Natuurgebieden in Sombeke en Elversele worden voorbereid op getijdennatuur

Bomen in natuurgebieden moeten verdwijnen en dat stuit op verzet: “Dit is onverantwoord”
TEMSE / WAASMUNSTER – Volgende week starten opruimwerken in het Groot en Klein Broek in Sombeke en Temse om er de ontpoldering voor te bereiden in het kader van het Sigmaplan. Natuurliefhebbers zijn echter bezorgd.

Beide gebieden worden tegen 2022 ontpolderd om er de Durme vrij te laten instromen. Om die getijdennatuur alle kansen te geven moet al wat niet thuishoort in een natuurgebied eruit. Ook naaldbomen, populieren en andere bomen worden weggehaald, maar die worden elders gecompenseerd.

Met het Sigmaplan willen De Vlaamse Waterweg (VWW) en Natuur en Bos Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar bijrivieren én de natuur een boost geven. “Door bressen te maken in de dijk langs de Durme krijgt de rivier meer ruimte om te stromen zodat de kracht van het getij tempert en de druk op de dijken vermindert”, legt Fran Herpelinck van de VWW uit. “Bovendien zal zich op het ritme van eb en vloed zeldzame getijdennatuur ontwikkelen.”

Een ringdijk zal het achterland beschermen tegen wateroverlast. De dijk rond Klein Broek wordt afgewerkt tegen eind dit jaar, die rond Groot Broek in het voorjaar van 2020.

De Sombeekse natuurgids Freddy Waterschoot betreurt het overmatig rooien van bomen. “De Sigmawerken in het Groot Broek hebben een zware impact op de Durmemeersen”, zegt hij. “Het is onverantwoord dat er zo veel bomen moeten sneuvelen en veel andere flora verloren gaat. Bovendien wordt het uitzicht over de Durmemeersen beknot en zal fietsen langs de oorspronkelijke dijk onmogelijk zijn.”

“Goede redenen”

Elias Verbanck, projectleider bij Natuur en Bos, beseft dat het rooien van bomen vaak vragen oproept.

“We hebben er echter goede redenen voor”, zegt hij. “Om zo goed mogelijk voor te bereiden op de ontwikkeling van zoetwatergetijdennatuur, moet het gebied zo veel mogelijk vrijgemaakt worden. De gekapte bomen worden gecompenseerd. Zo planten we bijvoorbeeld samen met de gemeente Temse gefaseerd 130 knotwilgen aan. Dat gebeurt in de vorm van geboortebomen. De bospercelen in Klein en Groot Broek bestaan bovendien vooral uit sparren en populieren, geen kostbaar inheems bos. Het gebied zal in de toekomst twee keer per dag, op het ritme van eb en vloed, onder water staan. De huidige bomen zouden dan sowieso afsterven aangezien ze niet bestand zijn tegen dergelijke natte omstandigheden. Er zullen wel wilgenvloedbossen ontstaan, aangepast aan regelmatige overstromingen.”

Op de ringdijk komt een waterdoorlatend pad voor wandelaars en fietsers.
(Bron: HN/GVA – Jan Van de Velde)

Volgende week starten opruimwerken in het Groot en Klein Broek om er de ontpoldering voor te bereiden. Eerder werd er al gebaggerd. (foto: Jan Van de Velde)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *