“Fietsers moeten kilometers omrijden”

Fietsersbond vraagt aanpassing plannen overstromingsgebied
TEMSE / WAASMUNSTER / HAMME / MOERZEKE – In het kader van het Sigmaplan zijn grootschalige werken opgestart in de natuurgebieden Groot en Klein Broek. De Fietsersbond dringt erop aan om die plannen te herbekijken. “Er is onvoldoende rekening gehouden met de fietsers.”

“In het nieuwe traject zitten meerdere hoekige bochten wat een garantie is voor ongevallen”
Jozef Van Breuseghem

Het fietspad op de bestaande Durmedijk verdwijnt, in de plaats komt een nieuwe route op de vier meter hoge ringdijk een stuk verder van de rivier. (foto: IF)

Het Sigmaplan moet Vlaanderen beschermen tegen overstromingen. In het kader van dat plan werden dit voorjaar werken opgestart in de natuurgebieden Groot en Klein Broek op de grens tussen Elversele en Sombeke.

“We geven de Durme opnieuw de ruimte om gecontroleerd te overstromen”, legt communicatieverantwoordelijke Carolien Peelaerts van de Vlaamse Waterweg nv uit. “De rivier krijgt een stuk land terug en de dijk wordt landinwaarts opgeschoven. Die ontpoldering moet wateroverlast in de woonomgeving tegengaan. Bovendien zal zich hier zeldzame getijdennatuur van slikken, schorren, geulen en kreken ontwikkelen die een thuis zal vormen voor zeldzame planten- en diersoorten.”Maar niet iedereen is even opgezet met de voorgestelde plannen. Nadat natuurliefhebbers zich eerde al openlijk zorgen maakten over de toekomst, zet nu ook de Fietersbond grote vraagtekens.

“Natuurlijk zijn we niet tegen de doelstelling van het project”, zegt Jozef Van Breuseghem van de Fietsersbond Temse. “Maar de belangen van de fietsers zijn uit het oog verloren bij de opmaak van de plannen.”De fietersvereniging begrijpt niet dat het fietspad landinwaarts moet verschuiven. Recreatief fietsverkeer zal in de toekomst van de nieuwe ringdijk gebruik kunnen maken. ‘Sneller verkeer’ zoals elektrische fietsen en wielrenners kunnen via een geasfalteerde dienstweg het traject afleggen.

“We waren en zijn nog steeds vragende partij om het mooie fietspad op de bestaande Durmedijk te behouden”, zegt gemeenteraadslid in Temse Bert Bauwelinck (SP.A). “Dit moet mogelijk zijn via overbruggingen van de bressen in de dijk. Hier bestaan heel wat voorbeelden van. Als de Durme uit het zicht komt te liggen betekent dit toch een serieuze handicap voor het fietstoerisme.”De fietsersbond van Temse en fietsers uit Hamme en Waasmunster legden zaterdag een deel af van het nieuwe traject.

“Fietsers zullen in de toekomst enkele kilometers moeten omrijden. Bovendien bevat het traject meerdere hoekige bochten wat een garantie is voor ongevallen.”

Bressen te breed
Carolien Peelaerts van de Vlaamse Waterweg nv heeft begrip voor het standpunt van de Fietsersbond. “De bressen zijn evenwel zo breed dat overbruggen gewoon niet realistisch is. We hebben een mooi alternatief uitgewerkt voor de fietsers. Vanop de vier meter hoge ringdijk zal er een mooi uitzicht zijn op dit nieuwe natuurgebied en op de nabijgelegen Durme”, besluit Peelaerts.

Bron: HN/GVA – Tim Van Landeghem

De fietsersbond van Temse legde zaterdag een deel van het nieuwe traject af samen met fietsers uit Hamme en Waasmunster. (foto: Tim Van Landeghem)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *