Regen zet kleine domper op feestvreugde tijdens Sleutelbraderij

Ondanks de regen, die enige tijd spelbreker was tijdens de 36e Sleutelbraderij, was er toch wel wat belangstelling voor het feestelijke gebeuren in de Kouterstraat, Vrijheidstraat en August Wautersstraat. De organisatie maakt er al enige jaren een erezaak van om een BV uit te nodigen. Dit jaar was Ex-K3 Kathleen de eregast. Tot groot jolijt van vele kinderen.
Meer foto’s, klik hier
Sleutelbraderij Temse 2015
Ex-K3 Kathleen was dit jaar de eregast tijdens de Sleutelbraderij.

 

Temse is eindelijk Fair Trade Gemeente

De kogel is door de kerk. Temse behaalde de titel van Fair Trade Gemeente.

De trekkersgroep, Monique Vermincksel, Raf Pauwels , Els Vercauteren en Veronique Cordier, die ijverden voor het halen van de titel, legden een mooi parcours af en zetten met het behalen ervan een eerste mijlpaal.

De uitreiking van de titel door de trekkersgroep en het gemeentebestuur gebeurde tijdens een feestzitting in de feestzaal van het gemeentehuis.Gastspreker van de avond was VRT-journalist en – Afrikakenner Peter Verlinden. De muzikale omlijsting was in handen van de groep New Rising Sun.

‘Toen de trekkersgroep vroeg of het gemeentebestuur zich wou engageren om Fair Trade Gemeente te worden was dat evident’, aldus schepen van Ontwikkelingssamenwerking Hugo Maes (CD&V) ‘Wie is er niet voor eerlijke handel ?  Ondertussen drinken we in AC De Zaat Fair Trade koffie van Max Havelaar,  verkoopt JOC De Nartist fairtrade-chips, fruitsap en wijn en biedt theaterzaal Roxy fairtrade-fruitsap aan.

De trekkersgroep, Monique Vermincksel, Raf Pauwels , Els Vercauteren en Veronique Cordier legden een mooi parcours af en zetten met het behalen van de titel een eerste mijlpaal.

Temse in de 29e gemeente in Oost-Vlaanderen die de titel in de wacht sleept.

Naast de gemeente engageren diverse handelaars, horecazaken, verenigingen, landbouwers en scholen zich om fairtradeprodukten te gebruiken of te verkopen.

Zo koopt fotoclub After4 Fair Trade wijn, fruitsap en chips voor de receptie van hun fototentoonstelling.

Freinetschool De Kolibrie uit Tielrode organiseert regelmatig Koli-kaffees met fruitsappen van eerlijke handel.

De trekkersgroep doet ook een oproep naar vrijwilligers om mee te werken.

Meer foto’s, klik hier

Temse Faire Trade Gemeente 2015
Vooraan v.l.n.r.: Monique Vermincksel, Els Vercauteren, Raf Pauwels, schepen Hugo Maes. achteraan v.l.n.r.; Nele Van Haver, provinciaal gedeputeerde Eddy Couckuyt en VRT-journalist Peter Verlinden

Ravotten tijdens de Buitenspeeldag

Honderden kinderen konden zich op het SpeGTplein weer uitleven tijdens de Buitenspeeldag.  De dag werd begin april uitgesteld omdat  door regen en wind de veiligheid van de kinderen niet gegarandeerd kon worden.

Er waren tal van leuke activiteiten  zoals grime, voetballen, krijttekenen, buttons maken, zandkastelen bouwen, een ballonwedstrijd en sportinitiatie. Er stonden ook enkele springkastelen.

Meer foto’s, klik hier

Buitenspeeldag 2015

Opendeurweekend brandweerpost Temse

Komend weekend 12 en 13 september vinden weer de vijfjaarlijkse opendeurdagen plaats bij Brandweerpost Temse aan de Kasteelstraat 16.

Zowel zaterdag (van 13 – 17 uur), als zondag (van 10 – 18 uur) zijn er diverse demo’s met ondermeer bevrijdingstechnieken, frietketelbrand, duikteam, gaspakkenteam, reddingshonden en redding op grote hoogte. Op beide dagen is er ook een staticshow met voertuigen. Zaterdag is er vanaf 22 uur een fuif waarop iedereen welkom is. Zondag is er een oldtimershow en – rondrit.

Brandweer 2015

Boerenmarkt met animatie voor jong en oud

Op de terreinen van de Vleeshoeve was er de 14e editie van de Land – en Tuinbouwmarkt.

Men kon er terecht om land- en tuinbouwproducten te ontdekken. Er was ook een menwedstrijd, een roofvogelshow en een demonstratie schaapdrijven. Kinderen konden er onder meer gratis op een pony rijden en op het ‘vliegend tapijt’. Er was ook een hoefsmid aan het werk. Men kon ook een ritje maken met de huifkar.

Ook Bellenman Gerard Vercauteren was net zoals de voorbije jaren van de partij.

Meer foto’s, klik hier

Boerenmarkt Temse 2015

Bouwmaatschappij van Temse heet voortaan ‘WoonAnker’

Huisvestigingsmaatschappij wil zich profileren als maatschappij die meer doet dan enkel woningen bouwen.

Ook nieuw woonzorgproject De Brabander voorgesteld

TEMSE/TIELRODE – De Bouwmaatschappij van Temse schrijft geschiedenis. Ter gelegenheid van de eerste Dag van de Huurder werd een nieuwe naam en een nieuw logo voorgesteld. Daarnaast werd ook het nieuwe woonzorgproject  ‘De Brabander’, in Tielrode belicht. Dit in aanwezigheid van Vlaams minister Van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V)

WoonAnker logo 2015 De Bouwmaatschappij van Temse werd opgericht in 1922. Nu in 2015 krijgt de sociale  huisvestingsmaatschappij een nieuwe naam: ‘Woonanker, Thuis in Temse’

‘ Heel wat mensen zullen zich afvragen waarom we de naam nu zo nodig wijzigen’, aldus  voorzitter Koen de Clercq. ‘De bevolking spreekt al decennialang over ‘De Bouwmaatschappij’. Maar dat is het nu net. We willen niet langer bekeken worden als maatschappij die bouwt, met andere woorden enkel stenen op elkaar stapelen en daar mensen in laten huizen. We zijn aan het evolueren naar een echte woonmaatschappij die vooral de focus legt op samen wonen, samen leven en leefbaarheid.

Temse en de fierheid van de Temsenaar is sterk verweven in de nieuwe naam en het logo.

‘We maken onder de naam ook nog gebruik van de ‘baseline’ “Thuis in Temse” waardoor we willen verwijzen een echte thuis te willen creëren voor de bewoners’, weet De Clercq.

‘In het logo vind men en huis terug, een stralend gelukkig gelaat, een boot , de Schelde, een anker, en zelfs een knipoog. Het is een fris jong logo die de toekomst een positieve stroming zal meegeven.’

Naast de bekendmaking van de nieuwe naam en het nieuwe logo werd ook het nieuwe woonzorgproject De Brabander ‘ belicht.

Het project wordt gerealiseerd op de site van de voormalige Mouterij, langsheen de Antwerpse steenweg in Tielrode, tegenover RVT Huize Vincent.

WoonAnker_project De Brabander 2015
Woonzorgproject De Brabander

Daarbij wordt er een nieuw bouwvolume gerealiseerd en wordt de voormalige Mouterij gerenoveerd.

De Mouterij was vroeger eigendom van familiebrouwerij de Brabander’, klinkt het bij Koen De Clercq.  ‘Ik wil iedereen gerust stellen, we gaan het gebouw niet afbreken, maar het grondig  renoveren en het zijn eigenheid laten bewaren.’

De Mouterij wordt als het ware een eye-catcher en zal langs de buitenzijde zijn historisch karakter behouden.  Het zal binnen wel aan de bepaalde regelgeving voldoen (brand, EPB enz…)

Het gloednieuwe woonzorgproject omvat 30 sociale assistentieflats, 9 bejaardenappartementen en 5 gewone flats.

De verschillende woningen zijn noord-zuid gericht, en het nieuwe bouwvolume wordt evenwijdig aan de polderdijk gebouwd. Zo  kijken de woningen uit op de Durme – en Scheldevallei en hebben de bewoners daardoor zicht op een binnentuin en de polder.

Er werd ook getracht het groen karakter van de site te versterken. Dit realiseert men door een groene as door te trekken van aan de voorzijde aan de Antwerpse Steenweg tot aan de polderdijk. Deze laan is voorzien van een publiek toegankelijk wandelpad. Dit zorgt voor beweging op de site en integratie met de omgeving.

Het binnengebied van de site wordt ingericht als park en kan worden gebruikt door bewoners en buren. (ondermeer de bewoners van Huize Vincent).

Door een opening te maken in het volume van het gebouw,  op de eerste verdieping, op het niveau van de Antwerpse Steenweg, crëeert men een kijkgat waar men kan uitkijken op de polder.

De niveau’s van beide gebouwen, het nieuwe en de voormalige mouterij zullen op dezelfde hoogte liggen . Zo is er maar één lift nodig en is er geen helling nodig om van het ene gebouw naar het andere te gaan.

Meer foto’s, klik hier

WoonAnker_2015
Directeur WoonAnker Etienne Audenaert (midden) geflankeerd door minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V), voorzitter WoonAnker Koen De Clercq en burgemeester Luc De Ryck (CD&V)

 

‘Bewoners Stationswijk leven weer in vrede’

Zaterdag 5 september vierde men weer feest in de Stationswijk.

Zowat 100 bewoners uit de Eupenlaan en de Parklaan gingen in op de uitnodiging van het organisatiecomité.
‘Na de verkeersperikelen in de wijk waarbij de bewoners in twee kampen verdeeld werden, is de rust teruggekeerd en leven we opnieuw in vrede’, klonk het bij de organisatie.

Meer foto’s, klik hier

Straatfeest Stationswijk Temse 2015

Priester Poppestraat binnenkort voor alle bestuurders verboden richting vanuit de Kasteelstraat

Gemeenteraad keurde wijzigingen aan verkeersreglement in bepaalde straten goed

Tijdens de laatste gemeenteraad werden een aantal aanpassingen aan het verkeersreglement in bepaalde straten van de gemeente goedgekeurd.

verkeer_jommekeDe Priester Poppestraat wordt voortaan vanuit de Kasteelstraat verboden richting voor alle bestuurders. Dus ook fietsers zullen binnenkort de Priester Poppestraat niet meer mogen inrijden van uit de Kasteelstraat.
‘Het verkeersreglement zegt dat een straat minimum drie meter breed moeten zijn om toe te laten zwakke weggebruikers tegen het autoverkeer in te laten rijden’, aldus schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA). ‘Even verder kunnen de fietsers via de Veerstraat wel richting Wilfordkaai.’

De Stripfigurenlaan, in de nieuwe verkaveling Doornwijk, wordt voortaan ondergeschikt aan de Doornstraat. In de ganse wijk zal voortaan ook een permanente zone 30 gelden. In een aantal lanen in de wijk zal ook éénrichtingsverkeer gelden, zoals de Suske & Wiskelaan, Nerolaan en de Jommekelaan.

In de Dorpsstraat in Elversele wordt de permanente Zone 30 opgeheven ter hoogte van de Priester Poppeschool. Wel zal de snelheidsbeperking blijven gelden op bepaalde tijdstippen, tijdens de schooldagen. Dit wordt aangeduid met een verkeersbord met oplichtende informatie.

Ook aan Bassischool de Klimroos in de Camille Vennenslaan wordt de permanente zone 30 opgeheven. De snelheidsbeperking blijft wel gelden tijdens schooldagen, op bepaalde tijdstippen.

In de Sint-Amelbergalaan wordt een afgebakende voetgangersovergang gerealiseerd ter hoogte van nr. 79.

POLITIE. Snelheidscontroles & vandalisme en diefstal uit voertuig

logo Politie Kruibeke-Temse
Snelheidscontroles

Er werden snelheidscontroles gehouden op de volgende plaatsen :

Temse
Hoogkamerstraat                         374 gecontroleerde                                 10 geflitst
Veldstraat                                      160 gecontroleerde                                 47 geflitst

Kruibeke
Molenstraat                                  211 gecontroleerde                                 22 geflitst

Vandalisme en diefstal uit voertuig

Er werden twee voertuigen beschadigd in een ondergrondse garage op het Georges Van Dammeplein te Temse. Van beide voertuigen werd een ruit ingeslagen. Uit één voertuig werd een laptop gestolen. In de ondergrondse garage werd ook een deur van een gemeenschappelijke berging opengebroken.

Laatste fase sanering Jachtbeek.

Afsluiten kruispunt Hogenakkerstraat – Steenweg Hulst-Lessen – Oude Heirbaan van maandag 14 september tot 22 september.

In de laatste fase van de sanering van de Jachtbeek dient het kruispunt Hogenakkerstraat – Steenweg Hulst-Lessen – Oude Heirbaan te worden heraangelegd. Daardoor is er geen doorgang van gemotoriseerd verkeer mogelijk op het kruispunt.

Werken_TemseDe werken starten op maandag 14 september en duren tot dinsdag 22 september (weerverlet niet meegerekend).

Fietsers kunnen – met de fiets aan de hand – op een afgebakend pad binnen de werfzone – in alle rijrichtingen.

Wegomlegging:

Komend uit richting Tielrode – Hogenakkerstraat rijrichting St.-Niklaas: via de Legen Heirweg en N 41 – Vanuit St.-Niklaas vice versa.

Komend uit richting St.-Niklaas – Dendermonsesteenweg rijrichting Tielrode: via het Industriepark West – Hoogkamerstraat – N16.

Info:
* Luc Van Hul, Technische Dienst Temse, tel. 03 710 13 13, e-mail: luc.van.hul@temse.be
* Hoofdcommissaris Antoine Van Hove, tel. 03 711 02 02, e-mail: hoofdcommissaris@temse.be

Herinrichting kruispunten Cauwerburg – Leie – Edgard Tinelplaats

1ste Fase: Cauwerburg – Leie

Op maandag 14 september start de eerste fase van die herinrichting op Cauwerburg-Leie.

Werken_TemseHet betreft de vernieuwing van de riolering en de aanleg van een rotonde. De werfzone loopt tot halfweg het kruispunt Leie-Houtkaai. Op een bepaald moment worden aan het kruispunt tijdelijke verkeerslichten geplaatst, zodat de verkeersafwikkeling beurtelings geschiedt.

De werken hebben geen invloed op de halteplaatsen van De Lijn.

Duurtijd: 50 werkdagen (zonder weerverlet).

Wegomlegging:

– komend uit het centrum, rijdend richting Tielrode: via Houtkaai – Schoolstraat – St.-Amelbergalaan

– komend uit richting Tielrode over Cauwerburg: via St.-Amelbergalaan – Hoogkamerstraat – Schoolstraat

Info:
Luc Van Hul, Technische Dienst Temse, tel. 03 710 13 13, e-mail: luc.van.hul@temse.be
Hoofdcommissaris Antoine Van Hove, tel. 03 711 02 02, e-mail: hoofdcommissaris@temse.be

‘Kankerplek voor de buurt’

Het nooit afgewerkte appartementsgebouw, dat de Muntstraat in Steendorp een nieuw elan moest geven, wordt geplaagd door onkruid en ongedierte. Er werden ook al krakers opgemerkt. Een openbare verkoop is op til.

Steendorp In de Muntstraat, gelegen achter de Steendorpse kerk, stonden vroeger verouderde huisjes. Vijf jaar geleden maakten die plaats voor een nieuw appartementsgebouw.

‘De huisjes waren aan vervanging toe: ze hadden het comfort van een woning uit de jaren 1920: vrij erbarmelijke omstandigheden dus’, weet het Steendorpse gemeenteraadslid Wim Van Rossen (Open VLD). ‘De vervanging van de oude huisjes door een nieuw complex leek een verbetering voor de wijk. Maar het gebouw raakte nooit afgewerkt. Het staat leeg, verloedert, wemelt van het onkruid en er is sprake van ongedierte. Een aantal pannen op het dak is beschadigd. En er zijn ook al krakers opgemerkt in het bijna afgewerkte gebouw. Kan er niet ingegrepen worden? Want in plaats van een verbetering te krijgen, is de buurt nu nog slechter af’, pleitte Wim Van Rossen maandagavond, tijdens de gemeenteraadszitting.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Freddy Verbeke (CD&V) is op de hoogte van het probleem. ‘Dat gebouw is een kankerplek in de buurt’, beseft de schepen. ‘Het gaat om een appartementsgebouw met acht woongelegenheden, dat winddicht is gemaakt. Het zou ontwikkeld worden door 4 Sale BVBA, maar die ging in 2011 failliet. De politie stelde vervuiling vast aan het leegstaande pand en stuurde verscheidene aangetekende brieven naar de eigenaar, maar die werden nooit opgehaald. Zelfs de curator weet niet waar de eigenaar woont. De gemeente zorgde al een keer voor een grote opkuisbeurt, die 2.495 euro kostte. Als de vervuiling de spuigaten uitloopt, kan de gemeente voor een nieuwe opkuisbeurt zorgen. Dat kost veel geld en als we de eigenaar niet vinden, kunnen we het ook niet op hem verhalen. Een heel vervelende zaak is dit.’

Toch is er mogelijk een oplossing in de maak. ‘Een notaris uit Dendermonde is bezig met het voorbereiden van een openbare verkoop van het pand.’ Al blijft het dan afwachten of er gegadigden zijn.

Bron: Het Nieuwsblad, GVH

Appartement Muntstraat Steendorp 2015

Onkruid, roestende elementen, kapotte pannen en een struik die in het dak van het leegstaande appartementsgebouw groeit… (Foto: gvh)

Omvorming oude Sint-Amelberga site start volgend jaar

TEMSE – Het kruispunt Pastoor Boelstraat-Gasthuisstraat wordt een groen toegangsplein naar de Temsese winkelkern. Dat is een extra troef van de omvorming van de Sint-Amelbergaschool tot een gemengd woonproject, dat volgend jaar start.

Tijdens de laatste gemeenteraad werd, met éénparigheid van stemmen door meerderheid en oppositie, beslist de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP),  goed te keuren en  Interwaas aan te stellen tot ontwerper.

Geen drukte van jongelui aan de poorten van het Amelberga-instituut op de eerste schooldag: de laatste leerlingen trokken vijf jaar geleden de schoolpoort definitief achter zich dicht. Reden voor de sluiting was

het tanende leerlingenaantal in de ooit zo bloeiende school. Interwaas werkt momenteel, in nauw overleg met de gemeente Temse, een masterplan uit voor de site. Dat plan is nog niet klaar, maar een aantal verrassende grote lijnen zijn wel al duidelijk.

‘De nadruk in het project ligt op wonen. We plannen een gemengd project met een kleine 100 woongelegenheden. We praten hierover met de huisvestingsmaatschappijen en de private sector’, vertelt Interwaas-directeur Bart Casier.

Gezien de ligging van het project in hartje Temse, is het ook de bedoeling kernversterkend te werken. ‘Op dat vlak is dit een uitdagend project. Langs de kant van de Pastoor Boelstraat willen we nieuwe winkelruimte en zo de omgeving aantrekkelijker maken als winkelkern’, vult schepen van Ruimtelijke Ordening Freddy Verbeke (CD&V) aan.

Erfgoed

Het Amelbergaproject heeft een onverwachte weerslag op de verkeersafwikkeling. ‘Het kruispunt Pastoor Boelstraat-Gasthuisstraat is momenteel weinig overzichtelijk. Door afbraak van het gebouw op de hoek ontstaat ruimte voor de aanleg van een pleintje, waar ook een zitbank en groen kan komen. Gevolg is dat het kruispunt ruimer, veiliger en overzichtelijker wordt. In combinatie met het parkje aan de overzijde, langs de kant van de kliniek, ontstaat een aantrekkelijke toegangspoort naar de winkelkern.’

Er mag dan een gedeelte van de school gesloopt worden, dat betekent volgens Casier en Verbeke niet dat alles tegen de vlakte gaat. ‘Veel Temsenaren liepen hier school. Amelberga is een begrip in de gemeente. Daarom blijft een deel van het gebouw bewaard. De voorgevel van het klooster en de kapel zijn waardevolle elementen en staan op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. De kapel krijgt een nieuwe bestemming, mogelijk als horeca, en zal een centrale plaats in het nieuwe project innemen.’

Volgend jaar al starten de voorbereidende werken. Eerst moet Interwaas wel een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken: volgens het gewestplan is Amelberga momenteel een zone voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut en dat moet gewijzigd.

Bron: Het Nieuwsblad, GVH

Project Sint-Amelberga 2015
Freddy Verbeke, Bart Casier en projectmanager Wannes De Vleeschauwer op de speelplaats voor de vroegere klaslokalen, die worden vervangen door bijna 100 woningen.

 

 

Komende weken extra controles aan scholen in de politiezone

De komende weken zal de politiezone dagelijks extra controles uitvoeren aan de scholen in de gemeenten Temse en Kruibeke.

logo Politie Kruibeke-Temse‘Er zullen controles zijn op het foutparkeren en op de gordeldracht’, weet commissaris Katty De Bruyn’ ‘Bij het foutparkeren wordt er gewerkt in twee fasen. De eerste fase loopt van 1 september 2015 tot en met  14 september 2015. Bij aantreffen van een foutparkeerder aan de schoolpoort zal aan de bestuurder een gele kaart ‘een waarschuwing’ worden afgegeven. Vanaf 15 september wordt er geverbaliseerd en krijgt men een rode kaart.
Er zal ook extra controle worden uitgevoerd op de gordeldracht.

‘We stellen regelmatig vast dat er toch nog kinderen in de wagen worden meegevoerd zonder veiligheidsgordel aan of niet in een kinderzitje’, stelt De Bruyn.