Omgevingsvergunning voor renovatie voormalig politiegebouw goedgekeurd

Vastgoedontwikkelaar realiseert 19 appartementen mét ondergrondse garage

TEMSE – Het gemeentebestuur verleende een omgevingsvergunning voor de renovatie en deels nieuwbouw van het voormalige politiekantoor in de Kasteelstraat. Er worden 19 appartementen gerealiseerd. Al in 2006 verhuisde de politiediensten naar de nieuwe stek op de site De Zaat. Pas enkele jaren geleden kreeg het pand een nieuwe eigenaar.
Het voormalige politiegebouw wordt deels gerenoveerd, deels gesloopt (C) Youstone)

Het statige gebouw staat al jaren te verkommeren. Begin dit jaar kwam bij een storm de dakgoot los en vielen dakleien naar beneden. Daardoor werd de straat ook enkele dagen afgesloten voor het verkeer.

Af en toe werd het gebouw wel gebruikt voor filmopnamen. Zo kwam het in beeld in de televisieserie Van Vlees en Bloed in 2009. En deed het interieur dienst als politiekantoor in de film Frits en Franky in 2012.

Het bouwproject, van vastgoedontwikkelaar Youstone uit Beveren, omvat twee delen. De renovatie van een bewaard herenhuis, vastgesteld als bouwkundig erfgoed, uit de tweede helft van de 19 de eeuw, tot meergezinswoning met twee appartementen per verdieping.

Een eerste aanvraag voor het project kreeg een negatief advies

Parkeerplaatsen ondergronds

Daarnaast de afbraak van de bebouwing, met aansluitende inrit, naast en achter dit herenhuis tot tegen het Dacca-gebouw voor de bouw van elf appartementen met ondergrondse parkeergarage, in totaal dus 19 appartementen.

Er worden voor de appartementen 19 parkeerplaatsen ondergronds voorzien, één plaats per appartement dus. Zo wordt het aantal auto’s in het straatbeeld beperkt.

De voorgevel van het herenhuis bevat het meeste erfgoedwaarde en zal in zijn originele staat worden hersteld. Ook de achtergevel wordt met respect voor het bestaande gebouw behandeld en hersteld.

Originele status

In het interieur wordt een evenwicht nagestreefd tussen het maximaal behoud van authentieke elementen en de realisatie van kwalitatieve appartementen volgens de hedendaagse comforteisen. Bestaande molures, lambriseringen, glasramen, e.d. worden maximaal bewaard. In het bijzonder het kenmerkende ‘Dacca’ glasraam in de achtergevel wordt bewaard.

De toegang van alle appartementen op de site zal langs de monumentale poort in de voorgevel gebeuren waardoor de originele status van het gebouw terug wordt hersteld.

In het binnengebied wordt een nieuwbouw gerealiseerd van drie bouwlagen aansluitend op het Dacca-gebouw.

Om voldoende openheid te creëren zal deze nieuwbouw, in tegenstelling tot de huidige situatie, niet aansluiten tegen de bebouwing aan de straatzijde. Hierdoor ontstaan er kwaliteitsvolle private en gemeenschappelijke buitenruimten en groenzones en is er ook langs de achterzijde van het nieuwe straatvolume voldoende lichtinval.

In de zone tussen het herenhuis en de nieuwbouw zal een open metalen structuur met overlopen en trappen worden voorzien die
toegang zal geven tot de liftkoker en tot alle nieuwbouw appartementen en de ondergrondse parking.

Autolift

Het project voorziet 19 ondergrondse parkeerplaatsen voor de appartementen, zodat de impact op de mobiliteit in de omgeving beperkt blijft. De toegang tot de ondergrondse parking verloopt via een autolift aangezien een helling niet haalbaar is op dit terrein.

Voor deze autolift wordt een wachtzone op het eigen terrein gecreëerd, waardoor voertuigen die de parkeergarage willen binnenrijden niet op het openbaar domein staan tijdens het wachten. Dit zorgt ervoor dat een vlotte verkeersdoorstroming in de Kasteelstraat niet gehinderd wordt.

Een eerste aanvraag voor het project kreeg een negatief advies net omdat de autolift zich te dicht bij de straat bevond. Bij deze aanvraag werd dit aangepast.

Er zullen 57 ook fietsstalplaatsen voorzien worden in het binnengebied, één per hoofdkussen.

De voorgevel van het herenhuis zal gereinigd worden en voorzien van nieuw houten buitenschrijnwerk naar origineel model en kleur.

Het herenhuis (links) wordt bewaard, rechts daarvan komt een nieuwbouw met drie bouwlagen
Ook het gebouw in het binnengebied maakt plaats voor een nieuwbouw met drie bouwlagen
Voor de autolift wordt een wachtzone op het eigen terrein gecreëerd,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *