Bewoners Hemelrijkstraat in beroep tegen goedkeuring bouwvergunning appartementsblokken

Het gemeentebestuur van Temse verleende zopas een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van het zogenaamde “Hof van Hemelrijk”, een bouwproject bestaande uit 3 appartementsblokken met in totaal 44 woongelegenheden in een landelijke omgeving aan de rand van Steendorp, letterlijk pal op de grens met Bazel.

Voor de  bewoners van de Hemelrijkstraat is dit een doorn in het oog.
“Tijdens het openbaar onderzoek, dat liep tijdens de zomervakantie en dat opvallend, of verdacht weinig ruchtbaarheid kreeg, dienden buurtbewoners in totaal 29 bezwaarschriften in’, klinkt het. ” Ook tijdens de gemeenteraadzitting van eind augustus werden kritische bedenkingen geformuleerd met betrekking tot het buitensporig bouwproject : nieuwe appartementsblokken van die grootte “op den buiten”, op de grens én tussen bestaande woningen met een profiel van eengezinswoningen, horen thuis in de kern van Steendorp en niet in de landelijke periferie.

“Dat met de komst van deze appartementen een oase aan groen, thans een rustige paardenweide, dreigt te verdwijnen en dat de inplanting van de drie woonblokken op die plaats écht niet strookt met de visie die Temse zélf heeft uitgetekend in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, lijkt het gemeentebestuur allerminst te storen, aldus de bewoners. “Het lijkt wel alsof de verdere verloedering van de publieke ruimte zich in alle stilte en alle onverschilligheid voltrekt”.

De buurtbewoners blijven niet bij de pakken zitten. Tijdens een in allerijl georganiseerde bijeenkomst werd beslist om bij de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen in hoger beroep te gaan.

De rustige paardenweide waar de appartementen gebouwd zouden worden
De rustige paardenweide waar de appartementen gebouwd zouden worden

Christoff signeerde in Standaard Boekhandel

Zaterdag 21 november kwam schlagerzanger Christoff zijn eerste fotoboek, ‘Helemaal Christoff’, en zijn eerste kerstalbum signeren in Standaard Boekhandel in Temse,

Helemaal Christoff_LRHet was de enige locatie in het Waasland waar de zanger kwam signeren.
“Want er zijn voorlopig geen signeeracties meer gepland in de regio Waasland met Christoff”, aldus Annelies Baudonck van uitgeverij Neno.

Heel wat fans uit de gemeente en daarbuiten wilden dit voor geen geld ter wereld missen. “Het is een unieke ervaring dat Christoff hier in onze eigen gemeente langskomt”, klonk het bij Vicky Van Overschelde, die een grote fan is van de zanger.

Het fotoboek ‘Helemaal Christoff’, is een boek geworden waarin de lezer de kans krijgt om de zanger te volgen in zijn dagelijkse leven. Zo zie je hem thuis, op en achter de vele podia en je kan zelfs een kijkje nemen in zijn Spaanse optrekje. Op 13 november stelde hij zijn album ‘Kerstmis met jou’voor. Het is zijn allereerste kerstalbum.

Meer foto’s, klik hier

Signeersessie Christoff Temse

Sint weer aangekomen in Temse

De Sint is weer aangekomen in Temse. De Heilige Man vertelde dat hij graag naar Temse komt: “Omdat hij met zijn stoomboot kan aanleggen op de Wilfordkaai”.

Op de kaai was er minder volk komen opdagen. Wellicht door het regenachtige weer, maar misschien ook  door de terreurdreiging. Daarvoor was er trouwens meer politie opgetrommeld, ook in burger, die ook op de Markt de veiligheid garandeerden.

Voor de fotosessie met de Heilige Man in het gemeentehuis stond er dan wel een lange rij aan te schuiven.

Meer foto’s, klik hier

Aankomst Sinterklaas_Temse 2015
Er was meer politie opgetrommeld voor de aankomst van Sinterklaas

Een vol huis voor filmavond Waaslandse Videoclub

Wie het gemist heeft krijgt nieuwe kans komende zaterdag bij café Rita.
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de Waaslandse Videoclub een galaprojectie in de Roxy. De theaterzaal was volledig volgelopen voor de filmavond.

Naast filmpjes gemaakt door de leden was er ook de première van de kortfilm die de club elk jaar maakt. “Als ik kon Toveren” werd vooral gefilmd in rustoord de Reiger en vertelt het verhaal van Tina, Zij zag haar droom in rook opgaan en vindt nergens steun….of toch ?

Wie de filmpremière in de Roxy gemist heeft, of er niet bij kon zijn, geen nood. Komende zaterdag 28 november om 20 uur wordt het nog eens over gedaan in Café Rita op de Markt. Meteen ook één van de belangrijke locaties in de kortfilm

Men bekijkt er een film uit de oude doos, de ‘Making off’ van de kortfilm en als apotheose de kortfilm ‘Als ik kon Toveren.…

Meer foto’s, klik hier

DSC_0787
Een vol huis voor de jaarlijkse filmavond van de Waaslandse Videoclub

PVDA Temse bezorgd om toekomst Scheldebad

Naar aanleiding van de sluiting van het Scheldebad uitte PVDA Temse zijn bezorgdheid. De partij voerde actie met een informatief pamflet gecombineerd met een kleurwedstrijd.

“Als PVDA Temse blijven we onze bezorgdheid uiten over het zwembad van Temse, zowel in de nabije toekomst als in de toekomst op lange termijn”, aldus voorzitter Lydia Bruggeman.

“Het huidige zwembad gaat eind van dit jaar dicht. Er zijn trouwens heel wat inwoners die dat niet weten. We hebben vernomen dat er naar een private partner gezocht wordt om een nieuw zwembad te bouwen, te financieren en uit te baten. Als PVDA Temse zijn we bezorgd enerzijds omdat ondermeer de schoolkinderen de volgende jaren niet kunnen gaan zwemmen in onze gemeente en anderzijds mogelijks in de toekomst niet meer betaalbaar kunnen gaan zwemmen in onze gemeente. We hebben vernomen dat scholen het nu al moeilijk hebben met de betaling hiervan. Daarom vinden wij als PVDA dat de gemeente die toekomst zelf in handen moet nemen en het niet mag overlaten aan een privé-investeerder.

De partij bezorgde dit voorjaar aan het schepencollege een open brief met hun bezorgdheid en de vraag ofdat de zware exploitatie van +/- 1,25 miljoen euro gedurende 30 jaar (totaal 37,5 miljoen euro) van de gemeente ten goede komt aan de gebruikers of ten gunste komt van het privékapitaal?

“Hierop kregen we spijtig genoeg geen antwoord”, aldus Bruggeman. “Daarom voerden we actie omdat we vinden dat iedereen maar vooral onze kinderen recht hebben om te zwemmen aan democratische prijzen, en scholen en de zwemclub het ook nog betaald kunnen krijgen, het is nu al moeilijk. We deden dit onder de vorm van een informatief pamflet met op de achterkant een tekening die ingekleurd kan worden door kinderen en bezorgd kon worden aan PVDA-leden in onze gemeente.

Er werden 88 kleurtekeningen ingeleverd, waarvan de 17 mooiste een prijsje kregen.

Meer foto’s van de prijsuitreiking, klik hier

Kleurwedstrijd_PVDA_Bestuur
PVDA Temse is bezorgd over de toekomst van het Scheldebad

Kantschool Artofil wil wereldrecord vestigen.

Op 21 november hield Kantschool Artofil een feestelijke vergadering voor zijn leden. Dit gaat zoals elk jaar gepaard met een terugblik op het voorbije jaar en een vooruitzicht op de komende activiteiten.

Kantschool Artofil vzw promoot de Belgische kloskant in al zijn facetten. Ongeveer 120 leden uit het Waasland en van ver daarbuiten interesseren zich voor het behoud en het verspreiden van dit kunstambacht en zijn aangesloten bij de vereniging.

Artofil kwam echter met een erg bijzonder idee op de proppen om het grote publiek geïnteresseerd te krijgen:
Op de planning staat een kantwerk in Vlaanderse kant met de werktitel “Artiflora”. Hiervoor zijn meer dan 2000 klossen nodig. Dit is een ruwe schatting maar het echte aantal zou wel eens kunnen oplopen tot 2100 – 2200, sierdraden inbegrepen.

Nadine Pauwels uit Tielrode, kantdocente van Kantschool Artofil, tekende een sierlijke bloem in Art Nouveau stijl en zette dit om in Vlaanderse kant op een prikking van 4 mm. Dit wil zeggen dat er om de 4 mm een speldepunt is en dus ook een Vlaanderse slag gemaakt moet worden.

Maria Dom uit Hombeek steekt de handen uit de mouwen en neemt dit titanenwerk voor haar rekening. Geplande einddatum is voorzien in de zomer van 2018.

Er kwamen heel wat voorbereidende werkzaamheden aan te pas: het samenbrengen van de benodigde klossen, het zoeken naar een passende draad en sierdraad, het gekoppeld opwinden van de klosjes, het voorbereiden en overtrekken van een groot kussen met schuifstukken, het klaarmaken van het patroon, proeflapjes maken,… Er werd intussen al meer dan 10 km garen op de klosjes gedraaid, nog afgezien van de sierdraden!
Het afgewerkte patroon meet bij benadering 1,04 bij 1,50 m. Een vlug rekensommetje leert ons dat dit bij de honderdduizend speldepuntjes zijn.

Maria en Nadine zijn hiermee echter niet aan hun proefstuk. Een aantal jaren geleden werd het ‘Angelus’ van J.F. Millet in kloskant omgezet: ook een werk met meer dan 1300 klosjes.

Tijdens de Artofilvergadering van 21 november werd het officiële startschot voor de wereldrecordpoging gegeven door burgemeester Luc De Ryck (CD&V). Onder het toeziende oog van de vele Artofilsupporters maakte Maria Dom de eerste slag, waarna er nog vele zullen volgen.

“Wij zullen Maria tijdens de vele weken en maanden die ze zal nodig hebben om “Artiflora” af te werken, regelmatig opvolgen’, weet Nadine Pauwels. “Via www.artofil.be plaatsen wij regelmatig berichten en foto’s en ook via Facebook zal de progressie gedocumenteerd worden.”

Meer foto’s, klik hier

DSC_0586
Burgemeester Luc de Ryck gaf het officïele startschot van de wereldrecordpoging.

Sinterklaasfeest van KWB Heilig Hart

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde KWB heilig Hart een Sinterklaasfeest in de St-Amelbergazaal in de Oeverstraat.

Een goochelende clown mocht de aanwezige kinderen amuseren tot de komst van de Goed Heilig Man.
De kinderen keken raar op toen de Sint binnenkwam met een ‘autopet’ op het hoofd in plaats van een mijter.
“Maar daar is een goede verklaring voor”, vertelde de grote kindervriend. “Omdat het slecht weer was ben ik met de “SM” gekomen, de “SinteMobiel” en heb ik Slecht Weer Vandaag’ op stal gelaten.”

Meer foto’s, klik hier

DSC_0642

Fototentoonstelling “Jong zijn in Temse” in AC De Zaat.

Ter gelegenheid van de Seniorenweek organiseerde de Ouderenadviesraad in samenwerking met de gemeente de fotowedstrijd “Jong blijven in Temse”.

Peggy Van Havere won de eerste prijs met een foto van dochter Yuno en Marcella een resident van de serviceflats.
“De foto past volledig in het concept van de wedstrijd Jong zijn, en ook jong blijven in Temse”, vertelt Peggy.

De tentoonstelling van de beste foto’s die deelnamen aan de wedstrijd zijn nog tot half december te bekijken in de hall van AC De Zaat tijdens de openingsuren.

Meer foto’s van de prijsuitreiking, klik hier

DSC_0532
Peggy Van Havere bij haar winnende foto

Nieuwe Seniorengids is voorgesteld

Aan de vooravond van de Seniorenweek, van 16 tot en met 22 november, werd de herwerkte Seniorengids Temse voorgesteld.
Achteraan van links naar rechts : Roger Troubleyn - ere voorzitter Ouderen Advies Raad, Jozef  Verhulst - voorzitter Ouderen Advies Raad Freddy Heyndrickx - ere voorzitter Ouderen Advies Raad Vooraan van links naar rechts: Hugo Maes - schepen voor seniorenbeleid Miralda Verdickt - diensthoofd seniorenbeleid
Achteraan van links naar rechts : Roger Troubleyn – ere voorzitter Ouderen Advies Raad, Jozef Verhulst – voorzitter Ouderen Advies Raad
Freddy Heyndrickx – ere voorzitter Ouderen Advies Raad
Vooraan van links naar rechts:
Hugo Maes – schepen voor seniorenbeleid
Miralda Verdickt – diensthoofd seniorenbeleid

Onder impuls van Schepen Hugo Maes (CD&V) werd de gids geactualiseerd en vernieuwd zodat de senior van Temse hierin alle gemeentelijke diensten terugvindt die seniorspecifieke diensten aanbieden.

Nieuw is dat ook een aantal niet-gemeentelijke diensten zijn opgenomen die evenzeer nuttig kunnen zijn voor senioren.

De gids kan bekomen worden op de gemeentelijke diensten en is raadpleegbaar op www.temse.be.

Wie graag een exemplaar thuisgestuurd krijgt kan contact opnemen met Miralda Verdickt, diensthoofd van Sociale Zaken en senioren op het nummer 03 710 12 25 of via senioren@temse.be

Het programma van de Seniorenweek in Temse vindt u terug in bijlage, met als apotheose de prijsuitreiking van de fotowedstrijd ‘Jong blijven in Temse’ en opening van de tentoonstelling op zaterdag 21 november a.s. om 11 uur in de hal van AC De Zaat, Frans Boelplein 1 te Temse.

De twee ere-voorzitters Roger Troubleyn en Freddy Heyndrickx steunden met hun aanwezigheid de werking van de Ouderen Advies Raad en heel in het bijzonder deze publicatie die als wegwijzer voor senioren in de gemeente Temse kan fungeren.

Programma Seniorenweek, klik hier

Willy en Roy leiden carnavalsfeesten in Temse en Steendorp

Willy De Vogel (62) is zaterdagavond 14 november  in JOC De Nartist verkozen tot prins carnaval 2016.  In Steendorp is Roy Meersman net zoals vorig jaar verkozen tot prins carnaval

De verkiezing van Willy de Vogel in Temse is meteen een bekroning voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger bij het carnavalscomité van Temse. Hij kreeg 273 stemmen achter zijn naam. Dat zijn er 23 meer dan tegenkandidaat Tom Serraris. Martine Van Noten (48) en Signe Verhaert (24) fungeren als eredames tijdens de carnavalsfeesten in Temse die doorgaan tijdens het schrikkelweekend van 28/29 februari 2016.

 Ook in Steendorp was er de prinsverkiezing.  Daar volgde Roy Meersman  zichzelf op, Tijdens een geanimeerde verkiezing, haalde hij het van tegenstander Leroy Van Strydonck. Carnaval in Steendorp vindt plaats tijdens het weekend van 6 februari 2016.

Meer foto’s, verkiezing Steendorp, klik hier

De fonkelnieuwe prins carnaval Temse 2016 Willy De Vogel geflankeerd door zijn eredames Martine en Signe en verder vlnr.: Beatrix Mys, voorzitter carnavalscomité Temse Dirk Mettepenningen en Sylvain Schvartz. (foto Franky Polfliet)
De fonkelnieuwe prins carnaval 2016 Willy De Vogel geflankeerd door zijn eredames Martine en Signe en verder vlnr.: Beatrix Mys, voorzitter carnavalscomité Temse Dirk Mettepenningen en Sylvain Schvartz. (foto Franky Polfliet)

 

In Steendorp regeert Roy Meersman, net zoals afgelopen jaar, het carnaval. (foto: Peter Perdaen)
In Steendorp regeert Roy Meersman, net zoals afgelopen jaar, het carnaval. (foto Peter Perdaen)

Infoavond diefstalpreventie politiezone Kruibeke-Temse, boeiend en leerrijk

Voor de eerste keer organiseerde de politiezone Kruibeke-Temse een infoavond over diefstalpreventie. Commissaris Katty De Bruyn verwelkomde de aanwezigen, gaf  een analyse van de inbraken in de regio en vormde zo de aanzet naar het eigenlijke infomoment met commissaris Danny Durinck.

Uit de analyse blijkt dat de inbraken plaag, niet enkel de eigen politiezone treft, maar ook de rest van het Waasland er mee te maken heeft. Zo waren er in Temse dit jaar (tot 15 oktober) 183 inbraken in woningen, in Sint-Niklaas 283 en  in Waasland-Noord (Stekene/Sint-Gillis-Waas) 153.

In Temse wordt daarbij vooral de omgeving rond Hollebeek, de Kleine Dweerstraat en de Fonteinstraat/St-Jorisstraat getroffen.

Er was ook een uiteenzetting van preventietips om de woning te beveiligen tegen ongewenste bezoekers, zonder dat men evenwel van zijn of haar woning een versterkte burcht moet maken. Nadien kon iedereen vragen stellen en was er een infomarkt waarbij de aanwezigen meer specifieke vragen kwijt konden aan de aanwezige specialisten.

De zowat 100 aanwezigen waren het erover eens dat het een boeiende en leerrijke avond was.
De afwezigen hadden eens te meer ongelijk.

Meer foto’s, klik hier

DSC_0751

Dieven geklist dankzij foto’s op Facebook

Een Roemeense dievenbende is dinsdag op heterdaad betrapt bij een juwelier in Temse. De winkelier herkende de dieven dankzij de camerabeelden die een andere bestolen zaakvoerder op Facebook had geplaatst.

De Roemenen hadden maandagmiddag een iMac gestolen in computerzaak PC Action in de Pastoor Boelstraat in Temse. Ivan Calle, de uitbater van de zaak, zag de bende aan het werk op zijn camerabeelden.

“Op het moment dat de bende toesloeg, was het heel druk in mijn winkel”, vertelt hij. “Een vrouw zorgde samen met haar kind voor afleiding door onophoudelijk vragen te stellen. Ondertussen zorgde een andere corpulente vrouw ervoor dat de effectieve dief steeds uit het zicht bleef van het personeel. Op die manier slaagden ze erin een computer te stelen. Eerste namen ze een televisie mee maar uiteindelijk lieten ze die staan om een iMac te kunnen stelen.”
Doordat de beelden van de diefstal werden gedeeld op de sociale media, kon een juwelier uit Temse de dieven de volgende dag meteen herkennen toen ze ook in zijn zaak over de vloer kwamen. De onverlaten werden ter plaatse door de politie ingerekend. “Het gaat om een man van 25 jaar en twee vrouwen van 38 en 58 jaar”, zegt woordvoerder Caroline Jonckers van het parket van Oost-Vlaanderen.

“Ze hebben allemaal de Roemeense nationaliteit. Ze worden ervan verdacht deel uit te maken van een dievenbende die de afgelopen dagen op meerdere plaatsten in de omgeving van Temse winkeldiefstallen heeft gepleegd. De drie werden op heterdaad betrapt terwijl ze samen met een minderjarig kind een diefstal probeerden te plegen bij een juwelier in Temse.”

De dieven konden ook worden gelinkt aan een aantal winkeldiefstallen die de dag voordien plaatsvonden. Ze slaagden erin om een buit te maken in verschillende elektronicazaken in Buggenhout, Hamme en Temse.

De Roemenen werden woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Die moet beslissen over hun verdere aanhouding.

Bron: HN/BF

PC Action_Ivan Calle

Einde Wereldoorlog I ook in Temse en deelgemeenten herdacht. (Update)

TEMSE/STEENDORP/ELVERSELE – Ook in Temse en de deelgemeenten werd op 11 november Wapenstilstand herdacht. Op die dag in 1918 werd het  feitelijke einde van Eerste Wereldoorlog ingeluid.  Men herdenkt daarbij ook jaarlijks de soldaten die in de Eerste en Tweede Wereldoorlog sneuvelden. Wij gingen langs in Steendorp, Temse en Elversele.

In Steendorp legde schepen Lieve Truyman (N-VA), in naam van het gemeentebestuur, een krans neer aan het gedenkteken van de gesneuvelden, in de Sterstraat.

In centrumgemeente Temse was er in de Onze-Lieve-Vrouwkerk een  bloemenhulde, en een receptie met een speech van burgemeester Luc De Ryck (CD&V), in de raadszaal van het oud-gemeentehuis.

In Elversele ging het na de eucharistieviering in stoet naar de begraafplaats, begeleid door de Sinte-Ceciliakring. Daar was schepen Debby Vermeiren (CD&V) de gemeentelijke vertegenwoordiger.  Overal werd ook de traditionele Last Post gespeeld.

PB110597
Schepen Geert Vandersickel in Diksmuide

Ook in Tielrode was er een herdenking. Deze gaat door op de zondag voor 11 november, dus dit jaar op zondag 8 november. De Kon.Harmonie St-Cecilia Tielrode luisterde zowel de Eucharistieviering als de plechtigheid aan de gedenksteen buiten aan de kerk op. Schepen Hugo Maes (CD&V) hield een gelegenheidstoespraak .

Schepen Geert Vandersickel (N-VA) vertegenwoordigde het gemeentebestuur op de “Vredesdag aan de IJzer” in Diksmuide en legde bloemen neer bij het graf van de Gebroeders Van Raemdonck.
Meer foto’s, herdenking Temse, klik hier
Meer foto’s, herdenking Steendorp, klik hier
Meer foto’s, herdenking Elversele, klik hier

In Steendorp ging het na de eucharistieviering in stoet naar het monument van de gesneuvelden in de Sterstraat.
In Steendorp ging het na de eucharistieviering in stoet naar het monument van de gesneuvelden in de Sterstraat.