Inwoners krijgen inspraak bij opmaak mobiliteitsplan

Burgerparticipatiemomenten en -initiatieven tijdens onderzoeksfase
TEMSE – In 2018 werd beslist om het mobiliteitsplan van Temse te herzien. De opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan werd toevertrouwd aan het studiebureau Arcadis, dat het Lokaal Bestuur van Temse begeleidt tijdens dit planproces. Tijdens de onderzoeksfase worden ook twee participatiemomenten met de bevolking georganiseerd.
Schepen Lieve Truyman en schepen Tinneke Van Britsom samen met o.m. Davy Decock, Diensthoofd Mobiliteit Temse

De mobiliteitsstudie bevat 3 deelfasen:

1. Verkenningsfase met de opmaak van een verkenningsnota;
2. Onderzoeksfase met de uitvoering van verschillende verkeersonderzoeken;
3. Beleidsfase met de opmaak van een beleidsnota.

De verkenningsfase werd afgerond in december 2018. De verkenningsnota is raadpleegbaar op de gemeentelijke website van Temse.
De onderzoeksfase werd inmiddels opgestart.
De beleidsfase is voorzien voor het najaar van 2019.

1. De organisatie van een workshop op 13 maart 2019 (participatiemoment 1);
2. De organisatie van een 2de workshop op 12 juni 2019 (participatiemoment 2): een aantal scenario’s op basis van de input van de bevolking worden voorgelegd aan de burgers.

“Tijdens het eerste participatiemoment worden ideeën voor een vlotter, veiliger en duurzamer verkeer verzameld”, klinkt het bij Lieve Truyman (N-VA), schepen van Mobiliteit. “Een postkaart wordt in de week van 20 februari bedeeld in alle brievenbussen op het grondgebied van Temse om inwoners uit te nodigen op de workshops op 13 maart en hen ertoe aan te zetten om hun suggesties ook schriftelijk of online via www.temse.be/inspraak aan het Lokaal Bestuur over te maken.”

Deze postkaart krijgt iedereen in groot-Temse in de bus

De postkaart bevat een invulstrook, waarop inwoners hun idee kunnen noteren om aan de dienst Mobiliteit van de gemeente Temse te bezorgen.

Programma 1ste workshops op 13 maart:
– Algemene infozitting over het nieuwe mobiliteitsplan van Temse
– Open gesprek (van ca. 20 minuten) rond 4 voorafgaandelijk bepaalde mobiliteitsthema’s (knelpunten + potentiële oplossingen):

1. Hoe evolueren naar een duurzame mobiliteit in Temse?
2. Hoe het parkeren in Temse optimaliseren?
3. Hoe de verplaatsingen van voetgangers en fietsers ondersteunen?
4. Hoe het autoverkeer organiseren in Temse?

Alle ideeën zijn welkom, ook de ideeën die niet behandeld worden in de workshops. In totaal worden 8 thema’s gekozen (voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, autoverkeer, vrachtverkeer, verkeers-veiligheid, parkeren en snelheidsregimes).

Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van het platform Citizenlab om ideeën te verzamelen. Burgers kunnen ideeën lanceren via www.temse.be/inspraak. Het platform wordt opengesteld van 21 februari tot 20 maart 2019. Na deze periode worden de reacties van de bevolking geanalyseerd. Het platform biedt het voordeel dat de ideeën van andere burgers raadpleegbaar zijn. Er kan ook gereageerd worden op suggesties van andere burgers. Belangrijk bij het posten van een nieuw idee is dat de geregistreerde inwoner de locatie invult waarop zijn/haar suggestie betrekking heeft.

Bovendien wordt aan het gebruik van het platform voor het mobiliteitsplan een prijzenpakket gekoppeld. Wie een idee online plaatst, maakt via loting kans op 1 van de 45 leuke prijzen. Het wedstrijdreglement en de samenstelling van het prijzenpakket is raadpleegbaar op het platform.

 

2 gedachtes over “Inwoners krijgen inspraak bij opmaak mobiliteitsplan”

 1. Goede Woensdag
  Heb ook nog wel iets
  Voor over te denken
  De boeren
  Het is hier soms niet meer te doen
  6 maanden aan een stuk
  Kunnen die echt niet langs hun land rijden
  Het is soms koers en de PLANEET ruikt dat ge niet buiten kunt komen Dank je

 2. Beste,
  Ik ben in de Lepelstraat gaan wonen om te genieten van de rust en het
  landelijk karakter van deze buurt. Op enkele jaren is het hier verandert in een af- en aanrijden van wagens…Ik hou soms mijn hart vast als ik fietsers de bocht zie nemen en er aanstormende wagens aankomen!!! Het is hier verandert in een drukke en gevaarlijke straat!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *