een inrichtingsplan van de nieuwe potpolder. “Daarin staan de belangrijkste bouwstenen opgelijst, zoals de ringdijk, een overloopdijk, veiligheidsmaatregelen, sluizen en afwatering naar het achterland”, legt projectcoördinator Stefaan Nollet uit.

“De werken zijn nodig voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij (GOG-GGG). Dagelijks loopt water in en uit het gebied via inwateringssluizen, waardoor slikken en schorren ontstaan. Bij overstromingen loopt het water van de Schelde over een verlaagde overloopdijk het gebied binnen. Daardoor vermindert het gevaar van dijkbreuken langs de Schelde.” Volgens Nollet zouden de werken aan het overstromingsgebied ten vroegste in 2022 kunnen starten. Het dossier zit nog in een voorbereidende fase.

Negen voorwaarden

Op initiatief van schepen van Leefmilieu Hugo Maes (CD&V) vonden voorbesprekingen plaats met alle betrokken belangengroepen in en rond het poldergebied, om hen een kans te bieden opmerkingen te formuleren en voorstellen te doen. “Op basis daarvan hebben we met het schepencollege negen randvoorwaarden opgesteld”, stelt schepen Maes.
“We zijn bereid het plan van de Vlaamse Waterweg in overweging te nemen, als tegemoetgekomen wordt aan onze inzichten. Daaronder valt de sanering van de voormalige stortplaats Ballooi en een aanpassing van de geplande ringdijken om landbouwgrond en privétuinen te bewaren en de Scouselestraat niet te moeten afsluiten. Ook willen we dat het visbestand in vijvers overgebracht wordt naar een andere locatie, en dat de potpolder van Tielrode de komende twintig jaar gevrijwaard wordt van de omvorming tot GOG-GGG.”

Nieuwe visput

Patrick Van Geyt van hengelvereniging De Fonteinvissers is een van de dertigtal vissers die niet gerust is in de plannen. “Zowel over de timing als over de garanties is nog veel onduidelijkheid. Er zou een nieuwe visput kunnen komen aan het waterzuiveringsstation, daar is nog plaats.”

Volgens Nollet is de verhuizing van een visput geen probleem bij de aanleg van het overstromingsgebied. “Het is logisch dat we die vissers een alternatief aanbieden, dat hebben we in Kruibeke ook gedaan. De dijken anders aanleggen lijkt minder haalbaar, omdat dat een grotere kostprijs met zich meebrengt. Het is bij dit soort grote projecten voor omwonenden moeilijk om het eindresultaat voor te stellen, en nu liggen enkel de basiselementen vast. Er volgt nog communicatie.”

(Bron + foto: Dieter Verschooren – HN)

De vissers zijn niet gerust in de plannen. “We hopen op een nieuwe visput aan het waterzuiveringsstation”, aldus Patrick Van Geyt (2e van links).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *