POLITIE. Intrekking rijbewijzen, aanrijding met vlucht en flitsresultaten

Intrekking rijbewijzen

Tijdens een controle op de Markt in Temse, legde een 65-jarige man uit Temse een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 2,02 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

In de Heirstraat in Kruibeke werd een bestuurder betrapt die reed onder invloed van drugs. Hij legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Op De Krijgsbaan in Temse werd een 53-jarige vrouw uit Kruibeke onderschept met haar voertuig. De vrouw was aan het gsm’en achter het stuur. Er werd een ademtest afgenomen, zij bleek onder invloed te zijn van alchol. Haar rijbewijs werd 3 uren ingehouden.

Aanrijding met vlucht – onder invloed van drugs en alcohol

In de Schoolstraat in Temse reed een 30-jarige man u Temse tegen een geparkeerd voertuig en vluchtte. Een getuige had dit opgemerkt en zag de bestuurder naar een parking rijden in de Paterstraat, daar had hij ook nog een boom aangereden. Een Patrouille kon de man oppakken. Hij legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 3,06 promille alcohol in zijn bloed had. Tevens legde hij een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Flitsresultaten

Bij flitscontroles in de Doornstraat werden 280 chauffeurs gecontroleerd, daarvan liepen er 32 tegen de lamp wegens te hoge snelheid. In de Heirstraat in Kruibeke werden maar liefst 102 van de 296 geflitst.

Nieuwe Seniorenmobiel voorgesteld

TEMSE – Op woensdag 5 oktober werd het nieuw wagenpark van Lokaal Dienstencentrum ’t Achterpoortje voorgesteld. Lokaal dienstencentrum (LDC) ‘t Achterpoortje is een laagdrempelige ontmoetingsplek en maakt deel uit van Welzijnsvereniging Sleutelzorg Temse.

Het zorg- en dienstverleningsaanbod van het LDC bestaat onder meer uit vervoer op maat, een sociaal restaurant, het organiseren van ontmoeting en activiteiten, het verlenen van info en advies en het bieden van hulp bij het dagelijks leven en buurtgericht werken.

Lokale sponsors

Het vervoer op maat, beter bekend als vervoersdienst ‘Seniorenmobiel’, staat ter beschikking van personen die, omwille van een hoge leeftijd of de aanwezigheid van een beperking, moeilijkheden ondervinden bij verplaatsingen. Recent werd, in samenwerking met Special ad en door de steun van lokale sponsors, het wagenpark vernieuwd.

“Wij schenken voertuigen aan organisaties en instanties, waarbij de focus ligt op jeugdzorg, armoedebestrijding en andersvalidenwerking”, vertelt zaakvoerder Wim Ivens van Special ad.

Door het engagement van de lokale handelaren wordt verantwoord ondernemen erg zichtbaar en kan op een kwaliteitsvolle manier de ondersteuning bij verplaatsingen aan de Temsenaren worden gegarandeerd. Veilig, comfortabel en makkelijk.

Geld voor goed doel

De vervoersdienst bestaat al sinds 2013. Huidig burgemeester Hugo Maes, toen nog schepen, zette nog mee zijn schouders onder het project.

Woensdag werden de nieuwe wagens voorgesteld in het bijzijn van alle lokale ondernemers die elk hun steentje bijdroegen.

“We gaan nog een stapje verder en we schenken bij elk gerealiseerd project 2.500 euro aan een goed doel in de regio”, vertelt Wim. Er werd gekozen om het bedrag op te splitsen en twee vzw’s uit Temse 1.250 euro te schenken. Voedsaam vzw, een sociaal logistiek voedsel depot, was een van de gelukkige. “We zijn heel enorm dankbaar, alle kleine beetjes helpen. Dit helpt onze verdere uitbreiding weer een stap vooruit”, klonk het bij coördinator Erik Beirens. Ook hulporganisatie Temse Schenkt vzw mocht 1.250 euro in ontvangst nemen. “De vraag om hulp van minderbedeelden uit de gemeente stijgt zienderogen. Alle hulp is meer dan welkom”, vertelt stichter Juul De Cock.

(C) HN/Pieter Van Hecke

Politiezone nam deel aan flitsmarathon

TEMSE/KRUIBEKE – De politiezone Kruibeke-Temse nam afgelopen woensdag deel aan de nationale flitsmarathon. Zij hielden op verschillende plaatsen in de zone snelheidscontroles.

Er werden in totaal 1.777 voertuigen gecontroleerd waarvan er 251 te snel reden. Aan de flitspalen op de N16, Scheldebrug en N41 werden 43.983 voertuigen gecontroleerd, hiervan mogen 24 bestuurders weldra een bekeuring in de bus verwachten.

Flitscontroles in zone 30 niet opgeschort

Burgemeester spreekt berichten op sociale media tegen

TEMSE – De voorbije week werd via diverse sociale media kanalen het gerucht verspreid dat de politiezone Kruibeke-Temse gestopt zou zijn met met flitscontroles in de diverse zone 30 in het de centrumgemeente en de deelgemeenten. Burgemeester Hugo Maes spreekt dit tegen als antwoord op een vraag van onze redactie.

“De politie zou zich niet meer opstellen in de zones waar met de gekte van zone 30 en de speedfobie de kans bestond dat je in die zotte zone het geld uit je zakken werd geklopt,” staat te lezen in het bewuste bericht.

“…Gelukkig maar zou ik zeggen: in deze dramatische tijd van toenemende armoede mogen we ons gelukkig prijzen dat de bevolking en weggebruikers niet verder met die gekte gepest worden. Het openbaar gerucht gaat dat met de komst van burgemeester Hugo Maes de logica terug is gekeerd”, besluit de schrijver van het bericht.”

“Ik weet niet waar iedereen zijn waarheid haalt op de sociale media”, regeert Hugo Maes (CD&V). “Ik heb ook geen zin om op alles wat op Facebook gepost wordt te reageren. Als iedereen zich aan de opgelegde snelheden houdt, moet men toch geen boete vrezen.”


Ook in Elversele zal blijvend gecontroleerd worden op de snelheid in het dorpscentrum.
Foto: (C) Fietsersbond Temse

Wegen en Verkeer wil niet buigen voor bezorgdheden rond het afsluiten van straten aan N16

TEMSE – Wegen en Verkeer (AWV) gaat niet in op de vraag vanuit het gemeentebestuur om de Secretaris-Generaal Boereboomstraat en de Laagstraat open te houden. De voorbije weken ontving de gemeente Temse meerdere bezorgdheden met betrekking tot het afsluiten van de Secretaris-Generaal Boerenboomstraat en de Laagstraat, alsook over de lichtenregeling van het kruispunt.

“Alle niet-lichtengeregelde aansluitingen maken deze weg onveilig en kan leiden tot ernstige ongevallen”
Wegen en Verkeer

In het verleden heeft het gemeentebestuur officieel bezwaar ingediend voor het afsluiten van deze twee straten. Om deze bezorgdheden te bespreken, vond er op dinsdag 4 oktober een gesprek plaats met AWV, het Lokaal Bestuur Temse en de hulpdiensten.

Levens redden

Burgemeester Hugo Maes en schepenen Lieve Truyman en Stephan Van der Gucht hebben tijdens dit overleg opnieuw het standpunt verdedigd om beide zijstraten niet af te sluiten.

“De Laagstraat afsluiten, zorgt ervoor dat TTS-zone slechts één toegang heeft en dit voor het grootste bedrijventerrein van Temse (230 ha) waar ca. 200 bedrijven zijn gehuisvest en 5000 mensen werken. Geen ideaal scenario. De hulpdiensten delen deze bezorgdheid, tijdig hulpverlenen kan levens redden”, klinkt het bij burgemeester Maes.

“Kijken we naar de Secretaris-Generaal Boereboomstraat, dan is het afsluiten van deze straat nefast voor de landbouwers die van en naar hun velden rijden, alsook voor de bewoners die in het noorden van Tielrode wonen. Deze maatregel zorgt voor moeilijke manoeuvres, langdurige omleidingen en onveiligheid in de smalle landelijke straten. Tevens is het onbegrijpelijk dat men deze straat afsluit terwijl men de inrit aan de Smesstraat openlaat.”

AWV neemt akte van de bezorgdheden die er leven, maar wijst op het statuut van de N16 (= een primaire weg I ) met de daarbij horende maatregelen en consequenties.

Rijbewegingen monitoren

Dit houdt in dat de N16, na de autostrades, de vlotste gewestweg moet zijn met als voorkeur een maximale constante snelheid van 90 km. Alle niet-lichtengeregelde aansluitingen maken deze weg onveilig en kan leiden tot ernstige ongevallen.
Voor de Laagstraat werkt AWV voor de hulpdiensten maatwerk uit.

De lichtenregeling aan het kruispunt wordt tegen november op punt gesteld, zodat de kinderfoutjes eruit gehaald worden.

AWV heeft goede contacten met de belangenverdedigers van de landbouwers en gaat met hen ook in contact om een zo goed mogelijke oplossing uit te werken.

“AWV blijft weliswaar bij het standpunt om beide straten als proefproject af te sluiten. Tijdens de proefperiode van 6 maanden gaat AWV de nodige metingen doen via het smartcity programma Be-Mobile. Dit programma kan terug in de tijd gaan om zo de rijbewegingen te monitoren van vóór de proefperiode. De gemeente heeft specifiek gevraagd om ook de effecten op de lokale wegen mee te nemen, waarmee AWV zich engageert.”

Daarnaast gaat AWV ook simuleren wat de draaimanoeuvres en de effecten zijn wanneer ook de Smesstraat ter hoogte van de N16 wordt meegenomen in het proefproject. Als de draaimanoeuvres voor vrachtwagens niet lukken, zal deze straat open moeten blijven in functie van de bedrijven in de Smesstraat.

“Er is vanuit AWV het engagement genomen dat het proefproject pas van start gaat nadat de programmatie van de lichtenregeling helemaal op punt staat en dit voorafgaand aan een goede en tijdige communicatie, zodat niemand voor verrassingen komt te staan”, stelt Hugo Maes. “Een proefperiode heeft als pluspunt dat de pijnpunten blootgelegd worden, waardoor het duidelijk wordt waar er bijgestuurd moet worden.”

Familie De Ben heeft eerste viergeslacht

TEMSE – Op 14 juli 2022 kregen Robin De Ben (30 jaar) en Shana Haegeman een zoontje, Nolan De Ben. De geboorte zorgt voor een eerste viergeslacht in de familie.

De kleine Nolan brengt heel wat vreugde in de familie De Ben: De kleine spruit zorgt voor het eerste viergeslacht in de familie. Overgrootvader Theophiel (88 jaar), grootvader Marc (55 jaar) en de ouders zijn heel fier en blij met het viergeslacht.

Maria en Achiel vierden diamanten huwelijk

TEMSE – Steendorpenaren Achiel De Bock en Maria Boodts vierden hun diamanten huwelijk. Schepen Wim Van Rossen (Open VLD) zorgde voor een feestelijke ontvangst in het oud-gemeentehuis.

Het echtpaar woont al 60 jaar in Steendorp. Achiel was er de ‘bekende postbode’ en tuiniert nog altijd graag. Maria verzorgde het huishouden, naaide, deed veel vrijwilligerswerk zoals KAV, Kind en Gezin, vormselcatechese geven en bejaarden bezoeken. Ze hebben 2 kinderen en 6 kleinkinderen.

Bollen aan hoogspanningslijn maken storend lawaai: Elia belooft oplossing tegen midden 2023

TEMSE – Netbeheerder Elia krijgt ook in Temse regelmatig meldingen over storende geluiden afkomstig van hoogspanningslijnen die over de gemeente lopen.

“Na onderzoek blijken bepaalde rood-witte bebakeningsbollen verantwoordelijk voor het storend geluid te zorgen. Hier zijn gelukkig geen veiligheidsrisico’s”, legt woordvoerder Pieter Verlaak uit. Elia gaat de bollen dan ook vervangen.

De hoogspanningskabels kunnen bij wisselende weersomstandigheden al eens een knetterend maken door elektrische ontladingen. Netbeheerder Elia heeft intussen nieuwe en duurzame bebakeningsbollen aangekocht om de oude exemplaren te vervangen. Door de nieuwe exemplaren wordt geluidshinder vermeden.

Midden volgend jaar

De rood-witte bollen hangen aan sommige hoogspanningslijnen om deze beter zichtbaar te maken voor vliegverkeer.

“De bebakeningsbollen moeten handmatig van een hoogspanningslijn worden afgehaald of gemonteerd. Dit gebeurt door monteurs die in een bakje onder aan een helikopter hangen”, vertelt Verlaak. “Elia zal hiervoor de gespecialiseerde Franse firma Airtelis inschakelen. Overal in Europa worden hoogspanningslijnen voorbereid op de energietransitie. Door dit druk werkschema kan de aannemer de werken in uw buurt ten vroegste vanaf midden 2023 uitvoeren.”
(Bron: HN/PVH)

Lokaal bestuur krijgt onderscheiding voor TrageWegenBeleid

TEMSE- Op dinsdag 4 oktober 2022 werden voor de eerste maal de Tragewegenawards uitgereikt. De Provincie Oost-Vlaanderen wil daarmee de lokale besturen in de kijker plaatsen die actief bezig zijn rond dit thema. Temse, Hamme en Lebbeke vielen in de prijzen.

Trage wegen zijn paden bedoeld voor langzaam verkeer, zoals voetgangers en fietsers.

“Temse, Hamme en Lebbeke zijn de verdiende winnaars van de tragewegenawards”, aldus gedeputeerde Riet Gillis. “De drie gemeenten voeren een zeer actief tragewegenbeleid, dat ook andere gemeenten kan inspireren om nog meer in te zetten op trage wegen. Op die manier kunnen we een provinciebreed netwerk van trage wegen ontwikkelen tegen 2025.”

De winnaars krijgen elk een bedrag van 1 500 EUR om te besteden aan het inhuren van een foodtruck op een tragewegenevenement. De winnende gemeenten krijgen ook een bordje om te bevestigen in het gemeentehuis of op een andere plek in de gemeente.

Awards

15 Oost-Vlaamse lokale besturen dienden hun kandidatuur in voor één of meerdere awards. Een jury selecteerde drie gemeenten per award. Waarna Temse, Hamme en Lebbeke gekozen werden als winnaars.

Temse kreeg een Lifetime Achievement award omdat men al lang en intensief aan het tragewegenbeleid werkt. Sinds 2001 heeft het gemeentebestuur een netwerkvisie opgemaakt en leggen ze elk jaar een paar wegjes aan.

directeur Marc Cromheecke van de Provincie reikt de award uit aan medewerkers Magda Bonnarens en Ann Lagaert, medewerkers van lokaal bestuur Temse
(C) Provincie Oost-Vlaanderen)

Pilootwagen Waasland organiseerde Vlaams kampioenschap WAOD in Elversele

ELVERSELE – Zondag 2 oktober organiseerden Geert Flies en Sandra De Vriese van Pilootwagen Waasland in Elversele het Vlaams kampioenschap WAOD.
Start en aankomst was op de Legen Heirweg aan café Hof Van Appelsvoorde. De renners moest elke ronde de heuvel van de Burggravestraat verteren.

“We zijn tevreden met de opkomst voor de verschillende wedstrijden”, stelt organisator Geert Flies. “De renners maakten er een leuk kijkstuk van.”

Bij de Elite 3 Masters A boekte Stijn Goolaerts uit Willebroek zijn achtste overwinning. Hij werd meteen ook tot Vlaams Kampioen gekroond.
Bij de Masters B won Kristof Reniers uit Lede. De andere wedstrijden bij de categorie C/D werden gewonnen door Patrick Bobelijn en Sylvia Debboudt.

De organisatie is ook al bezig met de voorbereiding voor de Sinksenkoers in Temse-centrum die doorgaat op 28 mei volgend jaar. Dit nadat Wielerbelangen Temse in juni dit jaar besliste om de handdoek in de ring te gooien en geen Sinksenkoers meer te organiseren.

Meer foto’s, klik hier

Winnetou blikt met Paul Jambers terug naar de tijd van motorclub de Grave Diggers

STEENDORP/PUURS-SINT-AMANDS – Vanavond bekend volk afkomstig uit Steendorp in beeld op VTM. In de elfde aflevering van het tv-programma ‘Jambers, het leven gaat voort’, reconstrueert Paul Jambers het levensverhaal van onder meer Winnetou, president van de Militaire Vriendenkring de Green Pirates.

De eerste ontmoeting vond plaats in de zomer van 1991, toen Paul een reportage maakte over het gesloten leven van de bikers. Winnetou was in die tijd de president van de motorclub Grave Diggers en liet na lang onderhandelen Paul Jambers toe in zijn clubhuis, waar zijn wil wet was en alleen hij besliste wie er lid kon worden. Winnetou liet toen enkele uitdagende uitspraken noteren: ‘Mensen die ons respecteren, laten we met rust. Mensen die beginnen te malen, laten we niet met rust.’

Soldatenleven

Meer dan twintig jaar later heeft Paul Jambers opnieuw afspraak met Winnetou. Niet in het clubhuis van de Grave Diggers, want hij maakt niet langer deel uit van het bikerswereldje. Paul Jambers wil weten hoe er een einde aan is gekomen, wat de periode van de Grave Diggers voor hem betekent en of Winnetou er vriendschappen aan heeft overgehouden.

Begin jaren ’90 liet Paul zich rondleiden in het Piratennest, het clubhuis van de militaire vriendenkring Green Pirates die Winnetou heeft opgericht.

Het interieur staat volledig in het teken van piraten en de piraterij. Het is een plek waar ook vrienden en familie samenkomen. Het groepsleven blijft duidelijk belangrijk. Dat is ook één van de redenen waarom Winnetou elke winter een kamp organiseert waar gedurende zestien dagen het soldatenleven wordt nagedaan. In de zomer maakt hij met zijn Green Pirates een boottocht van drie weken langs de Belgische kanalen en rivieren. Als commandant neemt hij de leiding over deze operaties. (Bron: TV-VISIE)

Uitzending: Dinsdag 4 oktober 21.50 uur VTM

Winnetou vanavond te zien bij Jambers op VTM

Kaashandel Nathalie uit Tielrode is kampioen ‘Zwitserse Gruyère kennis van België’

TIELRODE/BRUSSEL – Afgelopen weekend nam Kaas en Zuivel Nathalie van zaakvoerder Nathalie Van Kerckhove uit Tielrode deel aan het Belgische Kampioenschap Kaasmeester van het jaar. Nathalie sleepte de titel niet in de wacht maar won wel de eerste prijs voor ‘Zwitserse Gruyère kennis van België’

De wedstrijd, georganiseerd door de Federatie van Kaasmakers van België, vond plaats in de Gare Maritime op de site van Tour et Taxis in het kader van Eat Brussels. De jury bestond uit Belgische en buitenlandse kaasprofessionals en vertegenwoordigers van andere levensmiddelenberoepen (restauranthouder, banketbakker, wijnschenker, enz.).

Ze won de eerste prijs voor ‘Zwitserse Gruyère kennis van België’ “
Nathalie tijdens de wedstrijdVijf kandidaten streden in acht rondes om de titel van eerste kaasmeester van België 2022. Natalie nam het op tegen kaashandelaars uit Luik, Brussel en Bastenaken.

“De deelname aan de wedstrijd ‘Eerste kaasspecialist van België’ was een heel leerrijke ervaring”, vertelt Natalie. “Uit een selectie van kandidaten hebben we ons kennen en kunnen moeten bewijzen tegenover elkaar tijdens het Eat Brussels evenement in Brussel. Helaas konden we geen podiumplaats in de wacht slepen.”

“Wel konden we een trofee en de eerste prijs voor ‘Zwitserse Gruyère kennis van België’ “ mee naar Tielrode nemen”, klinkt het fier. “Tijdens deze wedstrijd moesten we blind proeven en was er biertasting, versnijdingstechnieken en presentatie. We zijn heel fier wat we met ons team hebben bereikt. Voor ons zijn we Belgische kampioen in de ‘Zwitserse-kazen-kennis’.”

Nathalie staat elke vrijdag op de wekelijkse markt in Temse.

Geen draagvlak voor het afsluiten van de Laagstraat en S.G.Boereboomstraat van de N16

Gemeentebestuur en politie heeft overleg met AWV op 4 oktober

TEMSE – TTS Ondernemingsclub, VOKA Waasland, Unizo Temse en Ondernemend Temse protesteren tegen de intentie van Wegen en verkeer (AWV) om de Laagstraat af te sluiten. Bedrijfsgilde Wase-Scheldekant het Landbouwoverleg Temse reageren op het afsluiten van de SGBoereboomstraat. Komende dinsdag 4 oktober is er opnieuw overleg tussen het gemeentebestuur en Wegen en Verkeer.

Tijdens het ondernemersoverleg van 29 september tussen het Gemeentebestuur Temse en de ondernemersverenigingen: Ondernemend Temse, TTS Ondernemingsclub, Unizo Temse en Voka Waasland kwamen de werken aan het kruispunt N16 / Hoogkamerstraat uitvoerig ter sprake.

De lichtenreling is nog niet optimaal, hieraan moeten nog aanpassingen gebeuren om de doorstroming vlotter te laten verlopen. Ook de wegmarkering die de automobilist de juiste richting moeten wijzen, ontbreken nog op dit moment.

Laagstraat

Voorzitter van de TTS Ondernemersclub, Roland Van Gasse en bestuurslid van Ondernemend Temse, Phillip Van Robbaeys overhandigden aan burgemeester Hugo Maes een petitie met 227 handtekeningen die tegen de afsluiting van de Laagstraat zijn. Deze handtekeningen kwamen uit 66 verschillende bedrijven

“Het is totaal onaanvaardbaar dat de Laagstraat ter hoogte van de N16 volledig wordt afgesloten”, klinkt het bij de beide voorzitters. “Door de afsluiting kanaliseert men alle verkeer langs het nieuw aangelegd kruispunt van de Hoogkamerstraat om TTS te bereiken. Dit geldt ook voor zo voor de hulpdiensten. TTS is één van de grootste industriegebieden in Vlaanderen waar meer dan 3000 mensen werken, een vlotte bereikbaarheid, ook in calamiteiten is hier zeer belangrijk. Op dat bewuste kruispunt zijn sinds het ontstaan van het industriegebied in de jaren ’70 nog geen ongevallen gebeurd.”

SGBoereboomstraat wordt ook afgesloten

Ook tegen het afsluiten van de SGBoereboomstraat komt protest. De bedrijfsgilde Wase-Scheldekant, een lokale structuur van de Boerenbond die alle lokale leden land- en tuinbouwers uit Kruibeke en Temse groepeert , het gemeentelijk landbouwoverleg van Temse en een groot aantal bewoners van Tielrode laten van zich horen.

“Door de afsluiting van deze straat zal al het zwaar verkeer van landbouwvoertuigen en tractoren zich langs de Hoogkamerstraat moeten verplaatsen”, stelt de Bedrijfsgilde.

Begrijpen wie begrijpen kan/wil …

“Het kruispunt N16 – SGBoereboomstraat wordt zowel voor indraaiend als uitdraaiend verkeer gesloten”, aldus burgemeester Hugo Maes. “Honderd meter verder laat AWV wel de Smesstraat open voor indraaiend verkeer. Hier onstaan gevaarlijke conflicten voor automobilisten en dit ook in combinatie met de fietsers, die zich langs de Smesstraat naar Tielrode willen begeven en de indraaiende automobilisten die van de N16 willen afdraaien richting het benzinestation.”

Negatief Advies van het college van burgemeester en schepenen

In zitting van 7 april 2021 gaf het college van burgemeester en schepenen al een negatief advies inzaken een omgevingsvergunningsaanvraag van AWV over het afsluiten van Laagstraat/N16 en N16/SGBoereboomstraat.

“De verkeersonveiligheid en overlast in de andere straten die door deze afsluiting verkregen wordt, is veel groter dan bij het openlaten van deze kruispunten.”

Bijkomend overleg op 4 oktober.

Het gemeentebestuur van Temse en de lokale politie zitten komende dinsdag 4 oktober samen met AWV.

Agendapunten :

afsluiten Laagstraat en SGBoereboomstraat
manier van evalueren n.a.v. het afsluiten
bijsturen van de lichtenregeling

Voorzitter van de TTS Ondernemersclub, Roland Van Gasse en bestuurslid van Ondernemend Temse, Phillip Van Robbaeys overhandigden een petitie met 227 handtekeningen die tegen de afsluiting van de Laagstraat zijn aan burgemeester Hugo Maes en schepen van Mobiliteit Lieve Truyman