Aanvraag voor nieuwe verkaveling aan Antwerpse Steenweg

TIELRODE – Momenteel loopt er bij de gemeente een aanvraag het realiseren van een nieuwe verkaveling en het slopen, op het desbetreffende perceel, van de bestaande bebouwing gelegen aan de Antwerpse Steenweg in Tielrode.

De aanvraag voor het perceel aan de Antwerpse Steenweg 146 heeft de bedoeling om het integrale perceel te verkavelen in twee loten, beiden bestemd voor het oprichten van een ééngezinswoning in open bebouwing.

Om deze aanvraag realiseerbaar te maken wordt tevens een aanvraag tot sloping
van de bestaande woning, verhardingen en beplantingen (waaronder vier bomen, niet vergunningsplichtig) opgenomen.

De aanvraag is deels in overeenstemming met de bestemming voorzien in het van kracht zijnde ‘RUP Tielrode’. Hierbij wordt wordt er wel een afwijking aangevraagd op de voorschriften van de ‘zone voor wonen – historische kern
Tielrode’, dit op vlak van de ‘bouwvorm’, ‘perceelsbreedte’, ‘inplanting van de zijgevels/voorgevels’. De aanvraag is wel in overeenstemming met de gerealiseerde bouwtypologie in de onmiddellijke omgeving.

Door de positionering van de zijdelingse perceelsgrenzen is een met de straat evenwijdige voorgevellijn niet wenselijk of mogelijk. De voorgevellijn werd ingetekend rekening houdend met de positie van de zijdelingse perceelsgrenzen en de positionering van de woning aan nr. 144.

Tevens laat dit de mogelijkheid om de bestaande hoogstammige boom op lot 1 (in de voortuinstrook) te behouden, indien dit bouwtechnisch mogelijk is, gelet op de constructie van een woning op lot 1.

Het openbaar onderzoek voor de aanvraag loopt tot 23 maart. De aanvraag kan u gaan bekijken bij de dienst Ruimtelijke Ordening in AC De Zaat. Of u bekijkt de volledige aanvraag hier.

Indien mogelijk kan de hoogstammige boom (links op de foto) bewaard blijven (foto: Google Street View)
Op het perceel zouden twee woningen met carport gebouwd worden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *