Historische face-lift Wilfordkaai staat voor de deur

Werken starten medio januari en zullen 4 maanden duren
TEMSE – Zoals eerder hier al te lezen op uw favoriete webkrant zal de herinrichting van de Wilfordkaai niet lang meer op zich laten wachten. Dat blijkt nu ook uit de ‘De Rechtstreekse Lijn met de Burgemeester’, het wekelijkse item in reclameblad de Nieuwe Omroeper.
Rechtstreekse Lijn LDR 01 17

De Rechtstreekse Lijn…

Burgemeester Luc De Ryck:
“De Wilfordkaai is het natuurlijke epicentrum van Temse, met – doorheen de eeuwen – een enorme maatschappelijke betekenis. Door de komst van de tweede brug (2009) – dank u wel Kris Peeters! – is de kaai op een kruispunt der wegen gekomen. Nu de zandhopen, kranen en sporen verdwenen zijn, kan de kaai heringericht worden met een uitsluitend toeristische functie. Die opwaardering staat voor de deur. Medio januari beginnen de werken. Uitvoeringstermijn: ca. 4 maanden. Deze omwenteling betekent zonder twijfel een nieuwe stroomversnelling voor Temses toerisme.

De gronden zijn eigendom van Waterwegen en Zeekanaal, concessiehouder en bouwheer is de firma MICANA (Johan Peeters, Raf en Gonda Smet-Maes e.a.), het Gemeentebestuur is uiteraard een belangrijke speler.
De opwaardering van de kaai vormt het sluitstuk van de metamorfose die het centrum de jongste decennia heeft ondergaan. Ere aan wie ere toekomt: schepen van Openbare Werken Freddy Verbeke was de gangmaker van alle dossiers en hij is dan ook in hoge mate de architect van het hedendaagse gezicht van Temse.”

Wat omvatten de werken?
De kaai krijgt een face-lift over de hele lengte. Tegen de kaaimuur wordt een promenade met verlichte balustrade gebouwd, op een hoogte die toelaat dat men voortaan de Schelde ziet. De promenade – 7m breed – is toegankelijk voor voetgangers én fietsers.

In de buik van het terrein komt een plein met groenvoorzieningen. Op de bestaande verhoogde wandelstructuur komt – tussen het standbeeld van De Kaailopers en het huidige terras van restaurant Het Palingshuis – een nieuwe, maximaal in glas voorziene horecazaak (café-taverne-restaurant).

Het Palingshuis zelf vernieuwt en verfraait zijn terras en plaatst een groter bedieningschalet. De parkeergelegenheid midden de kaai verdwijnt en wordt verplaatst naar beide uiteinden.
Het Gemeentebestuur heeft intussen ook aan een studiebureau opdracht gegeven om de verkeersproblematiek op de kaai en in het centrum te onderzoeken met het oog op een vlottere en veiligere mobiliteit.

Investeerders_Wilfordkaai_2 2017

V.l.n.r. schepen Freddy Verbeke (CD&V), Gonda Maes, Johan Peeters, Raf Smet en burgemeester De Ryck (CD&V).

Historiek
De kaai heeft altijd – door de eeuwen heen – een hoofdrol gespeeld in het gemeentelijk leven. Vanaf de bouw van de eerste Scheldebrug (1870) werd gedacht aan de aanleg van een volwaardige kaai. In opdracht van de Staat werden in 1908-1913 bouwwerken uitgevoerd, waarbij de kaai (die tot dan maar tot De Watermolen reikte) verlengd en verbreed werd tot de Scheldebrug.

Het Gemeentebestuur weigerde na voltooiing de kaai over te nemen, zelfs weigerde het zijn geldelijke bijdrage te vereffenen. De uitgevoerde werken voldeden immers niet: de kaaimuur neigde steeds meer naar de kant van de Schelde. Vanaf 1919 dienden herhaaldelijk herstellingswerken uitgevoerd, mede door de steeds terugkerende wateroverlast en de overstromingen van 1930 en 1953.

Markant detail: Temses legendarische kaailopers, die de kaai kenden als hun broekzak, hadden er de ingenieurs van de Zeeschelde van in het begin op gewezen, dat hun aanpak niet de goede was. Hun opmerkingen werden weggelachen, maar… de geschiedenis gaf hen gelijk.

Op 8 mei 1970 stortte de kaaimuur in over een lengte van ca. 120 m. In 1973-1976 vonden ingrijpende herstellingswerken (+ verhoging kaaimuur) plaats, bemoeilijkt door de overstroming van 14 december 1973. De springvloed van 3 januari 1976 veroorzaakte in ons land aanzienlijke overstromingen (o.a. Ruisbroek), maar dankzij de verhoging van de kaaimuur en de aanleg van een collectorennet bleef Temse gespaard.

One thought on “Historische face-lift Wilfordkaai staat voor de deur

  1. Pittige details. De burgemeester heeft naar het schijnt aandelen in dit project. Ik vroeg me al af hoe die daar een vergunning voor kon krijgen. Nog pittig detail: Politie op bestelling: Als de parking niet goed draait, belt Raf Smet, de eigenaar van de betaalparking, de politie om de auto’s die op straat staan en een beetje fout geparkeerd zijn, te verbaliseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *